ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ και ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ: Αλλάζει η γεωργία στην Ελλάδα, ποιός ο βασικός στόχος!!!


 Ετοιμαστείτε για την Νέα Εποχή!!!

Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, η οποια ΑΛΛΑΖΕΙ στα πρότυπα της Μεγάλη επανεκκίνησης, έκανε από την 8η Συνδιάσκεψη της ΚΑΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που έγινε στην Μυτιλήνη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.


Ο κ. Λιβανός στην ομιλία του έδωσε στη δημοσιότητα τους ορισμούς του ενεργού γεωργού, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην αναδιανεμητική ενίσχυση με ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ (σ.σ. αριστερός οικονομικός όρος) από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τον κατάλογο των οικολογικών σχημάτων με τις προτεινόμενες από το ΥπΑΑΤ δράσεις.


ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ


Ο ορισμός των ενεργών γεωργών θα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη, βάσει του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης για το προηγούμενο έτος.


– Ενεργοί γεωργοί θα είναι, λοιπόν, οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 €.


– Αλλά και εκείνοι που έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 €, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις. Αυτές θα αφορούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και την προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, όπως τιμολογίων αγοράς εισροών & πώλησης προϊόντων.


Ως επιπλέον κριτήριο για τον ορισμό του νέου αγρότη εισάγουμε το επίπεδο γνώσεων. Θα πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο επίπεδο 4 (δηλ. Επαγγελματική σχολή ή λύκειο) ή εάν είναι  επίπεδο 2 (δηλ. απολυτήριο Γυμνασίου) να συνοδεύεται επιπλέον με εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή με αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη διάρκειας ισοδύναμης τριών συναπτών ετών.


ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ!!!


Επιπρόσθετα, όπως είπε, το ΥπΑΑΤ, προχωρεί  σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.


Για κάθε μία από τις τρεις αγρονομικές Περιφέρειες της χώρας ΟΡΙΖΟΥΝ ανώτατο και κατώτατο στρεμματικό όριο για τους ωφελούμενους, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΟΣΔΕ και της σχετικής ανάλυσής τους (σ.σ. ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ Ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ;;; ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ;;; ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ;;;).


Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται αντίστοιχα:


– Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 2 και 9 εκτάρια.


– Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 1 και 3 εκτάρια.


– Για τους βοσκότοπους στα 3 και 13,8 εκτάρια.


ΟΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ


Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ επιτάσσει τη δέσμευση του 25% των πόρων του Πυλώνα Ι (δηλ. περίπου 460 εκ. €) για την εφαρμογή του καθεστώτος των οικολογικών σχημάτων.  


Με αυτό το δεδομένο καταλήγουμε στο πλαίσιο εξειδίκευσης του «Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου» σε μία λίστα προτεινόμενων δράσεων:  


1. Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων


2. Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών


3. Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες.


4. Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης (σ.σ. Ατζέντα 2030)


5. Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης


6. Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες


7. Δημιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εμπλουτισμού υπαρχουσών (σ.σ. εκεί θα απαγορεύεται η ανθρώπινη δραστηριότητα;;;)


8. Διατήρηση δασογεωργικών συστημάτων


9. Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων


10. Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισροών


11. Διαφοροποίηση καλλιεργειών


12. Εφαρμογή αμειψισποράς


13. Διαχείριση βοσκοτόπων


14. Διατήρηση αναβαθμίδων


15. Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας


16. Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μετάδοσης των πυρκαγιών (καλλιέργεια φυτών με μεγάλη υδατοπεριεκτικότητα περιμετρικά των δασών)


17. Ελεγχόμενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες


18. Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών (περιοχές δίκαιης μετάβασης)  – σ.σ. τι σημαίνει αυτό;;;


19. Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη


Ο ΣΤΟΧΟΣ


Η γεωργία και η κτηνοτροφία θα περιοριστούν! Είτε θα ακολουθούνται οι προϋποθέσεις του Κράτους στα πρότυπα της Μεγάλης Επανεκκίνησης, είτε δεν θα μπορεί κάποιος να γίνει αγρότης.


Σε αυτή την κατεύθυνση θα δημιουργηθούν, όπως έχει αποκαλύψει ο Δημοσθένης Λιακόπουλος,μικρές παραγωγικές μονάδες ανά την Ελλάδα, όπου η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ θα καταναλώνει ότι παράγει! Η κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία επιδιώκεται να αντικαταστήσει την σημερινή μορφή οικονομίας, ωθώντας, αν θέλει κάποιος να την περιγράψει με λίγα λόγια, τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είναι οι αγρότες, στο να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία του Κράτους με πρόφαση την «κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών», παραχωρώντας τα «κλειδιά» διαχείρισης του «μαγαζιού» τους και των χωραφιών τους, χάριν μιας νέας «πράσινης» οικονομίας.


Παραδείγματα δραστηριοτήτων αλληλέγγυας οικονομίας είναι οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών (τράπεζες χρόνου) και προϊόντων, τα εναλλακτικά νομίσματα, οι επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , το… δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.


Κίνητρο όλων αυτών των δράσεων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και των εργαζομένων σε αυτές και όχι η επιδίωξη του κέρδους!!!


Με άλλα λόγια η επιχείρηση δουλεύει για το Κράτος, το οποίο θα ορίζει τις ανάγκες της κοινωνίας, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, της οικονομικής κατάστασης που έχει επιβληθεί αλλά και των μέτρων περιορισμού για την όποια ασθένεια (βλ. κορωνοϊός). Δεν θα επιδιώκει πια ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας ο αγρότης, το καλύτερο δυνατό κέρδος και ΣΥΝΕΠΩΣ δεν θα είναι πια αφεντικό της επιχείρησης του ή των στρεμμάτων γης που έχει, αφού το να διαφεντεύεις το «μαγαζί» σου ή το χωράφι σου σημαίνει, μεταξύ άλλων, το να ορίζεις τις δραστηριότητές του και να θέτεις τους κερδοσκοπικούς στόχους του.


Δείτε σχετικά πρόσφατο βίντεο σχετικά με την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία!!!


Ενεργοποιήστε κάτω δεξιά τους ελληνικούς υποτίτλους:

Δεν υπάρχουν σχόλια :