Ὦ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΕΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΡΕΤΙΝΟΙ. ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΜΗΠΩΣ ΕΦΘΑΣΕΝ Η ΩΡΑ ΔΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ * --

Μητσοτακέϊκο. Παππούδες, παιδιά, ἐγγόνια, ἀδέλφια, ξαδέλφια, ἀνύψια, μπαρμπἀδες, τούς ταΐζομεν, τούς ποτίζομεν, τούς κοιμίζομεν, τούς ντίνομεν, τούς ταξιδεύομεν, τούς καλοπληρώνομεν, τούς κάνουμεν πρωθυπουργούς, ὑπουργούς, βουλευτάς, δημάρχους, συμβούλους, κατόχους ἀνθελληνικῶν Μ.Κ.Ο. Οὐδείς ἔχει ἐργασθῆ διά κερδίση τίμια τό ψωμί του. Ὅλοι ταΐζονται ἀπό τό δημόσιο κορβανά. Πολλοί λέγουσιν ὅτι εἶναι παρασιτισμός. Ὦ ρέ Ἕλληνες πολύς παρασιτισμός ἔπεσεν. Καί αὐτοί σάν ἀντάλαγμα τί κάνουν, μᾶς πουλάνε, ξεπουλάνε τήν Πατρίδα μας, ξεπουλοῦν τήν Μακεδονίαν μας, καθυβρίζουν τήν Θρησκείιαν μας, μέχρι καί τάς καμπάνες ἀπαγόρευσαν νά κτυπήσουν χαρμόσυνα τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κ.Η.Ι.Χ, εἰσαγάγουν λαθρομετανάστες, τούς κτίζουν χωριά μέ ὅλες τάς ἀνέσεις, καί ἀπό ἐσένα δυστυχισμένε Ἕλληνα σοῦ πέρνουν τό σπίτι. Μήπως εἴμαστε πολύ μαλάκες, μήπως εἴμαστε πολύ κρετίνοι.

Ντόρα Μπακογιάννη

@Dora_Bakoyannis

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζονται πολιτικές ένταξης και κοινωνικής ισορροπίας στην Αθήνα. Μιλάμε για πολιτικές που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα το έχει ήδη κάνει μια φορά επιταχυμένα πριν από 15-20 χρόνια με την ένταξη των Αλβανών και άλλων μεταναστών.


Ντόρα Μπακογιάννη

@Dora_Bakoyannis

Όμως η δήλωση Μπογδάνου ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό και ηθικό ατόπημα. Τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη έχει σταθερές αρχές και αξίες στις οποίες τέτοιες δηλώσεις δεν χωρούν ούτε γίνονται ανεκτές.
Ντόρα Μπακογιάννη

@Dora_Bakoyannis

Η φιλελεύθερη παράταξη της @neademokratia έχει ξεκάθαρες αρχές και ο ρατσισμός δεν εμπεριέχεται σε αυτές τις αρχές, ούτε γίνεται ανεκτός.

Ἐκ στόματος κοράκου ἤ καρακάξας κρά-κρά ἐξελεύσεται.

Ὁ δέ Ἀντισθένης μᾶς περιγράφει τί ἔλεγεν ὁ Ἑκάτων εἰς τό ἔργον του, «ἐν ταῖς Χρείαις», «κρεῖττον ἔλεγε, καθά φησιν Ἑκάτων ἐν ταῖς Χρείαις εἰς κόρακας ἢ εἰς κόλακας ἐμπεσεῖν· οἱ μὲν γὰρ νεκρούς, οἱ δὲ ζῶντας ἐσθίουσιν». Δηλ. ὁ Ἑκάτων διερωτᾶτο, εἰς ποίους εἶναι πρωτιμότερον νά πέσης, εἰς κόρακας ἤ εἰς κόλακας, διότι τά μέν κοράκια σέ τρῶνε νεκρόν, ἐνῶ οἱ κόλακες σέ τρῶνε ζωντανόν. Ὁ ἀδελφούλης σου προεκλογικῶς ἦτο ἕνας μεγάλος ΚΟΛΑΚΑΣ ἐμφανιζόμενος προεκλογικῶς ὡς καλός Ἕλληνας καί καλός Χριστιανός, ἀλλά ὅταν ἔγινεν πρωθυπουργός ἔβγαλε τήν μάσκα, καί ἀπεκάλυψεν τόν μισελληνισμόν του. Κολάκευεν προεκλογικῶς τούς Ἕλληνας ὅτι θά ἐπιστρέφη τούς λαθροεισβοελεῖς εἰς τήν Τουρκία, καί ὡς πρωθυπουργός ἔστειλεν ὅλην τήν δύναμην τῶν Μ.Α.Τ εἰς τά Νησιά τοῦ Αἰγαίου μας διά νά τούς ἐγκαταστήση εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Ἐσένα οἱ Ἕλληνες σέ ηὔξερον τί ξεπουλίστρα εἶσαι, δ’ ὅ ὅταν πῆγες νά γίνης πρόεδρος τῆς Ν.Δ, ἀπό τά φαύλα καί ἀνθελληνικά ΜΜΕ, προεβλήθης ὡς τό φαβορί, ἀλλά ἔχασες παταγωδῶς ἀπό τόν Σαμαρά, πού μιλοῦσεν διά Ἑλλάδα.

Καλό μου κοπέλι ἄσε κατά μέρους τήν Ν.Δ, διότι ἐσύ καί τό σόϊ σου εἴσαστε ἕνα ξένο σῶμα μέσα εἰς τήν Ν.Δ, εἴσαστε ἕνα βαρίδι εἰς τήν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων. Αὐτά τά μισελληνικά τά πιστεύεις ἐσύ τό σόϊ σου καί ὁ Τσίπρας πού συμπλέετε. Ὡς ὑπουργός ἐξωτερικῶν εἶχες γίνει μιά γυρολόγος πού ξεπούλαγες τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῆς Μακεδονίας μας. Μά ὅταν δέν σέβεσαι καί δέν τιμᾶς τό δικό σου ὄνομα, θά σεβαστῆς τήν Μακεδονία. Μάθε λοιπόν πῶς ἡ Ν.Δ ἔχει μιά ἰδεολογία πού βασίζεται εἰς τό Τρίπτυχον Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια. Αὐτή βέβαια δέν εἶναι μόνον ἡ ἰδεολογία τῆς Ν.Δ, ἀλλά ὅλων τῶν Ἑλλήνων, καί ἔχει ἕνα παρελθόν καί μιά Ἱστορία 11.500 ἐτῶν.

Ἕλληνες εἴμαστε οἱ ἀπόγονοι τῶν πλέον ἐπιφανῶν προσωπικοτήτων ὅλων τῶν ἐποχῶν. Εἰς αὐτά τά χώματα πού περιπατοῦμεν, τά ἔχει περπατήσῃ καί ἔχει δημογορήσῃ ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Περικλῆς. Εἰς αὐτόν ἀνήκει τό κλέος τῶν Ἀθηνῶν, τό κλέος τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Θουκιδίδης διασώζει μίαν ὁμιλίαν του πρός τούς Ἀθηναίους, τόν ἐπονομαζόμενον «ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους». Ὁμιλία διά νά ἀποδώση τάς πρέπουσας τιμάς πρός τούς νεκρούς τῶν πολέμων, καί ἀρχίζει τήν ὁμιλίαν του λέγοντας: «ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ΑΡΕΤΗΝ παρέδοσαν». Εἰς αὐτήν τήν λογίαν φράσιν λέγει καί: «τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων». Δηλ. τί μᾶς λέγει ὁ Περικλῆς, ὅτι τήν χώραν αὐτήν κατοικοῦν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην. Δέν μᾶς λέγει ὅτι εἴμαστε περίφανοι πού ἐντάξαμαι ἀλβανούς, (οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχον, ἀλλά τότε κατοικούσαν περί τήν Κασπίαν Θάλασσαν). Μάθε ξῦλο ἀπελέκυτο πῶς αὐτή ἡ μεγάλη προσωπικότης ὁ Περικλῆς ἐψήφισεν καί ἕναν Νόμον, τόν ὁποῖον ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τήν πραγματείαν του, περί «Ἀθηναίων Πολιτεία» γράφει: « Περικλέους εἰπόντος ἔγνωσαν μὴ μετέχειν τῆς πόλεως, ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν ᾖ γεγονώς». Δηλ ὁ Νόμος ὅριζεν ὅτι διά νά ἀποκτήσης τό δικαίωμα Ἀθηναίου πολίτη πρέπον εἶναι καί οἱ δύο γονεῖς νά εἶναι Ἀθηναῖοι πολῖται, ἀντικαθιστώντας τόν προηγούμενον πού ὅριζεν ὅτι διά νά εἶσαι Ἀθηναῖος πολίτης ἀρκεῖ ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο γονέων νά εἶναι Ἀθηναῖος πολίτης καί ὁ ἄλλος βεβαίως Ἕλλην πολίτης. Ὁ Περικλῆς εἶχεν νυμφευθεῖ τήν Ἀσπασία ἡ ὁποία ἦτο Ἑλληνίς ἐκ Μιλήτου. Ἀπέκτησεν παιδιά τά ὁποία δέν ἀνεγνώρισεν ὡς Ἀθηναίους πολίτας, παραμένοντας πιστός εἰς τον νόμον πού ἐθέσπισεν. Ἀλλά ρέ Ντόρα τί μεγάλος ρατσιστής καί φασίστας εἶναι ὁ Περικλῆς. Ὁπότε Ντόρα σταμάτησε νά ἐγκωμιάζης τόν «χρυσοῦν αἰώνα τοῦ Περικλέους», καί τόν Ἑλληνικόν Πολιτισμόν, διότι εἶναι ἀποτέλεσμα φασιστῶν καί ρατσιστῶν. Ἐσύ διά νά συμπλέης μέ τάς ἀρχάς καί τάς ἀξιάς σου ὀφείλεις νά γυρνᾶς τόν κόσμο καί νά διατυμπανίζης ὅτι ὁ «χρυσοῦς αἰών τοῦ Περικλέους» εἶναι μιά σκοταδιστική περίοδος, ἀποτέλεσμα ρατσιστῶν καί φασιστῶν. Μάθε ἐπίσης Ντόρα, ἐάν τότε κάποιος παρακατιανός καί ξεπεσμένος (ἕλλην) ἀποκτοῦσεν παιδιά μέ μία βάρβαρη, τά παιδιά τά ἀποκαλοῦσαν μιξοβάρβαρα καί δέν τά ἀνεγνώριζον ποτέ γιά Ἕλληνα. Καί ἐπί πλέον λέγανε: πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος. Ρέ Ντόρα τί ρατσιστές καί φασίστες εἶναι αὐτοί οἱ κωλοἝλληνες. Ἐσύ διά νά συμπλέης μέ τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας, σου ὀφείλεις νά κάμης μίαν πράξιν, ἡ ταυτότητα σου γράφει ὅτι εἶσαι Ἑλληνίς, νά ἀποποιηθῆς ὅτι εἶσαι Ἑλληνίδα, καί γίνε ὅτι θέλεις, γίνε Ἀλβανίδα.

Ντόρα μία ἀλλη μεγάλη φιλοσοφική φυσιογνωμία, ἰσοϋψής τῶν τριῶν μεγάλων, Σωκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτοτέλους, εἶναι ὁ Ἰσοκράτης. Οἱ Ἕλληνες πρός τιμήν τῆς 100ης Ὀλυμπιάδος ἀναθέτουν εἰς τόν Ἰσοκράτην νά κάμη μίαν ὁμιλίαν, γράφει τόν ἐπονομαζόμενον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ του καί μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες». Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦμεν χωρίς νά ἐκδιώξωμεν ἄλλους, οὔτε ἤταν ἔρημος καί τήν καταλάβαμεν, οὔτε ἀπό πολλά ἔθνη ὡς μιγάδες ἐδῶ συγκεντρωθήκαμεν, ἀλλ΄ οὕτως καλῶς καί γνησίως ὑπάρχομεν, ὥστ΄ἐξ αὐτῆς ἀκριβῶς γεννηθήκαμεν, ταύτην κατέχοντες καθ΄ὅλον τόν χρόνον ἐξακολουθοῦμεν νά ζῶμεν, καθ’ ὅτι εἴμαστε αὐτόχθονες».

Τί ρατσιστής, τί φασίστας ρέ Ντόρα πού εἶναι αὐτό τό μεγάλο πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ Ἰσοκράτης. Νά ὁμιλεῖ διά τήν καθαρότητα καί ἀνωτερότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ Πατρίς τῶν Ἑλλήνων, καί ὄχι χῶρος μιγάδων, ὅπως ἐπιδιώκετε νά τόν μεταμορφώσετε.

Ἐπί πλέον ρέ Ντόρα νά καταγγείλης ὅλους τούς Πνευματικούς ἀνθρώπους τοῦ Πλανήτη Γῆ, πού ἐγκωμιάσουν τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, ὅπως εἷς ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ὁ Γερμανός Φιλόλογος καί Ἑλληνιστής Βιλάμοβιτς Οὔλριχ πού λέγει: «Κάθε λαός εἶναι ὑπερήφανος διά τήν πνευματική του κτήσιν. Ἀλλά ἡ Ἑλληνική φυλή στέκεται ψηλότερα ἀπό κάθε ἄλλη, διότι ἔχει τό προσόν νά μήν ἔπαψεν ποτέ νά εἶναι ἡ μητέρα κάθε πολιτισμοῦ. Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ἡγεμονεύει τῆς ἀνθρωπότητος». Ἄκου ρέ Ντόρα ὁ παλιάνθρωπος νά μιλᾶ ρατσιστικά καί φασιστικά, καί νά λέγη αὐτά πού λέγει διά τούς Ἕλληνας, κατήγγειλε καί αὐτόν Ντόρα.

Ρέ Ντόρα τί φασίστες, τί ρατσιστές, τί ἀντικίναιδοι εἶναι αὐτοί οἱ κωλοἝλληνες. Καί ἐπειδή ἐσύ ἔχεις: «σταθερές αρχές και αξίες οπου ο ρατσισμός δεν γίνεται ανεκτός», τίμησε τόν λόγον σου καί μήν ἀνέχεσαι νά ὁμιλῆς τήν Ἑλληνικήν γλώσσαν, τήν γλώσσαν τῶν ρατσιστῶν καί τῶν φασιστῶν καί νά μήν ὁμιλῆς καί ὅλας τάς Ἑλληνικάς λέξεις πού ἐμπεριέχονται εἰς ἀλλοεθνεῖς γλώσσας, ἐπί πλέον εἶναι ντροπή διά ἐσένα τήν ἀντιρατσίστρια νά παρπατᾶς εἰς αὐτά τά χώματα τῶν ρατσιστῶν, πήγαινε στό καλό κορίτσι μου, καί δέν θέλομεν οὔτε νά μᾶς γράφης. Διότι αὐτά τά χώματα εἶναι Ἱερά, εἶναι ποτισμένα μέ αἷμα Ἑλλήνων διά νά εἶναι Ἐλεύθερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια :