Πήγα σέ μία κηδεία καί ακούσα τό εξής:Πήγα σέ μία κηδεία, τής ογδονταπενταετούς Αναστασίας,  μέ ιερέα που είχε αιχμές εμμέσως πλήν σαφώς τά περασμένα Θεοφάνεια ότι δέν φορούσα μάσκα, μετά τά έψαλλε σέ μία κοπέλλα… Εμένα δέν μέ προσέγγισε αλλά μέ κοίταζε έξω είς τήν αυλήν όταν έκανε βούττημα τού Σταυρού σ’ έναν πίδακα μέ γούρνα…


Έκτοτες πήγα νομίζω μόνον ακόμη μία φορά σ’ αυτήν τήν Εκκλησία σέ κηδεία, μπήκα χωρίς μάσκα, φίλησα τόν Σταυρόν επί τής σορού/σκηνώματος τού νεκρού, συλλυπήθηκα τούς συγγενείς καί αποχώρησα…, θυμάμαι ότι μέ κοίτταζε…


Σήμερα σκεπτώμουν εάν θά πήγαινα είς τήν κηδεία, σκέφθηκα νά συλλυπηθώ καί ν’ αποχωρήσω επειδή είχα δουλειά, μέχρι νά φθάσω άρχισε η νεκρόσιμος ακολουθία, καί έφυγα… Πήγα είς τόν ενταφιασμόν…, μερικοί φίλοι καί συγγενείς παριστάμενοι, πήγα από τούς πρώτους, στεκώμουν πίσω από τόν ιερέα σέ κάποια μικρή απόσταση…


Γυρίζει καί λέγει διά ν’ ακούσω χωρίς νά εστιάζει τό βλέμμα επάνω μού καί μέ φωνή τόση ώστε ν’ ακούνε όλοι:


«άλλοι μέ τά εξαρτήματα καί άλλοι μέ τά θαύματα»….


Τίς προηγούμενες ημέρες μου ερχόταν είς τόν νούν πώς σκέπτεται αυτός ό ιερέας, τή ενδόμυχη άποψη έχει…


Επειδή γνωρίζω ότι πολλοί έχουν διάκριση παρ’ όλα όσα δείχνουν….


Η δήλωση τού ήταν όχι γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια, αλλά γλώσσα αυθόρμητη καί πολλές φορές ασυνείδητη λέγει τήν αλήθεια… Αμφότερα αυτά τά συμπτώματα ομολογίας επέρχοντε έκ Θεού, όπως άλλα έκ διαβόλου… προδίδοντας αλήθειες καί προειδοποιώντας αθώους ανθρώπους βουλήσει Θεού!…


Ωσάν νά παραδέχετο ότι δέν έχει δυνατή πίστη ή υποστηρίζει τίς μάσκες ώς συμπαραστάτης τών αδυναμόπιστων, αλλά θά ήταν ακόμη καλύτερον παρότι τό γνωρίζει νά μήν τίς υποστηρίζει…. διότι είναι μία υποσυνείδητη πλεκτάνη υποταγής… καί συνήθειας είς τήν υπακοή είς τήν Αντίχριστη Αταξία Παραταξίας Δικτατορικής Σατανικής Υποταγής…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :