Τα Golden Boys της ΔΕΗ Βλέποντας να έρχεται ακρίβεια στο Ρεύμα, έδωσαν έκτακτως, BONUS στον εαυτό τους, προκαταβολικά από τον Ιούνιο!Η Μεγάλη Ληστεία στην ΔΕΗ από τα Golden Boys! Μοιράστηκαν προκαταβολικά Bonus – Μετοχές – Σοφέρ επειδή ακρίβυναν το Ρεύμα!

Τις ημέρες του Ιουνίου 2021 που οι Τιμές χονδρικής του Ρεύματος είχαν φτάσει στα ύψη, πριν μετακυλιστούν και επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, φρόντισαν προκαβολικά και Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (στον εαυτό τους) στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η πολιτική αποδοχών των μελών του ΔΣ – Bonus και διανομή μετοχών ως επιπλέον κίνητρα επιβράβευσης.


Δηλαδή βλέποντας το τσουνάμι που έρχονταν, έδωσαν bonus στους εαυτούς τους!

Στην τροποποίηση του καταστατικού της ώστε να πληρεί τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης και της πολιτικής καταλληλότητας προχώρησε την Παρασκευή (4/6), η έκτακτη (πριν υπάρξουν αντιδράσεις) γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ. Παράλληλα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιτροπών και των άλλων στελεχών, αλλά και η καθιέρωση πλάνου μακροχρόνιας επιβράβευσης στελεχών μέσω διάθεσης μετοχών (stock awards) .


Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν στη γ.σ και εγκρίθηκαν οι παρακάτω αμοιβές:
600 ευρώ στα μέλη του ΔΣ ανά συνεδρίαση,
13.000 ευρώ (μικτά) στα μέλη των επιτροπών του ΔΣ για τον πρόεδρο και 11.000 για τα μέλη ετησίως και 400 ευρώ ανά συνεδρίαση
για το Διευθύνοντα Σύμβολο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους μικτές αποδοχές αντιστοίχως 200.000 και 120.000 ετησίως, συν την χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου,
Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας ετήσιες μικτές αποδοχές 100.000 ευρώ και 70.000 ευρώ αντίστοιχα και παροχή εταιρικού αυτοκινήτου
Για τους Διευθυντές και Διευθυντές κλάδων συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές 55.572 ευρώ.
Για μπόνους, οι αμοιβές καθορίζονται με βάση την επίτευξη οικονομικών και στρατηγικών στόχων και θα χορηγούνται στο 50% των τακτικών αποδοχών για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και για τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% των τακτικών αποδοχών για τους διευθυντές. Σε περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων οι παραπάνω μικτές αποδοχές μπορούν να προσαυξάνονται επιπλέον κατά 50%.
Για τη διανομή μετοχών (stock awards) της περιόδου 2020 – 2025, ως επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ εφαρμόζονται 4 κυλιόμενοι κύκλοι προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.Δεν υπάρχουν σχόλια :