Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΠΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΨΑΝ ΤΗΝ ΠΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ! ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM ( «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (σ.σ. ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ)»);


Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ!Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ουσιαστικά απαντά και στον Πειραιώς που ζητά εκκαθαρίσεις Μακαρθισμού στο διαδίκτυο.. προφανώς να

μείνουν μόνο τα μέσα που ελέγχει υπηρετώντας την 1 κρατική Αλήθεια στην οποία ευθυγραμμίστηκε και συνταυτίστηκε πλήρως.

Η ΕνΔΕ τονίζει μεταξύ άλλων ότι η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 191 ΠΚ για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων «πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία η θέσπιση μιας και μοναδικής κρατικής αλήθειας και η δίωξη κάθε αντίθετης άποψης, μια πρακτική που εύκολα μπορεί να εκπέσει σε λογοκρισία», όπως υπογραμμίζεται και μάλιστα η ΕνΔΕ τονίζει ότι «είναι προφανές ότι σκοπός της ρύθμισης είναι η δίωξη των “αιρετικών” απόψεων που διατυπώνονται στα ΜΜΕ» με αφορμή την πανδημία και «περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης όπως αυτό αποτυπώνεται στα άρθρα 5 και 14 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 11 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μάλιστα, βάρος δίνεται και στο γεγονός ότι η προτεινόμενη ρύθμιση «για πρώτη φορά τιμωρεί και τον πραγματικό ιδιοκτήτη και τον εκδότη του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις, καθιερώνοντας έτσι ex officio ποινική ευθύνη στον βωμό της γενικοπροληπτικής λειτουργίας της ποινής και πλήττοντας καίρια την ελευθερία του Τύπου».

Δηλ. οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επί του θέματος Δικαστές κι Εισαγγελείς τονίζουν ότι η επιχειρούμενη τροπολογία που ουσιαστικά έρχεται να στηρίξει με πολιτικές κατ’ ουσίαν του δηλώσεις ο Πειραιώς δύναται να επιφέρει τη θέσπιση μιας και μοναδικής κρατικής αλήθειας, λογοκρισία, δίωξη "αιρετικών" απόψεων, σημαντικός περιορισμός του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης, πλήγμα στην ελευθερία του τύπου.

Την κάπα του Ιεροεξεταστή φόρεσαν κάποιοι Αρχιερείς και άναψαν την πυρά για τους διαφωνούντες! Καλεί σε λογοκρισία και διώξεις κατά μέσων.. Θα εγκαθιδρύσουν ένα νέο Index Librorum Prohibitorum (“Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων (σσ Ιστολογίων)”);;κατά τα πρότυπα της Καθολικής Εκκλησίας;

Η Εκκλησία λόγω και του σκοτεινού παρελθόντος της κατά το Μεσαίωνα θα έπρεπε να είναι φειδωλή να υπηρετήσει εκ νέου την Μεσαιωνικού Τύπου Λογοκρισία. Η πρακτική δε αυτή είναι καθαρά Δυτικοτραφείσα και Δυτικοφρονείσα. Είναι λατινογενής κι εκτός Ορθόδοξης Παράδοσης.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :