ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - Η ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)


Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (GLOBAL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - GPPP)

ΜΕΡΟΣ 1ο

Μετάφραση: Απολλόδωρος

Οι άνθρωποι που κανείς από εμάς δεν εκλέγει, οι οποίοι τελικά ελέγχουν τη διεθνή χρηματοδότηση, όλες τις εταιρικές και επιχειρηματικές

δραστηριότητες, την κυβερνητική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, έχουν κατασκευάσει ένα σύστημα που θα τους επιτρέψει να αρπάξουν τα "παγκόσμια κοινά"(global commons).

Είναι η Παγκόσμια Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Global Public Private Partnership - GPPP) και ενώ οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι βρίσκονται στις θέσεις τους, δεν καθορίζουν ούτε την ατζέντα ούτε την πολιτική. 

Πρέπει τόσο να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι GPPP όσο και να κατανοήσουμε τις συνέπειες του παιχνιδιού τους. Πώς αυτή η ομάδα παγκόσμιων ενδιαφερομένων πρόκειται να κατασχέσει τα παγκόσμια κοινά αγαθά και γιατί θα πρέπει να τους αντισταθούμε;

Στα επόμενα άρθρα θα διερευνήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Αναγνωρίζοντας τι εννοούν οι παγκοσμιοποιητικές δεξαμενές σκέψης και άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με τον όρο παγκόσμια κοινά, μπορούμε να αρχίσουμε να εκτιμούμε το μέγεθος των φιλοδοξιών τους.

Χρησιμοποιούν συστηματικά παραπλανητική γλώσσα για να αποκρύψουν τις προθέσεις τους. Λέξεις όπως "χωρίς αποκλεισμούς", "βιώσιμη", "ισότητα" και "ανθεκτικότητα" χρησιμοποιούνται συχνά για να παρουσιάσουν κάποια ασαφή αλλά τελικά διπλή έννοια του στοργικού περιβαλλοντισμού. 

Πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε τη γλώσσα τους για να κατανοήσουμε πλήρως τις προθέσεις τους, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να αντισταθούμε και να τις αρνηθούμε.

Ενώ μας έχει αποσπάσει την προσοχή και μας έχει μεταβάλει η υποτιθέμενη παγκόσμια πανδημία ή ψευδοπανδημία, η Παγκόσμια Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (GPPP), η οποία ενορχήστρωσε το χάος, ήταν πολύ απασχολημένη. Δημιούργησαν το σύστημα αξιολόγησης περιουσιακών στοιχείων που θα τους επιτρέψει τον απόλυτο, παγκόσμιο οικονομικό έλεγχο. Αυτό βασίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και χρησιμοποιεί τις Μεθοδους Μετρησης του Καπιταλισμού των Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholder Capitalism Metrics - SCM).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :