ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (video)


Πρόκειται για περιγραφή του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπως
προκύπτει από τις καταστροφές της Γερμανικής Κατοχής και από Διεθνείς
Συμφωνίες.
Πηγή: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATIONΔεν υπάρχουν σχόλια :