Ανοικτή Ομολογιακή Επιστολή ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ από τον φερόμενο ως Μητροπολίτη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Δημήτριο Αργυρό

Της Αλίκης Λουκάτου και της Ελευθερίας Βώρρου εκ Κεφαλονιάς*

«[…] Καὶ προκειμένου αὐτοὶ νὰ ἔχουν πάλι τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τελοῦν τὶς Ἁγίες Λειτουργίες στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ νηστέψουν ἔγκλειστοι γιὰ τρία χρόνια, ἔχοντας εὐλογία νὰ τρῶνε μόνο ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ ἕνα ποτήρι νερό, μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα, μετὰ ἀπὸ τὴν δύση τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸν κανόνα, νὰ ἐξομολογηθοῦν δημόσια, ἑνώπιον τοῦ λαοῦ, τὶς ἁμαρτίες τους καὶ μόνο κατόπιν θὰ μπορέσουν νὰ λάβουν καὶ πάλι ἀπὸ τὸ Θεὸ τὰ δῶρα καὶ τὰ πλήρη δικαιώματα ἑνὸς χριστιανοῦ ἱερέα, σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες. […]» https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/01/

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κ. Αργυρέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ιερέας Χαριτώνεται όταν ορθοτομεί τον λόγο της του Χριστού Αληθείας. Αυτό που νομιμοποιεί τον Επίσκοπο δεν είναι ο Επισκοπικός θρόνος από μόνος του, αλλά μόνον εφόσον ο Επίσκοπος είναι και «τρόπων μέτοχος» (Βλ.: Απολυτίκιο – «Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν. Διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Βασίλειε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»).

Αυτό που μας κάνει όλους «επομένους τοις Αγίοις Πατράσι» δεν είναι το όνομα του Αγίου που παίρνουμε κατά την βάπτιση, την κουρά ή την χειροτονία, αλλά η μίμηση του ζήλου και της ομολογίας των. Αυτό που κάνει ευλαβή τον κάθε πιστό δεν είναι η απροϋπόθετη υπακοή σε κάποιον, «παπικού» τύπου, «αλάθητο επίσκοπο», αλλά η όντως απροϋπόθετη υπακοή στον μοναδικό και όντως αλάθητο, και όντως Δεσπότη, Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

κ. Αργυρέ,

Για να μετέχετε στην ενότητα της ομολογίας (Εκκλησία), ώστε να είστε «επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι», «τρόπων μέτοχος», μέλος της Εκκλησίας και Σώμα Χριστού, έπρεπε να είχατε κάνει προ πολλού κάποια πράγματα αυτονόητα για ποιμένα και δη αρχιερέα, αρχής γενομένης από την ίδια σας την Μητρόπολη όπου ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σφόδρα και παγίως οι μετά των «παπικών» εναγκαλισμοί!!! (https://anexarttitosblog.gr/%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1/

https://www.kefalonitis.com/news/item/33289

Κατόπιν επαναφοράς της Ορθοδοξίας στους κόλπους της δικής σας Μητροπόλεως θα έπρεπε να είχατε πρωτοστατήσει, λοιπόν,στον αγώνα υπέρ Πίστεως και Πατρίδος με τα πνευματικά μέσα που κατέχετε και πολύ καλά γνωρίζετε όμως και πολύ επιδεικτικά περιφρονείτε:

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την πιο ύπουλη και πιο επικίνδυνη αίρεση της Ιστορίας, η οποία έχει αλώσει και τον τελευταίο ρασοφόρο και λαϊκό που έχει μείνει σε κοινωνία [αιρετικής] πίστεως με τους κολυμπαριότες αρχιαιρεσιάρχες λυκοποιμένες – την εδώ και δεκαετίες κατεγνωσμένη και αναθεματισμένη παναίρεση του Οικουμενισμού. (Βλ. http://trelogiannis.blogspot.com/2021/03/blog-post_136.html ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΕΔ:

«Μετάφραση: “Οσοι καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και διδάσκουν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι τεμαχισμένη (κομματιασμένη) σε κλάδους (η αιρετική θεωρία των “Κλάδων”) τα οποία κλαδιά διαφέρουν μεταξύ τους στην διδασκαλία και τον τρόπο ζωής, ή ότι η Εκκλησία δεν φαίνεται με ορατό τρόπο αλλά θα ολοκληρωθεί και θα βρεθεί σε απαρτία στο μέλλον όταν όλα τα παρακλάδια, ή τα τμήματα ή οι ομολογίες καθώς και οι λοιπές θρησκείες ενωθούν σε ένα Σώμα, και όσοι δεν ξεχωρίζουν την ιερωσύνη και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την ιερωσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουν ότι το βάπτισμα και η κοινωνία των αιρετικών είναι ικανά (έγκυρα) να παρέχουν σωτηρία, για αυτούς οι οποίοι εν γνώσει τους διατηρούν εκκλησιαστική ή μυστηριακή κοινωνία με τους προαναφερόμενους αιρετικούς ή συνυπάρχουν, διαδίδουν, υποστηρίζουν ή προωθούν την καινοφανή τους αίρεση του Οικουμενισμού κάτω από το πρόσχημα της αδελφικής αγάπης, ή υποτιθέμενης ενώσεως των διαχωρισμένων Χριστιανών: ΑΝΑΘΕΜΑ!»

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την συμμετοχή μας στο εκτελεστικό όργανο του Οικουμενισμού, το ΠΣΕ («Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών»).

Έπρεπε να είχατε ενημερώσει το ποίμνιο για τις δόλιες, αντίχριστες, συγκρητιστικές διδασκαλίες του Οικουμενισμού, τις ανεκδιήγητες «μετα-Πατερικές» κακοδοξίες.

Έπρεπε να είχατε καταδικάσει την δυτικόφερτη Επισκοποκεντρική αίρεση η οποία προσελκύει και πλανά τους υπερηφάνους εξ υμών «επισκόπους», και κατά την οποίαν, «όπου επίσκοπος εκεί και Εκκλησία απροϋπόθετα», ακόμη δηλαδή και όταν κακοδοξεί.

ΕΠΡΕΠΕ να είχατε προβεί – προκειμένου να μείνετε στη Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ώστε να μπορείτε να ελπίζετε, εσείς ο ίδιος αλλά και το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, ότι θα βρεθείτε, κατόπιν διαρκούς μετανοίας, στα δεξιά του Κυρίου, μετά την ΦΟΒΕΡΗ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΡΙΣΗ – στην ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, εφαρμόζοντας τον 15ο Κανόνα της Α-Β Αγίας Συνόδου Κωνσταντινουπόλεος:

Μετάφραση:

«Ἐκεῖνοι ὅμως πού ἐξ αἰτίας κάποιας αἱρέσεως ―καταδικασμένης ἀπό Ἃγιες Συνόδους ἤ Πατέρες― διέκοψαν τήν επικοινωνία μέ τόν Πρόεδρό τους [δηλ. τον πνευματικό τους προϊστάμενο], ἐπειδή ἐκεῖνος κήρυττε τήν αἵρεση δημόσια καί ἀπροκάλυπτα, αὐτοί λοιπόν ὄχι μόνο δέν ὑπόκεινται σέ Κανονικό ἐπιτίμιο ―ἀποτειχιζόμενοι ἀπό τόν, κατ’ ὄνομα, ἐπίσκοπο καί πρίν ἀπό τή συνοδική ἀπόφαση [πού θά τόν καταδικάσει]―, ἀλλά καί πρέπει, από τους Ορθοδόξους, νά τούς ἀποδοθεῖ ἡ τιμή πού τούς ἀξίζει! Διότι δέν ἐναντιώθηκαν σέ Έπισκόπους ἀλλά σέ ψευδεπισκόπους καί σέ ψευδοδιδασκάλους! [Κι ὄχι μόνο] δέν κατατεμάχισαν μέ σχίσμα τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, [ἀντιθέτως], προφύλαξαν τήν Ἐκκλησία ἀπό σχίσματα».

ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΤΕ ΠΟΤΕ, ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΑΣ!

ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, του 2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟ!

‘Οχι μόνον δεν τους ελέγξατε ποτέ, αλλά συνεχίζετε και κοινωνείτε με τους αμετανοήτους αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού` συνομολογείτε, νομιμοποιείτε, κοινωνείτε και μετέχετε στις κακοδοξίες και τις βλασφημίες τους, όπως ευκρινέστατα απαριθμεί ο καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, στην μήνυση που έχει συντάξει κατά των συμμετεχόντων στην μιαρά αυτή σύνοδο:

«Α. Η ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ Ή ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ Ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ

Η Ψευδο-Σύνοδος της Κρήτης εισήγαγε «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά για τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που συμμετείχαν, την Παναίρεση του Οικουμενισμού. Ο Οικουμε-νισμός, Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός, είναι Νεο-γνωστικισμός ή Θρησκευτικός Συγκρητισμός, και αναμειγνύει την Ορθοδοξία με αιρέσεις, με θρησκεύματα, με Φιλοσοφικά συστήματα, με τον Σατανισμό. Τον πολέμησαν σθεναρά οι Απόστολοι, όπως ο Ιωάννης και ο Παύλος, και οι Πατέρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όπως ο Άγιος Ειρηναίος, Επίσκοπος Λουγδούνου (σημερινής Λυών της Γαλλίας) στο έργο του «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως». Διότι ανατρέπει συνολικά την Ορθόδοξη πίστη, μέσω της αντιπατερικής ή μεταπατερικής θεολογίας, η οποία αλλοιώνει τους θεολογικούς όρους με δαιμονικές και ορθολογιστικές ερμηνείες τους.

Η λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη ή Πανορθόδοξη Σύνοδος» δεν είναι Ορθόδοξη Σύνοδος, αλλά Ψευδο-Σύνοδος. Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρη, ούτε αυτοδικαίως άκυρη, αλλά είναι ακυρώσιμη, ήτοι μπορεί να ακυρωθεί από μια όντως Ορθόδοξη Πανορθόδοξη Σύνοδο, η οποία μπορεί ενδεχομένως να συγκληθεί στο μέλλον. Αυτή η ΨευδοΣύνοδος συγκλήθηκε ουσιαστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δια στόματος της κυρίας Ελισάβετ Προδρόμου, αξιωματούχου του ίδιου Υπουργείου και Ειδικής Συμβούλου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην εν λόγω Ψευδο-Σύνοδο. […]

Η Παναίρεση του Οικουμενισμού εισήχθη «συνοδικώς» μέσω της δογματικής απόφασης της Ψευδο-Συνόδου με τον τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». Αυτή η δογματική απόφαση αλλοιώνει δογματικά τα άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως «Και εις το Πνεύμα το Άγιον …το εκ του Πατρός εκπορευόμενον», «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» και «Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Διότι:

Α – Αναγνωρίζει τον Παπισμό ως Εκκλησία εντασσόμενη στο «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», χωρίς οι εκπρόσωποι και οι οπαδοί του να μετανοήσουν για τις πλάνες τους, το μη προβλεπόμενο στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και στο Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο «δογματικό» πρωτείο επισκοπικής εξουσίας επί όλης της Εκκλησίας, το filioque (που έχει καταδικαστεί από την Η ́ Οικουμενική Σύνοδο και το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο της Πίστεως «Και εις το Πνεύμα το Άγιον… το εκ του Πατρός εκπορευόμενον…», τη σχολαστική νεοπλατωνική αυγουστίνεια θεολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη Πνευματικότητα της θεραπευτικής μεθόδου της κάθαρσης – φωτισμού – θέωσης κλπ.

Β – Αναγνωρίζει, μαζί με τον Παπισμό, και τις λοιπές αιρέσεις, Μονοφυσίτες, Παλαιο- καθολικούς, Αγγλικανούς και λοιπούς Προτεστάντες ως Εκκλησίες εντασσόμενες στο «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

Γ – Αναγνωρίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των «Εκκλησιών», τα κείμενά του και τους σκοπούς του, ήτοι:

1) Ότι το εν λόγω Παγκόσμιο Συμβούλιο είναι «Αδελφότητα Εκκλησιών», στη βάση της ισότητας ως προς την κατεχόμενη από αυτές θεολογική αλήθεια (αρθ. 1 Καταστατικού ΠΣΕ). Δηλ. όταν μια Εκκλησία (ορθόδοξη ή προτεσταντική), γίνει μέλος του Π.Σ.Ε. Αναγνωρίζει ως Εκκλησίες τις λοιπές ορθόδοξες ή προτεσταντικές Εκκλησίες – μέλη.

2) Ότι οι «Εκκλησίες – μέλη του» (12 Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και περίπου 340 Προτεσταντικές «Εκκλησίες») έχουν στόχο την ορατή ενότητά τους, η οποία είναι διαφορετική από την ενότητα εν Χριστώ των Ορθοδόξων Εκκλησιών (αρθ. 3 Καταστατικού ΠΣΕ). Δηλ. έχουν ως στόχο τους την ενότητα της «Εκκλησίας του Οικουμενισμού» ή της Πράσινης Παγκόσμιας Θρησκείας του Σατανά, με βάση τη λεγόμενη «βαπτισματική θεολογία» (του Κειμένου Β.Ε.Μ. της Λίμα – Περού του 1982 για μερική αποδοχή των ετερόδοξων τελετών βαπτίσματος, ευχαριστίας και ιερωσύνης), δηλ. την ένταξη στην ακόμη αόρατη αδιαίρετη Εκκλησία «Εκκλησία του Οικουμενισμού» («θεολογία της ενωμένης αόρατης, αλλά διαιρεμένης ορατής Εκκλησίας») των Χριστιανών εν γένει μέσω βαπτίσματος στο όνομα της Αγίας Τριάδος χωρίς να απαιτείται ούτε ο κανόνας του τύπου της τριπλής κατάδυσης στο νερό ούτε η ακριβής Ορθόδοξη πίστη. Η μεν «θεολογία της αδιαίρετης αόρατης Εκκλησίας» αλλοιώνει δογματικά το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», η δε «βαπτισματική θεολογία» αλλοιώνει δογματικά το άρθρο «Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών».

Το εκκλησιολογικό κείμενο «Προσκεκλημένοι να είμαστε η Μία Εκκλησία (= του Οικουμενισμού) (Called to be the One Church)» της 23-2-2006 της Θ ́ Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου «Εκκλησιών» στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας το 2006, το οποίο αποδέχθηκε η πλειονότητα των Ορθόδοξων εκπροσώπων, αμφισβητεί και προσβάλλει δογματικά το άρθρο της Πίστεως «Εις Μίαν…Καθολικήν…Εκκλησίαν» και συγκεκριμένα τις ιδιότητες της «Μίας» (δηλ. της ενότητας στην πίστη των τοπικών ορθόδοξων εκκλησιών) και της «Καθολικής» (δηλ. της πληρότητας της πίστης). Διότι οι εν λόγω Ορθόδοξοι εκπρόσωποι αποδέχθηκαν το εν λόγω κείμενο το οποίο προβλέπει:

1 – Η Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας δώδεκα (12) Αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι μέλη του Π.Σ.Ε., δεν αποτελεί καθ’ εαυτήν την Καθολική Εκκλησία, αλλά η Καθολική Εκκλησία ταυτίζεται με την «Εκκλησία του Οικουμενισμού». Κατά την παρ. 6 του εν λόγω εκκλησιολογικού κειμένου, «… Κάθε εκκλησία (είτε ορθόδοξη είτε προτεσταντική) είναι η Καθολική Εκκλησία, αλλά δεν είναι το σύνολο αυτής. Κάθε εκκλησία (ορθόδοξη ή προτεσταντική) εκπληρώνει την καθολικότητά της σε κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες.

Επιβεβαιώνουμε ότι η καθολικότητα της Εκκλησίας εκφράζεται πιο ορατά στη συμμετοχή στη θεία κοινωνία και σε αμοιβαία αναγνωρισμένους και συμφιλιωμένους (δηλ. χωρίς ακριβή Ορθόδοξη πίστη) κληρικούς. […]

2 –Είναι θεμιτή η ύπαρξη ποικιλίας δογμάτων μέσα στην «Εκκλησία του οικουμενισμού» δηλαδή η ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα των πίστεων (unity in diversity), ήτοι η περιεκτικότητα των πίστεων ( comprehensiveness ) αντί της αποκλειστικότητας της ακριβούς Ορθόδοξης πίστης (exclusiveness).

Κατά την παρ. 5 του ίδιου εκκλησιολογικού κειμένου, «… Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκκλησιολογικές αφετηρίες και ένα φάσμα απόψεων για τη σχέση της «Εκκλησίας του Οικουμενισμού» με τις εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε., ορθόδοξες ή προτεσταντικές). Μερικές διαφορές εκφράζουν … την καλοσύνη… Άλλες διαφορές διαιρούν την «Εκκλησία του Οικουμενισμού», αυτές πρέπει να υπερπηδηθούν.. έτσι ώστε ο χωρισμός και η απόκλιση να μην έχουν την τελευταία λέξη…». […]

Και το εκκλησιολογικό κείμενο «Δήλωση Ενότητας – Αναθεωρημένη (Unity Statement – Revised)» της 10ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου «Εκκλησιών» στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας (8-11-2013), το οποίο αποδέχθηκαν επίσης οι περισσότεροι Ορθόδοξοι εκπρόσωποι, αναφέρεται σε «διαιρέσεις μεταξύ των εκκλησιών μας και μέσα σε αυτές (divisions among and within our churches)” (παρ. 14), δηλ. δεν αναφέρεται σε αιρετικές αποσχίσεις των αιρετικών από την Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία. Η παρ. 15 του ίδιου κειμένου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Σε πιστότητα προς την κοινή κλήση μας, θα επιζητήσουμε μαζί με την πλήρη ορατή ενότητα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας όταν θα εκφράσουμε την ενότητά μας γύρω από τη μία Τράπεζα του Κυρίου. […] Επιβεβαιώνεται δηλ., μετά το ανωτέρω κείμενο του Πόρτο Αλέγκρε, και σε αυτό το κείμενο του Πουσάν, ότι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν είναι η Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά η νέα «Εκκλησία του Οικουμενισμού» ή Πράσινη Παγκόσμια Θρησκεία του Σατανά, ο οποίος είναι ο «Κύριος» αυτού του κειμένου και η προγραμματιζόμενη Τράπεζά του είναι η «Τράπεζα των δαιμονίων».

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html

Επειδή, λοιπόν, υπακοή κάνω στον Χριστό και όχι στους ανθρώπους και πρότυπά μου είναι οι Άγιοί Του και όχι οι άνομοι του κόσμου τούτου, ενδεικτικά επισυνάπτω μερικά ἀποφθέγματα των Ἁγίων Πατέρων περί τῶν αἱρέσεων-αἱρετικῶν, που θα έπρεπε να είναι ο οδηγός όλων στην μάχη υπέρ Πίστεως :

Οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι: (την ἀποτείχιση διδάσκουν ὃταν λέγουν):‘‘…για να μην πεῖ ποτέ ὁ λαϊκός, ὃτι ἐγώ πρόβατο εἶμαι και ὂχι ποιμένας και δεν μοῦ πέφτει λόγος. Ο ποιμένας εἶναι ὑπεύθυνος και αὐτός μόνος θα δώσει λόγο και για μένα, όταν θα με κρίνει ὁ Θεός (στην Β’Παρουσία)` διότι ὃπως το πρόβατο που δεν ἀκολουθεῖ τον καλό ποιμένα το τρῶνε οἱ λύκοι, ἒτσι και αὐτό (το πρόβατο) που ἀκολουθεῖ τον πονηρό ποιμένα ἒχει προφανή τον θάνατό του, διότι θα το καταφάγει. Γι’αὐτό να φεύγετε ἀπό φθοροποιούς ποιμένες’’ (Διαταγαί Ἀποστόλων Β’19)

Ὁ Εὐγγελιστής Ἰωάννης : ‘‘εἲ τις ἒρχεται προς ἡμᾶς και ταύτην την διδαχήν μη φέρει, χαίρειν αὐτῶ μη λέγετε και εἰς οἰκίαν μη λαμβάνητε’’ (β’Ἰωάννου 10)

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: ‘‘ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος οἱ ὂντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρῆ αὐτούς ἐκβάλλετε. Συμφέρον γάρ ἂνευ αὐτῶν συναθροίζεσθε εἰς εὐκτήριον οἲκον, ἢ μετ’αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἂννα και Καϊάφα εἰς την γέεννα τοῦ πυρός (ΒΕΠΕΣ 33, 199).

Ὁ Ἃγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος : ‘‘κάθε κληρικό τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι και τα ἒργα, δεν συμφωνοῦν με τις διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, να τον ἀποστρεφόμεθα και να τον μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἒστω κι ἂν ἀνασταίνει νεκρούς και κάνει ἂλλα μύρια θαύματα’’.

Οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι: ‘‘πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις’’ (Πράξ.5,39)

Ὁ Μέγας Φώτιος: ‘‘αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί. Φεῦγε την κοινωνίαν αὐτοῦ ὡς ἰόν ὃφεως’’.

Ἐπίσης: ‘‘Ἐν τοῖς περί πίστεως και το παρεκκλῖναι μικρόν, ἁμαρτεῖν ἐστιν ἁμαρτίαν την πρός θάνατον’’ (Μ.Φώτιος P.G. 102, 604C)

Ὁ Ἃγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός: ‘‘ὁ λατινοφρονῶν, μετά τῶν λατίνων κριθήσεται και ὡς παραβάτης τῆς πἰστεως λογισθήσεται’’ (Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἐπιστολή προς Θεοφάνην, P.G. 160, 1097D, 1100A).

Ὁ Ἃγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων/πόλεως: ‘‘Ὃσοι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστέ τέκνα γνήσια, φεύγειν ὃλῳ ποδί τῆ λατινικῆ ὑποταγῆ και μηδέ εὐλογίαν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν λαμβάνειν την τυχοῦσαν.Κρεῖσσον γαρ ἐστιν ἐν τοῖς οἲκοις ὑμῶν τῶ Θεῶ προσεύχεσθε κατά μόνας, ἢ ἐπ’ἐκκλησίαις συνάγεσθε μετά λατινοφρόνων’’.

(Απόσπασμα από μελέτη δεδιωγμένου μοναχού, ομολογητή της Σεπτής Πίστεως ημών. Βλ.: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/04/2.html

Για τους ανωτέρους λόγους αλλά και για όσους παραθέτω πιο κάτω, υποβάλλω δημόσια και επισημοποιώ την διακοπή κοινωνίας με την Παναίρεση του Οικουμενισμού -Πανθρησκείας, που εκπροσωπείτε στον τόπο μας και που ήδη εφαρμόζω, στην πράξη, τα τελευταία 2,5 χρόνια`

ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σας

καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμμία κοινωνία μαζί σας, βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων από το Ιερό Πηδάλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου [και] διότι:

Α) Δὲν καταγγείλατε δημοσίως τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης παρ’ ὅλο ὅτι έχουν περάσει πέντε ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν σύγκλησή της,

Β) Δεν καταγγείλατε τον Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν και τους Μητροπολίτες που ἐκάλεσαν τους αἱρετικούς και ἀλλοθρήσκους σε συμπροσευχή ἐντός τῶν Ἱ.Ὀρθοδόξων Ναῶν, με ἀποτέλεσμα να μολύνεται το ποίμνιο και να εἶναι δυνάμει αφορισμένο ἀπο τους Ἱ. Κανόνες.

Γ) Επιτρέπετε και συμμετάσχετε στὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας,

Δ) Κοινωνεῖτε μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ψευδοσύνοδο, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχήθηκαν Συνοδικῶς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καρδινάλιους καὶ πρωτεστάντες ἐντός του Ἱ.Ναοῦ τοῦ Ἄγ.Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, κατὰ τὴν περίοδο διεξαγωγῆς τῆς ψευδοσυνόδου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν β’ Ἀντιοχείας εἶναι ἀκοινώνητοι.

Ε) Ἀποδεχθήκατε στὴν πράξη τὴν ψευδοσύνοδο, μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέψετε τὴν διανομὴ στοὺς Ι.Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως, όλων των ψευδοανακοινώσεων πρὸς τὸν λαό, με πνευματικό ή και, εσχάτως, υγειονομικό περιεχόμενο (που έχει διακυρήξει η κατ’ όνομα Ι.Σ.Ε.Ε., ενίοτε σε συνεργασία με την ηγεσία του κράτους ή κάνοντας, απλά, σκέτη και πλήρη υπακοή σε αυτή), κηρύσσοντας αἵρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ.

ΣΤ) Προσκαλεῖτε καὶ προβάλλετε τοὺς οἰκουμενιστές «επισκόπους» (ἤτοι κακῶς συναναστρέφεσθε*) στὸ ποίμνιό σας, ἀντὶ νὰ τοὺς πολεμᾶτε μὲ τὰ ὄπλα τῆς Πατερικῆς Ἀληθείας καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνετε ἀπὸ τὸ ποίμνιο.

Ζ) Δεν αντιδράσατε στην κατάπτυστη, εμετική και παναιρετική «εγκύκλιο» της ψευτοσυνόδου σας που προωθεί τον «εμβολιασμό», με μια γονιδιακή θεραπεία/μπόλι που επιφέρει μεταλλάξεις στον κατ’ εικόνα Θεού, πλασμένο άνθρωπο, που δεν έχει πάρει (και ούτε πρόκειται πότε να πάρει), κανονική έγκριση, που περιέχει ιστούς εκτρωθέντων εμβρύων, που προκαλεί ασύγκριτως περισσότερους θανάτους από τον ιό τον οποίο υποτίθεται ότι καταπολεμεί (προκαλεί, δηλαδή, γενοκτονία του παγκόσμιου πληθυσμού) και πολλές παρενέργειες σε εκατομμύρια ανυποψίαστους ανθρώπους και θα οδηγήσουν (κατά τους νομπελίστες και παγκοσμίως αξιωθέντες καθηγητές ιατρούς), σε βέβαιο θάνατο, μέσα σε δυο ή το πολύ τρία χρόνια. (https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/06/30.html)

Και το κυριότερο: αποτελεί το σφράγισμα των προδρόμων του αντιχρίστου (βλ.: Πανέντα του Μπιλ Γκέϊτς WO 2020 060606! https://www.flogasport.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-060606-%CF%84%CE%B7%CF%82-microsoft-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/.

Για όλα αυτά μας είχε προειδοποιήσει ο Αγιασμένος Γέροντας Παΐσιος: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν . Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δεν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ.» https://be2news.gr/%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B5-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CF%83/

Δια της παρούσης δηλώνω ότι ανήκω στην μία, Αγία, καθολική και Αποστολική [Ορθόδοξη] Εκκλησία (στην προ Κολυμπαρίου, που συνεχίζεται στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ και όχι στην κρατική οικουμενιστική ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ των ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ), χωρίς να έχω προσχωρήσει σε οποιαδήποτε παράταξη σχισματοαιρετικών παλαιοημερολογητών ή άλλων ομάδων εκτός Εκκλησίας.

Με βαθιά θλίψη (για την εκκοσμίκευση, την αφωνία και την συγκατάθεση στην παναίρεση, των Κληρικών και Μοναχών στις μέρες μας (Αγ.Κοσμάς ο Αιτωλός: ‘’οι κληρικοί των εσχάτων χρόνων θα είναι οι ασεβέστεροι όλων’’),

Κεφαλονιά, 3 Σεπτεμβρίου, 2021

Αλίκη Λουκάτου

Ελευθερία Βώρρου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Σε απόλυτη συνέπεια με τη παραπάνω ανοικτή επιστολή που απευθύνω στον φερόμενο ως μητροπολίτη Κεφαλονιάς, κ. Δημήτριο, δηλώνω και απαιτώ να γίνουν σεβαστά τα εξής, σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου ή θανάτου που τυχόν επέλθει κατόπιν προσβολής από νόσο που θα μου αφαιρεί την νοητική διαύγεια:

Η ταφή μου να γίνει ΧΩΡΙΣ την τέλεση της επικήδειας ακολουθίας, σε περίπτωση που αυτή ΔΕΝ δύναται να τελεστεί από ορθά ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ από την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ιερέα, μοναχό ή λαϊκό (βλ. τις διδαχές του Μαρτυρικού Πατριάρχη Τύχον: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/01/), που ακολουθεί, δηλαδή, τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων, θεσπισμένα και επικυρωμένα από τις αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων όπως εκείνες ερμηνεύονται στο Ιερό Πιδάλιον από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

Δεν επιθυμώ την παρουσία, στη κηδεία μου, κανενός κληρικού ή λαϊκού που βρίσκεται σε κοινωνία με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ή αιρετικούς αποτειχισμένους (που πρεσβεύουν ότι στην πρώτη «εκκλησία» του αντιχριστου/Π.Σ.Ε., δηλαδή των οικουμενιστών του Κολυμπαρίου, τελούνται έγκυρα – είτε κατ’ ακρίβεια είτε κατ’ οικονομία – μυστήρια). Επειδή οι μεν κληρικοί, μνημονεύουν τους ψευδεπισκόπους, οι δε λαϊκοί συμμετέχουν ανέμελα στις μολυσμένες από την παναίρεση ακολουθίες που τελούνται στους, πλέον, βεβηλωμένους (από τους παναιρετικούς), ναούς.

Περιφρονώ και αποστρεφόμαι τυχών μνημόσυνο ή τρισάγιο εκ μέρους «ιερέα» που ανήκει στην όποια επίσημη, τοπική «εκκλησία» ή εκ μέρους μη ορθά αποτειχισμένου «ιερέα», μοναχού ή λαϊκού, τουτέστιν εχθρού του Τριαδικού Θεού.

Δεν είμαι δωρητής οργάνων και δεν επιτρέπω την χρήση οποιουδήποτε οργάνου μου σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγω, βρίσκομαι σε κώμα ή σε κατάσταση κλινικού «θανάτου», τουτέστιν ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ πεθαμένη!

Δεν επιθυμώ την αποτέφρωση της σορού μου κατόπιν της διαπίστωσης του οριστικού (και όχι μόνο κλινικού) θανάτου μου.

Προκείμενου να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση οι οικείοι μου ή/και όσοι έχουν ήδη λάβει προφορικά γνώση για την επιθυμία που έχω σε σχέση με την διαχείριση του ατόμου μου σε περίπτωση της δικής μου αδυναμίας, τους παροτρύνω να μοιράσουν, σε όσους αυθόρμητα θα επιθυμούσαν να με συνοδέψουν στην τελευταία κατοικία, το παρόν έγγραφο.

Αλίκη Λουκάτου

Ελευθερία Βώρρου

loading...