«Μάγγες» εμπιστεύεστε ανθρώπους που ποτέ δέν έδειξαν συνέπεια αξιοπιστίας καί αφήνετε νά σάς τσιμπάνε Μεταλλαγμένοι Όσφυκες!…«Μάγγες» χρυσόψαρα είς τά σχολεία μαθαίναμε ότι Λαός που ξεχνούσε τήν Ιστορία τού ήταν καταδικασμένος νά εξαφανισθεί καί εξαφανίσθηκε, διότι η χρυσόψαρη μνήμη τού ήταν η λεωφόρος τής επανάληψης τών ίδιων βλακειών, ούτως ώστε νά επαναλαμβάνει τά ίδια ατοπήματα καί νά αρπάσσει ποντικισιακώς τούς ίδιους ευτύλικτους τύρους από τίς νεομοντελλικές ποντικοπαγίδες!.// Άρα τέ ό συνδοιασμός χρυσόψαρου καί ποντικού είναι κακός οιωνός!… Τέτοιος ώστε κάθε φορά ό νύν ανά εποχή Μεταλλαγμένος καί Αλλοφορημένος Μανωλιός Όσφυκας που αλλάζει τά ρούχα τού καί τά φοράει αλλιώς, νά κάνει χρυσές δουλειές… εναντίον τού χρυσοψαροπόντικού μάγγα…


Τό Μαντείον τών Δελφών που καί αυτόν κατηγορήθηκε δι’ εξαπατήσεις από τόν Αίσωπον καί άλλους, είχε αναρτημένη επιγραφή είς τήν είσοδον: «η εμπιστοσύνη είναι η διπλανή τής εξαπατήσεως», όταν σού λέγει κάποιος τέτοια λόγια λογικό είναι νά τόν εμπιστευτείς ή λόγω πείρας νά καθυποπτευθείς, αλλά πάντοτε ερευνάς τό σόϊ καί τήν πολιτεία τινός καί αποφασίζεις…


Ό Χριστός προειδοποίησε διά τούς παγαπότες ωραιολογάδες απατεώνες είς τό Όνομαν Τού ή είς τό όνομα άλλων αλλά πάντοτε είς τό όνομα τού χριστού καί χρηστού τής ψυχοσωτηρίας καί σαρκοσωτηρίας άρα τέ είς τό Όνομαν Τού!… ΧΡΙΣΤΟΥ!!!! ΣΩΤΗΡΟΣ!!!!


Άν μήν τί άλλον θέσετε υπόψιν τίς προειδοποιήσεις απ’ όπου καί εάν προέρχοντε…


Η απώλεια σέβατος πρός τήν Παράδοση, έδωσε τροφή σέβατος πρός τόν κάθε ρήτωρ τυχάρπαστον ισχυρόν ή ενισχυμένον από τούς ισχυρούς εχθρούς τεχνολόγους όλων τών εποχών καί πάσας οίας ειδικότητος ή πολυειδικότητος!…


Τό πάσσοφον ελληνικόν ερώτημαν μόλις αντίκρυζες ξένον Έλλην ή μή Έλλην, Χριστιανόν ή μή Χριστιανόν, είτε προσποιείτο ότι ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν διά νά έχει εύνοια εμπιστοσύνης από τό υποψήφιον προαποφασισμένον έξ’ ιδίου θύμα, είτε έλεγε τήν αλήθεια καί παρόλες τίς προθέσεις καλές ή κακές, ουδέτερες ή ανάμεικτες σέ κάθε περίπτωση: «τίνος είσαι πόθεν είσαι;»…. κατάντησε γραφικόν καί «οπισθοδρομικόν» καί ενώ συνάμα αυτοί που σάς λένε ή σάς εμπέδωσαν εμμέσως καί σαφώς ή ασαφώς τόν αποχαρακτηρισμόν τής σοφίας τού πρωτερωτήματος τινός είσαι πόθεν είσαι, μελετάνε καταγωγές καί καταβολές ανθρώπων, ζώων, φυτών, περιοχών, ειδών, εθνών, φυλών, λαών, παραδόσεων, θρησκειών, μεικτών γάμων από διαφορετικές περιοχές, φυλές, έθνη, λαούς, παραδόσεις, θρησκείες καί άλλα!… Αφού αυτά ανθρωπολογικώς, ζωολογικώς, φυτολογικώς, ορυκτολογικώς, θρησκευτικολογικώς, ψυχολογικώς, ψυχοσωματικοσυνηθειαστικώς δέν έχουν νόημα, τότε διατί τά μελετάνε καί συνάμα χαϊβάνια σάς έμαθαν από τά περιοδικά, άρθρα, βιβλία, ταινείες, σχολεία, μόδες καί συρμούς όχι μόνον νά τά αγνοείτε αλλά καί νά τά περιφρονείτε;…


Άντε χαϊβάνια μού εάν τό εύρετε θά λάβετε δώρον μία αδηλητηρίαστη πικρόγλυκη καραμέλα!…


Διά νά έχουν όλα τά πλεονεκτήματα γνώσης αυτοί καί εσείς κανένα ήτοι όλα τά μειονεκτήματα εσείς, ώστε ό αγώνας νά είναι τόσον άνισος σέ δυνάμεις, αντοχές, ανοχές, επιγνώσεις, γνώσεις, που νά τελειώνει πρίν κάν αρχίσει αφού ποτέ δέν αρχίσει απλά τόν εφαρμόζουν αθορύβως καί μέ τό μαλακό μή πώς καί αφυπνισθεί κανέναν Αντιθερειόν!!!!


Ένας μασσώνος είπε σ’ έναν φίλον τού καί φίλον μού που ωμιλούσε πολύ περί αφυπνίσεως: «Μήν αναδεικνύεις είς τούς ανθρώπους τήν δυστυχία τούς. Άφησε τούς νά αλλάξουν καί νά καταλήξουν εκεί που τούς πάει η εξέλιξη χωρίς πόνον»… Τά λόγια αυτά ειπώθηκαν έτη πολλά πρίν τόν κορωνοϊόν!…


Συνάμα τού έλεγε: «νά διασκεδάζεις συνέχεια, μήν κάνεις τίποτε άλλον από τό νά διασκεδάζεις, αυτόν θά σού μείνει»… «Ό θάνατος είναι θεραπεία»… «Οί ευκαιρίες υπάρχουν παντού καί πάντοτε»… Αυτά τά σοφιστικά λόγια έχουν τίς αλήθειες τούς αλλά καί τίς εξαπατήσεις παραπλάνησης καί ήμισυ αλήθειας, αναλόγως πού καί πώς τά εφαρμόζεις γίνοντε καλά ή κακά, ουδέτερα ή ανάμεικτα… Βλέπουμε συνάμα τήν πίστη σέ ααθανασία = μή αθανασία ψυχής!… Καί συνάμα τήν μή Κρίσης έκ Δικαίου διά τά εγκλήματα καί τίς αμαρτίες… Μέ τέτοια μυαλά πώς νά μήν καταντήσεις εγκληματίας; Μήπως οί εγκληματίες έχουν διαφορετικά μυαλά; Μήπως ό Ζαρατούστρα τού Νίτσε που πολλοί αδύστακτοι άνευ Ηθικής Αναστολής καί τά πρότυπα τής μαφίας έχουν διαφορετικά μυαλά; Μήπως αυτοί που τούς λατρεύουν καί μιμούντε έν πράξει είτε είχαν γονιδιακή προδιάθεση είτε όχι έχουν διαφορετικά μυαλά;…


Εμπιστεύεστε ανθρώπους που στήν ανάγκη καί τόν χαλασμόν κόσμου δέν θά σάς έφτυναν ή έστω έδιναν ούτε βρόγχον νερού νά σάς εξεδιψάσουν!…


Ό κόλαξ σού χαρίζει αληθοφανείς ελπίδες!… Τέτοιες που εάν συνεχίσεις νά είσαι ό βλάξ τού ουδέποτε θά καταλάβεις πώς τά φάρμακα ήταν τά σκαπτά ωσάν λάκκοι δηλητήρια τού!… Αφού σέ βάζει σέ τέτοιον σκεπτικόν πλοκαρισμένον σέ τετράγωνον όπως περιπαικτικώς τό δείχνουν είς τά κινούμενα σχεδιοπροδιαγγέλματα In Shadow A Secret Odyssey….


Η αληθοφάνεια είναι η γοητευτικότερη, ελκυστικότερη λογικοφανότερη ανώτερη μορφή αγαποφάνειας καί εξαπατήσεως!… Ό εθισμός σ’ αυτήν είναι έξ’ αρχής καί σ’ όλους τούς αιώνες καταλυτικός! Ώστε νά γνωρίζεις ποίος σέ καταστρέφει καί όμως οί πράξεις τού προσκεπάσματος, νυνσκεπάσματος καί μετασκεπάσματος τής αισχροπραξίας τού νά σέ κάνει νά αμφισβητείς τήν αλήθεια διά χάριν τής αισχροελεινής γαργαλοκολακευτικής αληθοφάνειας!… Απ’ αυτήν τήν παρατήρηση αλήθειας προήλθε η ρήση: «η αλήθεια είναι πικρή»… καί «η Ιατρική ταπεινή»….!!!! Αυτός που προσκεπάζεται, νυνσκεπάζεται καί μετασκεπάζεται μπορεί νά είναι έναν πρόσωπον μέ χιλιάδες μορφές ή πολλά πρόσωπα μέ χιλιάδες μορφές, αλλά είναι ό ένας εχθρός! Ή ΠΟΛΥΕΧΘΡΟΣ ΕΝΑΣ ΕΧΘΡΟΣ!!!! Αναλογίστου μέ διαλογισμόν οίας μορφής αυτά τά λόγια… κατανοείς;…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :