ΚΥΠΡΟΣ:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΤΩΝ TESTS RAPID ΚΑΙ PCR


ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

Η ομάδα AlarmCall (Κύπρος) προχώρησε σε εργαστηριακή ανάλυση δειγματοληπτικών μπατονέτων rapid test για CoViD-19 που

αποστειρώνονται με Οξείδιο του Αιθυλενίου (sterilized ΕΟ – Ethylene Oxide) σε διαπιστευμένο εργαστήριο. 

Η εργαστηριακή ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη της απαγορευμένης καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής αυτής ουσίας σε επίπεδο συγκέντρωσης 36 φορές πιο πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. 

Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στο γερμανικό πρότυπο L53.00-11999-11 με ανάλυση σε GC-EAD σύστημα αέριας χρωματογραφίας.

Ως Ε.Υ.Ε έχουμε αναφερθεί στο σοβαρό αυτό θέμα εδώ και εδώ όπως επίσης έχουν αποσταλεί επιστολές προς τον ΕΟΦ χωρίς να έχουμε λάβει κάποια απάντηση.

Σημειώνουμε ότι:

Βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA), το Οξείδιο του Αιθυλενίου είναι απαγορευμένη ουσία με μηδενικό όριο λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική.

Τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της ΚΔ.

Οι μπατονέτες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό τον εργαστηριακό έλεγχο είναι του ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν ή/και χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημόσια ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εργαστήρια.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :