ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ   * -- 

Εἰς τάς 21/10/2021, καί εἰς τάς βραδυνάς εἰδήσεις τοῦ ANTENA ἀπό τόν Χατζηνικολάου ἐλέχθει: «τά ἔξοδα τῆς Μυρτώ πού κακοποιήθηκε εἰς τήν Πάρο, τά ἀναλαμβάνει ὁ ΕΟΠΠΥ».

Μισές ἀλήθειες, ἄρα ψεύτικες εἰδήσεις, καί ἐν προκειμένῳ ἀνθελληνικαί εἰδήσεις. Οὐδεμία ἀναφορά ἀπό ποῖον κακοποιήθηκεν ἡ Ἑλληνίς Μυρτώ. Διατί ἄραγε δέν ἀνέφερεν καί ἀπέκρυψεν, ὅτι ἀπό ἕνα λαθροεισβολέα κακοποιήθηκεν. Καί βεβαίως δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὲπιδεικνύει συμπάθειαν, λατρείαν καί ἀγάπην πρός τούς (δυστυχισμένους ἀνθρώπους) πού ἀναζητοῦν μία καλλίτερη ζωή. Ἀλλά οὐδεμία ἐκδήλωσις, ἔστω καί ψεύτικης συμπαθείας, εἰς τά λεγόμενα «κατά συνθήκη ψεύδη», διά τούς Ἕλληνας πού ὑφίστανται τά πάνδεινα ἀπό τούς λαθροεισβολεῖς. Αὐτό εἶναι ρατσιστικό μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων. Ἀπό παρομοίας ἀνθρωπιστικάς ἀρχάς ἐμφορεῖτο καί ἕνας ἄλλος μεγάλος τηλεοπτικός ἀστέρας ὁ Πρετεντέρης. Ἀν διέποντο ἀπό φιλελληνισμόν μία αὐτονόητος ἐρώτησις πού ὄφειλαν νά κάνουν ἀπό παλαιόθεν, σέ πρωθυπουργούς καί ὑπουργούς δημοσίας τάξεως ἦτο, ποία μέτρα θά λάβετε διά τήν μή εἴσοδον τῶν λαθροεισβολέων εἰς τήν Πατρίδαν μας, καί τί μέτρα θά λάβετε διά νά προστατεύσετε τήν Ζωήν καί Περιουσίαν τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν. Αὐτονόητοι ἐρωτήσεις πού ποτέ δέν ἔγιναν. Διά νά μήν εἰπωθοῦν αὐταί αἱ ἐρωτήσεις, σαφῶς καί κάποιο κίνητρον ὑπάρχει, ποῖον ἄραγε νά εἶναι; Πολύ μεγάλη Ξενοφιλία ἔπεσεν εἰς τήν Ἑλλάδα μας, ἀπό τό τότε ἐπιλεγμένο ἀριστερό ἀνθελληνικό δημοσιογραφικό κατεστημένο τοῦ τότε ΜΕΓΑ, καί τοῦ ὁποίου οἱ ἰδιοκτῆται ἤσαν ἀριστεροί καί ἔγιναν πανίσχυροι κεφαλαιοκράτες ἀπό τά δημόσια ἔργα πού τούς παραχωροῦσεν ὁ Ἀντρέας καί ἄλλαι κυβερνήσεις. Καί ἔτρωγαν καί ἔπιναν ἀχότραγα καί ἀσταμάτητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :