ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΑΜΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΥΛΑ Μ.Μ.Ε ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) ΤΣΙΠΡΑ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ  * ---


Τήν 14/10/2021 παραιτήθη ἀπό Καγκεκάριος τῆς Αὐστρίας ὁ Κος Κος Σεμπάστιαν Κουρτς, Νά ἐνθυμηθῶμεν ὅτι τά φαύλα Μ.Μ.Ε, ἀλλά καί οἱ προοδευτικοί ἀνθέλληνες Τσίπρας-Μητσοτάκης, ὅταν ὁ ἀξιότιμος Κος Σεμπάστιαν Κουρτς, ἐγένετο Καγκελάριος τῆς Αὐστρίας, οἱ χαρακτηρισμοί πού τοῦ ἐδίδοντο ἤσαν αὐταί τοῦ κακοποιοῦ: εἶναι Ἐθνικιστής, εἶναι ἀκροδεξιός, εἶναι φασίστας. Τώρα σιωπή.

Ἡ παραίτησις του ὀφείλεται εἰς καταγγελίας πού τόν φέρουν ὅτι κατά τήν περίοδον μεταξύ τοῦ 2016 καί 2018 πού ἦτο ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν ὅτι: «χρησιμοποιήθηκαν χρήματα διά νά χρηματοδοτηθοῦν ἐν μέρει χειραγωγημέναι δημοσκοπήσεις πού ἐξυπηρετούσαν ἀποκλειστικά παραταξιακό πολιτικό συμφέρον. Ἡ Εἰσαγγελία δηλώνει ὅτι τήν περίοδον αὐτήν συνεργάται τοῦ Σεμπάστιαν Κουρτς, συνέβαλον ὥστε νά διατεθοῦν πόροι τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν διά χειραγωγημένας δημοσκοπήσεις καί ἐγκωμιαστικά ἄρθρα διά τόν Σεμπάστιαν Κουρτς». Τό ποσόν πού φέρεται ὅτι διατέθηκεν εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Δηλ. ἐάν θέλομεν νά κάνωμεν σύγκρισιν μέ τά καθ’ ἡμᾶς συμβαίνοντα, παραιτήθη διά ἀσήμαντον, διά νά μήν εἴπωμεν διά ἀνύπαρκτον ἀφορμήν.

Τώρα ἀπό τόν Τσίπρα φέρεται ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν μέ τήν παραίτησιν του, κατηγορόντας τήν Ν.Δ ὅτι μέ ἑκατομμύρια ΕΥΡΩ χειραγωγεῖ τάς δημοσκοπήσεις. Λησμονόντας ὁ ἴδιος ὅτι μόλις χθές, πού διά κακήν τύχην τῆς Ἑλλάδος μας ἐγένετο πρωθυπουργός ἐξαγόραζεν, ἐκβίαζεν καί νομοθετοῦσεν διά νά ἔχη τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν ΜΜΕ. Καί τοῦτο παρά τό ὅτι ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι τῶν λεγομένων μεγάλων ΜΜΕ, ὡς ΣΚΑΪ –ΑΝΤΕΝΑ- ΣΤΑΡ-ΑΛΦΑ, εἶναι φιλικῶς διακείμενοι εἰς τόν ΣΥΡΙΖΑ, κάθ’ ὅτι ὅλοι εἶναι κομμουνιστές.

Βεβαίως νά ἐνθυμηθῶμεν ὅτι αὐτός ὁ Ἐθνικιστής, ὁ ἀκροδεξιός, ὁ φασίστας, εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς ἦτο εἰς τό πλευρόν τῆς Ἑλλάδος καί ἐναντίον τῆς Τουρκίας, καί ἔστειλεν καί Αὐστριακάς δυνάμεις διά νά φυλάττουν τά σύνορα μας. Διατυμπανίζει δέ καί τό αὐτονόητον, ἡ Εὐρώπη νά κατοικῆται ἀπό Εὐρωπαίους πολίτας, ἐναντιοούμενος εἰς τήν μουσολμανικήν ἐπιδρομήν, τήν τόσον ἀρεστήν εἰς τόν Τσίπρα καί Μητσοτάκη. Πού ὁ Τσίπρας καυχάται καί ἔστειλεν εἰς τήν Εὐρώπη 1.000.000 λαθροεισβολεῖς καί ὁ Μητσοτάκης πού μετατρέπει τήν Πατρίδαν τῶν μεγαλυτέρων Ἡρώων καί Φιλοσόφων σέ πολυπολιτισμική.

Ἕλληνες μήπως ἦλθεν ὥρα νά ψηφίσωμεν καί ἐμεῖς ἕναν μέ τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀξιοτίμου Κου Κου Σεμπάστιαν Κουρτς, πού οἱ προοδευτικοί τόν ἔχουν φυλακίσει, διότι μιλᾶ καί σκέπτεται Ἑλληνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια :