…….και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν (ξεκοίλιασε)GEWKWN:


 


Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχουν τα πρωτότυπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που γράφτηκαν στα εβραϊκά.


Υπάρχει όμως το κείμενο που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους ίδιους τους Εβραίους….. και αυτήν χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι.  


Πώς είμαστε σίγουροι όμως ότι τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στο πέρασμα τόσων αιώνων διατηρήθηκαν ανόθευτα και δεν υπέστησαν σκόπιμες αλλοιώσεις, προσθήκες ή περικοπές;  είναι πολύ απλή η απάντηση……. ΜΑΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ


Αυτό το κείμενο το έγραψα γιατί κάποιοι με κατηγορούν ότι δεν διάβασα την Π/ Διαθήκη, λοιπόν κύριοι την έχω Διαβάσει 5 φορές τα τελευταία 35 χρόνια και ακόμη μια φορά πριν από λίγες μέρες, και έχω σημειώσει κάποια σημεία για να σας αποδείξω ότι εσείς δεν την έχετε διαβάσει ούτε μια……. διότι αν συμφωνείτε με αυτά που θα διαβάσετε τότε……… Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ


Είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι ο Παντοδύναμος διέταξε ρητά το Μωυσή να επιτεθεί σε έναν λαό και εξαιτίας μίας διαφορετικής λατρείας να αφανίσει κάθε ένα από τα πλάσματα του, να δολοφονήσει ψυχρά κάθε παιδί και κάθε άοπλο άντρα, να σφάξει τους αιχμαλώτους, να κομματιάσει τις συζύγους και να φυλάξει μόνο τα νεαρά κορίτσια, ώστε να συνουσιάζονται μαζί τους και να τα βιάζουν ; »


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Βασιλειων Δ΄, κεφάλαιο 15, 16 « Τότε επάταξεν ο Μεναήμ την  Θαψά (Θερσά) και πάντας τους εν αυτή και τα όρια αυτής, επειδή δεν ήνοιξαν εις αυτόν, διά τούτο επάταξεν αυτήν, και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν (ξεκοίλιασε)». (Μεναήμ= βασιλιάς του Ισραήλ)


Είναι δυνατόν ο θεός να ορκίζεται ; και όμως….. «“Ορκίστηκα στον εαυτό μου”, λέει ο Κύριος…» (Γένεσις, 22: 16).

«Αν δεν ακούσετε τα λόγια αυτά, ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ο οίκος αυτός θα κατασταθεί έρημος» (Ιερεμίας, 22: 5).


Ησαΐας, 45: 7…..«Αυτός που κατασκεύασε το φως, και έφτιαξε το σκοτάδι· αυτός που κάνει ειρήνη, και κτίζει κακό· εγώ ο Κύριος τα κάνω όλα αυτά»


Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης γράφουν ότι ο θεός είναι υλιστής ;  η κάνω λάθος


-«Δικό μου είναι το ασήμι, και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Αγγαίος, 2: 8).


– «Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα· επειδή, εσείς με κλέψατε, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου…» (Μαλαχίας, 3: 9-10).


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΗΣΟΥΣ  ΤΟΥ  ΝΑΥΗ.   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  (Ο  "Θεός"  στον  Ιησού  του  Ναυή:  "Μην  τους  σκοτώνεις  όλους.  Άφησε  μερικούς  για  δούλους,  νεροκουβαλητές  και  ξυλοκόπους  να  υπηρετούν  τον  εβραϊκό  λαό"). Σημείωση:  ο  Ιησούς  του  Ναυή  έσφαξε  με  τα  ίδια  του  τα  χέρια  χιλιάδες  ανθρώπους,  ανάμεσά  τους  βρέφη,  παιδιά  και  γυναίκες.


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Έξοδος, Κεφ 32, στ 27: Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “ τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ : Ζωστείτε ο καθένας σας και τοποθετήστε τη ρομφαία σας στον μηρό, διέλθετε και επανέλθετε από την μία είσοδο του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάστε δια μέσου του στρατοπέδου και σκοτώστε


καθένας τον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Οι Λευίτες έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και σκοτώθηκαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες. Είπε τότε στους Λευΐτες ο Μωϋσής· “σήμερα με τους φόνους αυτούς ξεπληρώσατε με τα χέρια σας υπηρεσία προς τον Κύριο (Γιαχβέ), σκοτώνοντας άλλος τον υιό του και άλλος τον αδελφό του. Γι αυτή σας την πράξη θα δοθεί σε σας ευλογία (από το Γιαχβέ)”. Αριθμός Νεκρών : 3.000


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΗΣΑΪΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  61  (Ο  "θεός"  στον  Ησαΐα:  "εσείς  θα  κάθεστε  και  οι  ξένοι  θα  σας  φέρνουν  τους  φόρους  τους,  θα  βόσκουν  τα  ζώα  σας και  θα  οργώνουν  τα  ΄χωράφια  σας").


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 (Μασ. 25,15-38)- Προφητεία εναντίον όλων των εθνών.


Ο  "θεός"  στον  Ιερεμία:  ¨Θα μεθύσεις  όλα  τα  έθνη,  θα  παραφρονήσουν,  θα  τους  σφάξεις,  θα  πέσουν  κάτω  και δεν  θα  ξανασηκωθούν".


Ιερ. 32,14                 Εάν τυχόν δεν θελήσουν να δεχθούν το ποτήριον αυτό από τα χέρια σου, ώστε να πίουν το περιεχόμενόν του, θα πης προς αυτούς· Ετσι είπεν ο Κυριος θέλοντες και μη θα πίετε από αυτό.


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",    ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ… 14,21   ‘’Δεν  θα  τρώτε  κανένα  ψοφίμι  εσείς  οι Ιουδαίοι.   Τα  ψοφίμια  θα  τα  σερβίρετε  μόνο  στους  ξένους  που  φιλοξενείτε  ή  θα  τα  πουλάτε  σε  ξένους.’’


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",    Δευτερονόμιο, ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ».


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Α΄ Βασιλειών 15.1-3  Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ ‘’ ἐμὲ ἀπέστειλε Κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς Κυρίου………Αυτά διατάσσει Κυριος ο παντοκράτωρ  ‘’Πηγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αμαληκίτας και αναθεμάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. Δεν θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολθρεύσης αυτούς, θα αναθεματίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον’’


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Δευτ. 20,13    ‘’ …σεις θα περάσετε εν στόματι μαχαίρας πάντα αρσενικόν της πόλεως.


…. Δευτ. 20.14  ‘’Τας γυναίκας όμως και τα παιδιά και τα κτήνη και όλα όσα υπάρχουν εις την πόλιν και όλην την περιουσίαν αυτής θα την πάρετε δια τον εαυτόν σας ως λείαν πολέμου, θα φάγετε και θα απολαύσετε τα τρόφιμα και τα λάφυρα των εχθρών σας, τα οποία ο Κυριος σας δίδει.’’


…. Δευτ. 20,15 ‘’Ετσι θα πράξετε εναντίον όλων των πόλεων, αι οποίαι ευρίσκονται πολύ μακράν από σας και δεν είναι από τας πόλεις των εθνών, των οποίων την χώραν Κυριος ο Θεός σας έδωκεν εις σας ως κληρονομίαν.


… Δευτ. 20,16 ‘’ Ιδού όμως πως θα συμπεριφερθήτε προς τας πόλεις των λαών τούτων, των οποίων τας χώρας έδωσε Κυριος ο Θεός σας εις σας ως κληρονομίαν· δεν θα αφήσετε εις την ζωήν και δεν θα συλλάβετε ζωντανόν ως αιχμάλωτον κανένα, που αναπνέει’’


"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Ησ. 13,15  ‘’ Εκείνοι που θα συλληφθούν αιχμάλωτοι, θα υποστούν τας σκληράς συνεπείας της ήττης των και όσοι συγκεντρωθούν, δια να φέρουν αντίσταση, θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας.


Ησ. 13,16  ‘’Οι εχθροί θα συντρίψουν και τα παιδιά των ηττημένων εμπρός εις τα μάτια των επάνω στο έδαφος, θα λεηλατήσουν τα σπίτια των και θα πάρουν τας γυναίκας υπό την εξουσίαν των.’’


Ησ. 13,17  ‘’ Ιδού, λοιπόν, εγώ εξεγείρω εναντίον σας τους Μηδους, οι οποίοι δεν δίδουν σημασίαν στο αργύριον, και ούτε έχουν ανάγκην από χρυσόν.’’


Ησ. 13,18   ‘’Αυτοί θα συντρίψουν τους τοξότας νέους σας, τα τόξα και τα βέλη αυτών. Δεν θα λυπηθούν τα έμβρυα εις τας κοιλίας των μητέρων των, ούτε τα μάτια των θα λυπηθούν τα παιδία σας


Έξοδος, 33: 1 «Και ο Κύριος μιλούσε στον Μωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του»


Κατά Ιωάννην, 1: 18  «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό…»


«Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την ψυχή, που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση γι’ αυτόν· και θα του συγχωρηθεί» (Αριθμοί, 15: 27-28). Σχόλιο: γιατί εμείς πάμε για εξομολόγηση και δεν προσφέρουμε μια κατσίκα; Αυτό γράφει η Π.Διαθηκη, αυτό λέει ο θεός των εβραίων ……..


Ο Πραγματικός Τριαδικός Αγαθός Δημιουργός ούτε τιμωρεί, ούτε και σκοτώνει. Όταν έζησε ανάμεσά μας για να μας διδάξει την αγάπη και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε, καθώς Τον σταύρωναν, μέσα στους πόνους του τρομερού μαρτυρίου είπε για τους σταυρωτές Του, τούτα τα λόγια : “Πατέρα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν.” Δεν ζήτησε να αφανιστούν, ούτε να κατέβει φωτιά απ τον ουρανό και να τους κάψει, ούτε τους σκότωσε ο ίδιος ενώ μπορούσε.


Δυστυχώς, αψηφώντας κάθε λογική, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που όντας υποταγμένοι στο σκότος του μυαλού τους, συνεχίζουν με διαβολικό μένος να αδικούν τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να τον κάνουν ένα με τον ‘’ θεο ‘’ της παλιάς διαθήκης.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια :