Ο ΠΑΛΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ (ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ)


ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟ ΣΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


ΒΙΝΤΕΟ

Γράφει ο Κυανούς Ουρανός

Συνεχίζοντας το προηγούμενον άρθρον κι επιλέγοντας τον ελληνικόν τρόπον δομήσεως γνώσεως με διάρθρωσιν της σκέψεως, δια λογικών

συλλογισμών, εδραζομένων επί γενικώς παραδεκτών παραδοχών κι όχι τον βαρβαρικόν δι ανάρθρων ιαχών κι απειλών ξυλοδαρμών, θα αποδείξω πόσον αστήρικτα κι ανόητα είναι τα επιχειρήματα όσων αμαθών βάλλουν κατά της Παλαιάς Διαθήκης (ΠΔ).

Σημειώνω εμφατικώς ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΔ, οπότε όποιος την απορρίπτει έχει επιρροές έξωθεν της Πίστεως άρα πονηρούς λογισμούς!

Θα απαντήσω με κλιμακωτή έντασιν, πριονίζοντας σιγά-σιγά όλες τις διαβολιές κατά της ΠΔ, του Θείου Λόγου, όπως όλοι οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας παραδέχονται. 

Διότι την άρνησιν της ΠΔ, ως θεοπνεύστου βιβλίου δεν την στηρίζει κανείς θεολόγος, κανείς πατέρας της Εκκλησίας και κυρίως κανείς Άγιος (όσο ήταν εν ζωή) ή Απόστολος. 

Οι αρνούμενοι λοιπόν της Θεοπνευστίας της ΠΔ, ουσιαστικά θεωρούν τους εαυτούς τους πλέον φωτισμένους από τους προαναφερθέντες κι απορώ με την ληρωδία όσων επιμένουν ότι λέω την γνώμη μου ενώ απλά επαναλαμβάνω τα λεχθέντα των Αγίων Πατέρων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα (όλα τα υπόλοιπα κατά τον ίδιο τρόπον απαντώνται). Έστω ρωτάει κάποιος αν πιστεύω ότι είναι ορθή η διαταγή του παντοκράτορος Κύριου : «Πήγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αμαληκίτας και αναθεμάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. 

Δεν θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολοθρεύσης αυτούς, θα αναθεματίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον» (Α΄ Βασιλειών 15.1-3).

Ρωτάει δηλαδή πως είναι δυνατόν ο Θεός της Αγάπης να διατάζει θανάτους κι εξολόθρευσιν ανθρώπων και ζώων ή και γενικότερα της Φύσεως (για να καλύψουμε και τον κατακλυσμόν). "Μα ο Θεός της Αγάπης τα κάνει αυτά;", ωρύεται ο άλλος, ο οποίος μπορεί να εμφανίζεται ως Έλλην αλλά αδυνατεί ο "ελληνικός του(;;;)" νους να τα συλλάβει κι ο ίδιος δεν ασχολήθηκε γιατί το "δημοκρατικό" πολίτευμα της Αθήνας δολοφόνησε τον μεγαλύτερον φιλόσοφον ή γενοκτόνησε τους Σαμίους...ΔEΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI TO BINTEO ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :