ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Παιδιά Μου Ἀγαπητὰ
σᾶς ἀπευθύνω καὶ πάλι Λόγον Ἱερὸν
ποὺ τὸν ἀποστέλλει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία

μὲ πολὺ Ἀγάπη στὰ Δικά Της τὰ Παιδία.

Θαρσεῖτε, Ἐμένα ἀκολουθεῖτε

καὶ ὅ,τι Ἐγώ, ὁ Τρισυπόστατος Θεός, ἐντέλλομαι Ποιεῖτε.

Τότε θὰ εἶστε πάντοτε Δικά Μου

καὶ Ἀγαπητὰ Παιδιά Μου

ἀφοῦ Ἐμένα θὰ ἀκολουθεῖτε

καὶ στὴν καρδιά σας πάντοτε θὰ ὑπάρχω

Ἐγὼ ὁ ἄναρχος Θεός,

ὁ Δημιουργός σας καὶ Πλαστουργός σας.


Τὸ γνωρίζω ὅτι διάγετε βίον πιεστικὸν

πολεμούμενοι ἀπὸ τὰ θηρία,

ἀλλὰ Ἐγὼ δὲν θὰ σᾶς ἐγκαταλείψω ποτὲ

καὶ θὰ σᾶς στέλνω δύναμη ἀπὸ ψηλὰ

γιὰ νὰ μὴν σὲ τίποτα γογγύσετε,

ἀπογοητευθεῖτε καὶ παραστρατήσετε.


Ἐσεῖς πάντοτε νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς Ἐντολές Μου

καὶ τὶς Θεῖες Γραφές Μου ποὺ δίδονται γιὰ Ἐσᾶς

γιὰ νὰ σώσετε τὴν ψυχή σας

ἀλλὰ καὶ νὰ σᾶς βοηθήσουν στὴν ἐπίγεια Ζωή σας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :