Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας για τα Μέτρα Δημόσιας Υγείας για τους μη εμβολιασμένους πολίτες


 Καψαλάκης Βασίλειος*

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο κύριο Αθανάσιο (Θάνο) Πλεύρη Υπουργό Υγείας 

Αξιότιμε κε Υπουργέ.  


Πρόσφατα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έγιναν ανακοινώσεις  για   μέτρα Δημόσιας Υγείας για τους μη εμβολιασμένους πολίτες .

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε  η υποχρέωση των μη εμβολιασμένων από τις 13 Σεπτεμβρίου να υποβάλλονται  ανά εβδομάδα   σε εργαστηριακό Rapid Test,  μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δική τους δαπάνη ποσού των 10 ευρώ και όχι σε δημόσιες δομές υγείας ,προφανώς ως αντικίνητρο για να πεισθούν να εμβολιαστούν. .

Είμαι ‘Έλληνας φορολογούμενος πολίτης οικογενειάρχης εργαζόμενος επί 40 συνεχή έτη ,συνεπής έναντι των υποχρεώσεων μου προς το κράτος και ζητώ να πληροφορηθώ  για το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η απόφαση για την μη δυνατότητα πρόσβασης των μη εμβολιασμένων στις δημόσιες δομές διάγνωσης Covid-19, ενώ αντίθετα οι εμβολιασμένοι και συμπτωματικοί πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ διάγνωσης Covid-19 σε αυτές τις δομές .

Σε ποιο άρθρο του Συντάγματος  της Ελλάδος αναφέρεται ο περιορισμός της  πρόσβασης πολιτών και δη των μη εμβολιασμένων  σε δημόσιες δομές υγείας όταν η υγειονομική περίθαλψη των  ασφαλισμένων  του Ιδιωτικού  και του Δημοσίου τομέα είναι συνάρτηση των κρατήσεων υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης  που διενεργείται  επί των αποδοχών τους και αφορά όλους τους πολίτες μηδενός εξαιρουμένου;

Το συνταγματικό   δικαίωμα  του άρθρου 5  «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων» αφορά όλους τους Έλληνες ενώ δεν τους ξεχωρίζει και δεν τους διακρίνει.

Κατά την άποψη μου, αυτό  το «τιμωρητικό» μέτρο κατά  μερίδας  πολιτών  είναι  μεροληπτικό , δυσανάλογο , αντιδημοκρατικό , δημιουργεί δε διάκριση μεταξύ των πολιτών και έρχεται σε  ευθεία αντίθεση  με την αρχή της αναλογικότητας και των ίσων ευκαιριών . 

Ακόμη και η περίπτωση τυχόν ασφαλισμένου  εργαζόμενου με χρέη  προς το Ασφαλιστικό Ταμείο, ο λόγος της μη πρόσβασης του και λήψης  υγειονομικών παροχών  σε δημόσιες δομές υγείας εκλείπει αφού στην Κ.Υ.Α. αριθ. Α3(γ)/ ΓΠ/οικ. 25132/ 4.4.2016 [Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ΦΕΚ Β' 908/04-04-2016] αναφέρει ….καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας,….. πόσο λοιπόν όταν ο μη εμβολιασμένος φορολογούμενος πολίτης  ασφαλισμένος  είναι συνεπής στις εισφορές του προς το Ασφαλιστικό Ταμείο .

Επιπλέον στο ν. 4443/2016  προβλέπονται  η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ δε των άλλων λόγων γίνεται αναφορά περί διάκρισης άλλων πεποιθήσεων, αφού στην περίπτωση των μη εμβολιασμένων πολιτών πιστεύω  πως ο βασικός λόγος  της  αρνητική τους πεποίθησης έλκει εκ της δυσπιστίας τους για την   αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια από τις τυχόν  παρενέργειες  του εμβολίου κατά του covid 19 .

Σύμφωνα με το άρθρο  4 παρ.1 και 2 του Συντάγματος, «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» .

Εν τούτοις σε αντίθεση με το προαναφερθέν άρθρο του Συντάγματος η κυβέρνηση προέβη στη θέσπιση  του δικαστικού ακαταδίωκτου για τα μέλη της Επιτροπής  λοιμωξιολόγων και με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής (μόνο με τις ψήφους της Ν.Δ.) , συμπεριελήφθη διάταξη για το ακαταδίωκτο και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας  Δημόσιας Υγείας , της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 

Ο πολίτης αντιλαμβάνεται πως κανένας κρατικός φορέας  και τους αρμοδίους  δεν του παρέχει εννόμως διατυπωμένη  εγγύηση για αποζημίωση του  στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό του προκύψει κάτι σοβαρό στην υγεία του .

Είναι  προφανές πως  θα υπάρξουν και άλλοι πολίτες με αρνητική πεποίθηση έναντι του εμβολιασμού   .

Δεν είναι πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά ορθό, ο μη εμβολιασμένος εργαζόμενος και ασφαλισμένος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας  να αποκλείεται από την δωρεάν  δημόσια ιατροφαρμακευτική παροχή , ούτε να επωμίζεται το κόστος διότι  όπως αναφέρεται στο Ν. 3850/2010 - ΦΕΚ Α-84/2-6-2010.10 ….Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων…

Επιπλέον και η περίπτωση επιβάρυνσης των φοιτητών (άνεργων ως επί το πλείστον και  με τις οικογένειες τους να σηκώνουν το βάρος των σπουδών τους) και αυτό προφανώς ως αντικίνητρο για να πεισθούν να εμβολιαστούν, με δύο εργαστηριακά  rapid test ανά εβδομάδα μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δική τους δαπάνη ποσού των 10 ευρώ και όχι σε δημόσιες δομές υγείας  είναι μη νόμιμη και κοινωνικά μη ορθή διότι με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α΄)...οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 83).... 

Η χώρα μας βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο πολλαπλής κρίσης και η άποψη μου είναι πως  δεν είναι ορθό ο μη εμβολιασμένος να «διαχωρίζεται» ως πολίτης «δεύτερης» κατηγορίας, τη στιγμή δε που πλέον στα ΜΜΕ ολοένα και συχνότερα γίνεται λόγος για  περιστατικά  προσβολής από τις  μεταλλάξεις του κορονοϊού και των εμβολιασμένων πολιτών, κάποιοι δε εξ αυτών να εισάγονται στις ΜΕΘ.

Είναι γεγονός ότι  είναι  στόχος δυσεπίτευκτος να υπάρξει τοίχος ανοσία,ς αφού όπως αναφέρουν επιστήμονες ,οι ιοι και οι κορονωιοί συνεχώς  μεταλλάσσονται.

Για τους ανωτέρω λόγους  δεν συμφωνώ , θεωρώ το ίδιο ισχύει  και για άλλους συμπολίτες μου , με τον διαχωρισμό της κοινωνίας μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων  και  την υποχρεωτικότητα  στους μη εμβολιασμένους της πληρωμής αντιτίμου των 10 ευρώ  για τη διενέργεια Rapid Test σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,  αποκλείοντας τους  από τη δυνατότητα πρόσβασης και δωρεάν διενέργειας στις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ και τις δομές υγείας . 

Θεωρώ επιβεβλημένη την  συνέχιση της πετυχημένης διαδικασίας  ελέγχου , χωρίς διαχωρισμούς, όλου του πληθυσμού ,ακόμα και των μεταναστών - προσφύγων, με τη δωρεάν χορήγηση self test και της δωρεάν διενέργειας  των rapid test,  προκειμένου να ανιχνευθεί και να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού .Καψαλάκης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια :