ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥΗ ελληνική κυβέρνηση μας απειλεί καθημερινά να εμβολιαστούμε όλοι με διαταγές τύπου Χίτλερ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ??? ( Για το καλό μας υποτίθεται .........) ΑΛΛΑ


Σας ενημερώνω ότι η Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία απαγορεύει κάθε ιατρική πράξη με χρήση απειλής βίας - εκβιασμού.


Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικά παραδείγματα :

1) Παραβιάζεται το άρθρο 13 του νόμου 3418/2005 περί του ιατρικού απορρήτου.

2) Παραβιάζεται ο νόμος Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α’ 132) με τον όποιο έχει επικυρωθεί η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟ, ( Διεθνής ) και έχει ανώτερη τυπική ισχύ όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, δηλ. η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής προβλέπεται ότι :

«Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

3) Παραβιάζεται το άρθρο 6 της Οικουμενικής διακήρυξη της UNESCO του 2005 ( όπως προβλέπει την ισχύν της το άρθρο 28 του Συντάγματος ) που αναφέρει ότι :

«Κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση πρέπει να διεξάγεται μόνο ύστερα από προηγούμενη, ελεύθερη και τεκμηριωμένη συναίνεση του ενδιαφερομένου προσώπου, βασισμένη σε επαρκή ενημέρωση. Ανάλογα με την περίσταση, η συναίνεση πρέπει να είναι ρητά διατυπωμένη και να μπορεί να ανακληθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια μειονεξία ή προκατάληψη σε βάρος του».

4) Παραβιάζεται το άρθρο 5 του Συντάγματος παράγρ. 1 και 5 περί προστασία της υγείας μας από βιομετρικές παρεμβάσεις διότι δεν με έχετε ενημερώσει για τις παρενέργειες που πιθανόν έχει το test η εμβολιο στην υγεία μου.

5 ) Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι

1 )Το άρθρο 25 του Συντάγματος παράγραφοι 1 και 3 που αναφέρει ότι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου σε έκτατες περιπτώσεις αυτά πρέπει να προβλέπονται από το σύνταγμα είτε από νόμο που συνάδει με ο Σύνταγμα και τις διεθνείς Συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμο κατ άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 του Συντάγματος..

Η δική σας εντολή για την διενέργεια υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης με χρήση απειλής απαγόρευσης εισόδου στο χώρο εργασίας μου και περικοπή του μισθού μου είναι προδήλως αντισυνταγματική.

Μόνο με απόφαση δικαστηρίου για ιδικούς λογούς είναι δυνατόν γίνει υποχρεωτική ιατρική εξέταση - πράξη και όχι με κυβερνητική απόφαση.


6)-Τα εμβόλια που διατίθενται για την καταπολέμηση της επιδημίας του Κορωνοιού δεν έχουν κανονική άδεια αλλά μια προσωρινή για έκτατη ανάγκη- υπό όρους .από την ΕΜΑ

( Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων :

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_el )

όποτε κανένας δεν έχει καμία ευθύνη για τις παρενέργειες που θα προκληθούν ........

Δηλαδή και αν πεθάνει κάποιος , κανένας δεν ευθύνεται !!!!


7) Ακόμη και αυτή η προσωρινή άδεια έχει παραβιάσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάθεση γενετικά μεταλλαγμένων φαρμάκων διότι για να κυκλοφορήσει ένα γενετικά μεταλλαγμένο φάρμακο απαιτούνται μακροχρόνιες περιβαλλοντικές μελέτες


ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΓΤΟ)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(Οδηγία 2001/83/ΕΚ Κανονισμός 726/2004 και Οδηγία 2001/83/ΕΚ).

Το ενδιαφέρον συνεπώς από νομικής πλευράς είναι ότι το εμβόλιο-φάρμακο BNT162b2, είναι –σύμφωνα με τα παραπάνω- «γενετικά τροποποιημένος -μεταλλαγμένος (μικρό) οργανισμός» (ΓΤΟ), του οποίου όμως η αδειοδότηση ανήκει αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Κομισιόν (Επιτροπή), υποκείμενη όμως σε αυστηρούς κανόνες αξιολόγησης περιβαλλοντολογικών συνεπειών και κινδύνων από την χρήση του, οι οποίοι όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκαν.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις εξής δεσμευτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου:

1) των αρ. 1παρ.1,4, 5παρ.2,3, 6 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ/06-11-2001), Παράρτημα Ι Μέρος IVπαρ.3.2.1.1.

2) αρ.1,2παρ.4, 4, 12-19-24 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ/12-03-2011, Παράρτημα ΙΑ, Παράρτημα ΙΙ, ΙΙΙ

3) αρ.2,3,4,6παρ.2α,γ,3 και αρ. 10,12,14παρ.7,8,9 (και 83) του Κανονισμού 726/31-03-2004, που διαβάζεται σε συνδυασμό με τις δύο προαναφερόμενες Οδηγίες.

4) Κανονισμός 507/2006 (συμπληρωματικός του Κανονισμού 726/2004).

Το ανατριχιαστικότερο όμως είναι ότι οι υπεύθυνοι κρατικοί φορείς στην Ελλάδα και της ΕΕ, επειδή ακριβώς γνωρίζουν τα παραπάνω, ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να υπογράψουν και να εκδώσουν επίσημη κι έγκυρη άδεια κυκλοφορίας και χρήσης του εμβολίου BNT162b2, ενώ αντίθετα η διάθεση και χρήση του εμβολίου αυτού, έγινε με τις επιταχυντικές διαδικασίες «λόγω εκτάκτων αναγκών», οι οποίες όμως ΔΕΝ εφαρμόζονται στα εμβόλια που είναι Γενετικά Τροποποιημένο ι Οργανισμοί !!


8)--Η προσωρινή άδεια που έδωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή είναι για δύο έτη με επιτήρηση δηλαδή για να καταγράφονται οι παρενέργειες σε ανθρώπους !!!!!

Εμβόλια με δόκιμη για πειράματα !!!!! ·

Η κλινική δοκιμή για τον εμβολιασμό Pfizer ΔΕΝ θα ολοκληρωθεί έως τις 27 Ιανουαρίου 2023

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Η κλινική δοκιμή για τον εμβολιασμό Moderna - Δεκέμβριος 2023.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897881

Η κλινική δoκιμή για τον εμβολιασμό AstraZeneca - Φεβρουάριος 2023

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746


9)--Τα παραδοσιακά εμβόλια έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια ( 5 -10 ) πριν δοθούν στον άνθρωπο κάτι που δεν έγινε για τα νέα εμβόλια κατά του Κορωναιού.

Άρα δεν γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες παρενέργειες τους στον άνθρωπο -

Δηλαδή τώρα μετατρέπουν τους ανθρώπους σε πειραματόζωα !!!!!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ???

10)Οι θάνατοι στις ΜΕΘ ( Μονάδες εντατικής θεραπείας ) στην Ελλάδα ακόμη και τώρα με την λεγόμενη πανδημία του Κορωναιού (2020-2021 ) είναι πολύ μικρό το ποσοστό .

Σας το λέει η κυρία Κοτανίδου Αναστασία καθηγήτρια εντατικής πνευμονολογίας που μας λέει ότι η θνητότητα στην Ελλάδα στις Μ.Ε.Θ. είναι 60 άνθρωποι σε 1 000 000 κατοίκους κάτι ασήμαντο !!!!! ακούστε την ( Νοέμβριος 2020 ) https://youtu.be/8ZsunX5rJ9Q

11) --Βεβαία μας λένε ότι είχαμε πολλούς νεκρούς από τον κορωνοιό αλλά δεν είναι αλήθεια όπως μας αποκαλύπτει ο γνωστός σε όλους κ. Τσιόρδας Σωτήριος. .......... παραδέχεται (Μάιος 2020 ) ότι έδιναν σαν πεθαμένους από ιό ασθενείς που η αιτία θανάτου δεν ήταν ο ιός !!!!!! ακούστε τον https://youtu.be/BXXKDUOm-h4


Παραδείγματα

............................................................................................................................................

α)Ιταλός βουλευτής μιλάει για το φιάσκο του κορωνοϊού.

https://youtu.be/gDsCaCvNqJk

β)Δικαστήριο της Λισαβόνας αποφάσισε πως μόνο το 0,9% των «νεκρών με Covid-19» έχουν πραγματικά πεθάνει από κορωνοιο 02/07/2021

https://www.pronews.gr/kosmos/998855_dikastirio-tis-lisavonas-apofasise-pos-mono-09-ton-nekron-me-covid-19-ehoyn-pragmatika ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ??

...................................................................................................................................................

12)--Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πεθαίνουν 120 000 περίπου άνθρωποι από τους οποίους 70 000 από καρκίνο και καρδιακές παθήσεις δηλαδή κάθε ημέρα πεθαίνουν περίπου 350 άνθρωποι συνήθως υπερήλικες . Από αυτούς είναι το 96% τα θύματα του Κορωναιού Δηλαδή από τους αναφερόμενους περίπου 12 000 νεκρούς λογω Κορωνοιού οι 600 περίπου είναι τα πραγματικά θύματα του Ιού .........

https://www.capital.gr/epikairotita/3501321/koronoios-95-thanatoi-kai-578-diasolinomenoi-1-677-nea-krousmata

Κανένας νέος και υγιής δεν κινδυνεύει από τον κορωνοιό αλλά κινδυνεύει από τις παρενέργειες του εμβολίου!!!


13) --Οι μαθητές δεν μεταδίδουν τον ιό ......Την δήλωση αυτή έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στ. Πέτσας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων στις : 2- 11- 2020 , ακούστε τον στο 27.30 λεπτό. https://youtu.be/OKHkHym3HZQ αλλά λίγες ημέρες μετά έκλεισαν όλα τα σχολεία ................

ΓΙΑΤΙ έκλεισαν χωρίς λόγο όλα τα σχολεία της Ελλάδος ????

Για ποιο λόγο θέλουν να εμβολιάσουν και τους μαθητές την στιγμή που καμία επίπτωση δεν έχει στην υγεία των νέων ο κορωνοιός ??? ( σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εμβόλια άλλων ασθενειών που έχουν επίπτωση στην υγεία των νέων )


14) Τώρα μας απειλεί με διώξεις αν δεν υποκύψουμε στον εκβιασμό να κάνουμε το θανατηφόρο εμβόλιο ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΕΧΕΣΤΕ ???

--Η Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ' αρ. 2361 (2021) ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ υφίσταται ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ λόγω ΜΗ εμβολιασμού

Parliamentary Assembly Assembly debate on 27 January 2021 (5th Sitting) (see Doc. 15212, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Jennifer De Temmerman). Text adopted by the Assembly on 27 January 2021 (5th Sitting). Με Τίτλο: «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations» στο άρθρο 7 αναφέρει https://pace.coe.int/en/files/29004/html

7.3. όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής πρόσληψης εμβολίου:

7.3.1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι οι πολίτες ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ότι ο #εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ θα υποστεί ΠΙΕΣΗ με πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο για να εμβολιαστεί, εάν δεν επιθυμεί να το κάνει ο ίδιος.

7.3.2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ υφίσταται ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ λόγω ΜΗ εμβολιασμού αυτών που ΔΕΝ θέλουν να εμβολιαστούν, ή αυτών που λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία δεν εμβολιάζονται.

Γιατί η κυβέρνηση δεν υπολογίζει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και καταργεί κάθε δημοκρατικό μας δικαίωμα σαν μια χείριστη δικτατορία και εσείς δεν αντιδράτε ????


15)Γιατι όσο διάστημα λειτουργούσαν τα σχολεία με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ελάχιστα κρούσματα δηλώθηκαν ( κάτι το φυσιολογικό ) μεταξύ μαθητών η μεταξύ καθηγητών και τώρα μας απειλεί με το θανατηφόρο εμβόλιο για να πάμε στο σχολειό???

Στο δικο μου σχολειο ουτε ένα κρουσμα ενώ εχουμε ΠΑΝΔΗΜΙΑ !!!!!

Γιατί ενώ έχουμε αρνητικό σελφ τεστ η ραπιντ τεστ μας υποχρεώνει να φοράμε μάσκα ???

Γιατί ενώ κανένας ιός δεν επιβιώνει σε υψηλή η θερμοκρασία όπως τώρα το Καλοκαίρι - μας υποχρεώνει να φοράμε μάσκα ?????

Γιατί η κυβέρνηση δεχόταν το αποτέλεσμα του Selftest ενώ τώρα (Ιούλιος 2021 ) δεν το δέχεται ??

Με θετική ένδειξη σε τεστ η κυβέρνηση μας φυλάκισε τόσο καιρό Αλλά διαβάστε τι γράφουν οι οδηγίες ότι το θετικό αποτέλεσμα σε ένα τεστ δεν σημαίνει ότι έχεις κορωνοιό .... Να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal, το οποίο βρίσκεται εδώ,

https://www.hiberniamedical.ie/.../roche-sars-cov-2.../

(θα βρείτε τους συνδέσμους για να κατεβάσετε τα pdf κάτω κάτω προς το τέλος της περιγραφής στην επικεφαλίδα “Documents”, (προσέξτε και για πόσο καιρό θα τα έχουν online).

Διαβάζοντας λοιπόν το εσώκλειστο, και συγκεκριμένα τα limitations, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε τα εξής:

Θετικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει επιμόλυνση από άλλα παθογόνα. !!!!!

Το θετικό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει είτε από Sars-CoV ή Sars-CoV-2.

Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν προορίζονται να αποκλείσουν άλλες μολύνσεις από κορονοϊούς.

Επιπλέον , δεν έχουν γίνει μελέτες ούτε για το μυκοβακτήριο της φυματίωσης αλλά ούτε και για τον μύκητα pneumocystis jirovecii ο οποίος προκαλεί Υποξεία ευκαιριακή λοίμωξη, που τυχαίνει να έχει τα ίδια συμπτώματα με τον Sars-CoV-2.

Συμπερασματικά, αν κάνετε το self τεστ, που τόσο πολύ κόπτεται η κυβέρνηση, δεν ξέρουμε στην ουσία τι στο καλό θα έχετε.

https://widegenerationinformation.blogspot.com/.../rapids...

Δηλαδή ένα ακόμη ψέμα της κυβέρνησης ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ????

Οι οδηγίες χρήσης στις άλλες χώρες αναφέρουν ότι πρέπει να γίνονται από ιδικούς . Στην ελληνική έκδοση αυτό το απέκρυψαν και μας είπαν να το κάνουμε μόνοι μας

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ ???

Διαφορετικές οι οδηγίες χρήσης στην ελληνική μετάφραση για τα «self test»


https://tvxs.gr/news/ellada/diaforetikes-oi-odigies-xrisis-stin-elliniki-metafrasi-gia-ta-self-test

Πλήθος ερωτημάτων γεννά η διαφορά που υπάρχει στις ελληνικές οδηγίες χρήσης και στις οδηγίες χρήσης σε άλλες γλώσσες των «self test» που παραδόθηκαν στα φαρμακεία για αυτοδιαγνωστική χρήση από τους πολίτες. | 07 Απρ. 2021

► Διαβάστε επίσης: Το φιάσκο των Self Test

Συγκεκριμένα στο φυλλάδιο που συνόδευε τα τεστ αναφέρεται στα ελληνικά πως

«το τεστ προορίζεται για αυτοδιάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή».

Ωστόσο στις άλλες γλώσσες, αλλά και στην επίσημη σελίδα της εταιρείας Roche Diagnostics, στο ίδιο ακριβώς σημείο των οδηγιών, αναφέρεται πως «αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε εργαστηριακά περιβάλλοντα και σε POC (Point Of Care) ή για αυτο-συλλογή υπό την επίβλεψη εργαζομένου στον τομέα της υγείας».

Επίσης γράφει ότι είναι επικίνδυνο απόβλητο και χρειάζεται ιδική επεξεργασία κάτι που στην Ελληνική έκδοση δεν ανέφεραν ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΨΕΜΜΑ

Επίσημα στοιχεία από ΕΟΔΥΥ:


Στις 27 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 125 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 19.157 έλεγχοι RAPID Ag (RAPID TESTS) και ανευρέθησαν 297 θετικά (1.55%). ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ????

Για την διασπορά τρόμου που κράτησε 13 μήνες σιγείτε νεκρικά!

Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self tests) εώς την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 1.743.029 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος. Από τα 33.970 άτομα (θετικό αποτέλεσμα με σελφ τεστ) που προσήλθαν για επανέλεγχο εώς και τις 28 Απριλίου 2021, έχουν καταγραφεί 4.392 θετικά κρούσματα.

Άρα, έχουμε 87,07% ψευδή θετικά αποτελέσματα με τα σελφ τεστ.

Αλλά η κυβέρνηση τα δεχόταν όλα σαν θετικά χωρίς να περιμένει τον επανέλεγχο

Δηλαδή με 13% θετικά τεστ μας τρομοκράτησαν και μας φυλάκισαν ?????

Για αυτή την απάτη θα αντιδράσετε ???


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α) Αλαλούμ στο Αγρίνιο με τεστ κορονοϊού: 34 αστυνομικοί βγήκαν χθες θετικοί και

σήμερα αρνητικοί Τετ, 25/11/2020 σύμφωνα με το agrinionews.gr


Β) αναξιόπιστα και χωρίς έγκριση τα test''

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ'' 31 Μαρτίου 2021 https://newtube.app/fake_pandemic/SHbnARK

Γ) τα self test στα Γιάννενα – Βγαίνουν τα περισσότερα θετικά ενώ οι μαθητές δεν έχουν τίποτα Από το αποτέλεσμα του rapid test προέκυψε σχεδόν για όλες τις περιπτώσεις ότι το self είχε δώσει ψευδές αποτέλεσμα.

10/05/2021 https://www.olympia.gr/ΥΓΕΙΑ Ακολουθήστε μας στο Google News


16) Βεβαία θα πείτε ότι δεν είναι αξιόπιστα τα σελφ και ραπιντ τεστ

( Τότε γιατί με βάση αυτά μας ταλαιπώρησε η κυβέρνηση ??? )

Αλλά έχουμε τα PCR τεστ που είναι αξιόπιστα ........

ΑΛΛΗ ΑΠΑΤΗ ΕΔΩ ..... διότι τα PCR τεστ για να εντοπίσουν τον ιό χρειάζεται να γίνει πολλαπλασιασμός – αύξηση του δείγματος ( το ονομάζουν κύκλους ) πόσες φορές πολλαπλασιασμός ??? 35 με 45 φορές είναι οι οδηγίες .....

Αλλά ακουστε τι μας λέει ο Δημήτρης Γάκης: Χειρουργός μεταμοσχεύσεων και πρώην Διοικητής ΑΧΕΠΑ:

https://www.proionta-tis-fisis.com/i-apati-tis-rythmisis-ton-test-pcr-pos-ektoxevetai-o-arithmos-ton-krousmaton/

μας λεει ότι ο σωστός πολλαπλασιασμός είναι μέχρι 30 κύκλους

Αυτοί όμως ρύθμισαν την PCR στο τρομακτικό νούμερο των 45 κύκλων ενισχύοντας το δείγμα πάνω από 35 τρισεκατομμύρια φορές.

