ΔΟΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ !


 "Πόλεμος, ο βασιλιάς των πάντων, άλλους τους έκανε θεούς, άλλους ανθρώπους, άλλους δούλους και άλλους ελεύθερους"
Δεν υπάρχουν σχόλια :