Με μια τέτοια τρομακτική ρύθμιση πιάνεις και τη γρίπη και τους άλλους τέσσερις κορονοϊούς αλλά και σκουπίδια γενετικού υλικού από κύτταρα που έχουν καταστραφεί και οδηγούνται προς αποδόμηση, δίνοντας θετικά αποτελέσματα εκεί που δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό ενδιαφέρον… γι’ αυτό άλλωστε εφέτος έχουν εξαφανιστεί εντελώς η γρίπη και οι άλλοι κορονοϊοί… διότι καταγράφονται όλοι ως Covid-19.Η απάτη της ρύθμισης των τεστ PCR: Πως εκτοξεύεται ο αριθμός των “κρουσμάτων”

Δηλαδή πειράζεις το κουμπί του PCR και σου δίνει ο,τι ζητήσεις? Μαγεία ...!!!!

Ετσι τα κρουσματα δεν θα τελειώσουν ποτέ μεχρις να πετύχει η εφαρμογή της νεας Παγκόσμιας Ταξης- Κυβέρνησης και της μετατροπής μας σε σχύγχρονους δούλους - ζώα


Παραδείγματα

Α) στην Γερμανία Διεθνής ομαδική μύνηση αγωγή κατά της απάτης των τεστ PCR-1

https://vimeo.com/470384301?ref=fb-share&fbclid=IwAR2jUBNowMDWnOOvpz7xFafbl0XiCXdbE-A8AI7vrr1N7ko6YLN4MsgmksE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Β) ότι όλα τα τεστ PCR σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) βγαίνουν "ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ"! (Εκθεση Μπόργκερ). Ένα μεγάλο σκάνδαλο ξεσπάει στην Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο 22 days ago ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

https://polidamnia.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html?fbclid=IwAR2QhLT5jvC_IqVGxqOotJWbKi8b2fFiZorD91AuZP5T6pLoxhO0Qhnktmk

Με απλά λόγια, όλο το οικοδόμημα του Ιδρύματος Γκέιτζ, της κυβέρνησης Μέρκελ, του

Π Ο Υ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Φαρμάκων (WEF), όπως και τα μη δοκιμασμένα εμβόλια, στηρίχθηκαν στ΄αποτελέσματα ενός τεστ PCR, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ακριβοπληρωμένο σκουπίδι!

(Εδώ η μελέτη των 23 επιστημόνων)

..............................................................................................................................

17) --Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε νεκρούς από ιώσεις και την συνηθισμένη γρίπη π.χ. το 2014 είχαμε 4100 νεκρούς όπως αναφέρεται στα στατιστικά του υπουργείου υγείας αλλά δεν επιβάλλεται να γίνονται μαζικοί εμβολιασμοί του πληθυσμού ...

Τώρα η κυβέρνηση θέλει να το επιβάλλει ΓΙΑΤΙ ??


18) O μακρύς κατάλογος των θυμάτων των εμβολίων

Καθημερινά μας έκαναν πλύση εγκεφάλου με τα θύματα του Κορωνοιού ( όπως ακούσατε τον κ. Τσιορδα ότι μας έλεγαν ψέματα ) αλλά τίποτα δεν μας λένε για τα καθημερινά θύματα των εμβολίων ???

Στην Ελλάδα πεθαίνουν καθημερινά από τα εμβόλιο

https://diktioenkat.blogspot.com/2021/06/o.html?fbclid=IwAR3V-Sn361hl853rOunx1E1qB6Ce-VWqr6Y21O1hSIM4oJHdWynJc9cnlrk&m=1

Στην Ε.Ε.ΘΑΝΑΤΟΙ = 12.184 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ = 1.196.190

Μέχρι τις 22 Μαΐου 2021

https://healthimpactnews.com/2021/12184-dead-1196190-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/Και ακόμη είμαστε στην Αρχή .......Τι θα γίνει τον επόμενο χειμώνα 2021-22 ?????

όταν θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι παρενέργειες των εμβολίων και θα έχουμε ταυτόχρονα τις χειμερινές ιώσεις ?????

Τότε θα με θυμηθείτε ...... έρχεται ΚΟΛΑΣΗ για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί !!!!!!

Διότι έχουν αντισώματα για τον ιό που θα έχει μεταλλαχτεί άρα δεν θα προστατεύονται και θα αναπτύσσουν και νέα αντισώματα για οποιανδήποτε ιό είτε κορωνοιο είτε της γρίπης με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να κινδυνεύει από την υπεραντιδραση του αμυντικου συστηματος τους ........

Δηλαδη η εμφάνιση των παρενεργειών + επίδραση των χειμερινών ιώσεων θα φέρει απροσδόκητα δυσάρεστα αποτελέσματα για τους εμβολιασμένους που θα τρέχουν να κάνουν πάλι εμβόλιο με αποτέλεσμα ένα χάος και πιθανόν θάνατο !!!!

Η λύση θα είναι εύκολη , ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ !!!!!!Επειδή δεν με πιστεύετε καλά θα είναι να κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο και να μην ακούτε συνεχώς τους ακριβοπληρωμένους ιατρούς των καναλιών

Αν θέλετε να γλυτώσετε από το σπηλαίο του Πλάτωνα ( Πολιτεία 514a - 520e ) που σας έχει βάλει η Διεθνής υγειονομική Δικτατορία

Παρατήρηση Οι παρενέργειες κάθε φάρμακου δεν εμφανίζονται όλες άμεσα αλλά σε βάθος χρόνου γιαυτο κανένα φάρμακο δεν κυκλοφορεί αν δεν περάσουν κάποια χρόνια δοκιμών ακουστέ ένα παράδειγμα - βίντεο https://newtube.app/fake_pandemic/hl0RwKJ?fbclid=IwAR1VfblZ4ZVd_kHyuwhQDxOxmWoNbyXSl9rFzR3Gd1FbFPWCGkUH2XCK2wM

....................................................................................................................................

19)Γιατί μας εκβιάζουν να πάρουμε ένα φάρμακο για το οποίο δεν γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες παρενέργειας ??? Βέβαια υπάρχουν επιστήμονες που έχουν γνώσεις το γνωρίζουν ακουστέ τους

Μερικά παραδειγματα

1---Δεν υπάρχει πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης για όποιον έλαβε κάποιο από τα εμβόλια για τον COVID-19, είπε ο Γάλλος νομπελίστας ιολόγος Luc Montagnier

2,2 λεπτα - https://www.brighteon.com/52ba56a1-ee4c-4e16-9587-7095fc052f9c

................................................................................................................................................

2---Βίντεο τα εμβόλια θα αφανίσουν την ανθρωπότητα! Δρ. Sucharit Bhakdi

https://katohika.gr/diethni/dr-sucharit-bhakdi-ta-emvolia-tha-afanisoun-tin-anthropotita/?fbclid=IwAR1dalj3aFzWZcgs_4wMBmvtRX-O41-D8C1vYVbhEcLqHZ7gCUfLG0FcA20


Αγγλικα Ελληνικα 40 λεπτα

...................................................................................................................

3-- ΔΡ. ΜΠΑΓΚΝΤΙ ΑΠΟΚΛΑΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ - https://youtu.be/DJWYE-aJi64 5-7-21 - 21 λεπτά


..........................................................................................................................................................

4-- Τα σχέδια της ελίτ για παγκόσμια μείωση του πληθυσμού Αγγλικα -ελληνικα 1,5 λεπτα

https://youtu.be/xoKQPIh70P0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5-- Κλεάνθης Γρίβας​ ΕΜΒΟΛΙΑ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ​ ένας νέος κόσμος Ελεγχόμενος από Εταιρείες & Big Pharma

•14 Φεβ 2021 https://youtu.be/32zHvtvZ2U8

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6-- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3700775910003332&id=142813345799624

.............................................................................................................................................

7 -- ΕmΒ0ΛΙΑ! ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ!

https://newtube.app/fake_pandemic/Pc0ERXD

Αγγλικα - ελληνικα 32 λεπτα

.......................................................................................................................................

8-- ''οι περισσότεροι που θα εμβολιαστούν θα αναπτύξουν αυτοάνοσα''

https://newtube.app/fake_pandemic/xm4g2Cl

....................................................................................

9-- ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΕΜΒΟΛΙΟ

https://rumble.com/ve5kn5-23774657.html

....................................................................................................................

10-- Να γιατι τοση επιμονή για το εμβόλιο OURANIANEMESIS Published February 25, 2021

https://rumble.com/ve5kn5-23774657.html?fbclid=IwAR35ByoA5ZBor2ZC5QLPxir2DVKWTH7QVk2vLR_IgsDICP8pRJNZwOFqFgc

............................................................................................................................................

11-- «Τα εμβόλια δημιουργούν μεταλλάξεις του Covid-19» - Τι λέει Γάλλος ιολόγος

1,13 λεπτα •24 Μαΐ 2021 https://youtu.be/6KlmbjkBejg

.......................................................................................................................................................


Σημείωση: αν κάποιο βίντεο δεν ανοιγει άμεσα να κάνετε αντιγραφή επικόληση στο Google


Τα εμβόλια σκοτώνουν Σας στέλνω λίγα παραδείγματα ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ????Παρομοια μετρα βασανισμου των ανθρώπων ο Χιτλερ τα χρησιμοποιησε από το 1934

20)Σε δύο πυλώνες βασίστηκε το αφήγημα της ανύπαρκτης πανδημίας ώστε να καθυποτάξει μέσω του φόβου την πλειοψηφία της ανθρωπότητας.

Ο πρώτος πυλώνας είναι ότι οι ασυμπτωματικοί μεταδίδουν.

Είναι ψέμα οι ασυμπτωματικοί ποτέ δεν μετέδιδαν και φυσικά ούτε τώρα

. Από το 2020 βέβαια το "υγιής μέχρι αποδείξεως του εναντίου" έγινε "άρρωστος και μολυσμένος μέχρι αποδείξεως του εναντίου".

Έτσι προέκυψε και η εθελοντική μασκοφορία που έγινε υποχρεωτική, κάποιοι φορούν μάσκα ακόμα και αν είναι εντελώς μόνοι τους είτε σε κλειστό είτε σε ανοικτό χώρο γιατί αισθάνονται εν δυνάμει άρρωστοι ενώ είναι απόλυτα υγιείς.

Φυσικά το συστημικό CDC και ο συστημικός WHO είπαν εκ των υστέρων αφού η ζημιά είχε γίνει αυτό που ήδη γνωρίζαμε ότι οι ασυμπτωματικοί δεν μεταδίδουν.

Η καταστροφή όμως έχει γίνει και αυτό το παρατηρώ καθημερινά βλέποντας φόβο σε συνανθρώπους μου που αντιμετωπίζουν άλλα άτομα σαν μολυσμένα.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επιβεβαίωση ότι κουβαλάς τον σούπερ ντούπερ ιό μέσω του περιβόητου μοριακού τεστ.

Το μοριακό τεστ είναι πλήρως αναξιόπιστο αλλά ας πούμε καλύτερα ότι δεν είναι το αρμόδιο για να κρίνει αν κάποιος είναι μολυσμένος με κάποιον ιό. Είναι ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό εργαλείο αλλά ΟΧΙ όπως χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Εργαλειοποιήθηκε για να σταματήσει η ζωή μας (μέχρι τον επόμενο εγκλεισμό) και ακόμα και σήμερα εργαλειοποιείται καθημερινά (νοσοκομεία- πρωτόκολλα θανάτoυ με τις πιο πολλές φορές μοιραία κατάληξη και πιστοποίηση θανάτoυ στον σούπερ ντούπερ ιό βασιζόμενη σε ένα ψευδές τεστ, στα ταξίδια ως πιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων-πριν το χείριστο πιστοποιητικό που έρχεται).
Δεν υπάρχουν σχόλια :