Γιαννης Μάζης: Οχι άλλα Διαβήματα αλλά επίδειξη Ισχύος - Γαλλικές Βάσεις στην Κύπρο


 Άρα είμαστε μόνοι μας , εμεις η Ελλάδα και Κύπρος, ίσως μόνο με την Γαλλία.... 

Αυτά φοβούνται κσι έχουν παγώσει στην κυριολεξία καθηγητά, .... Δεν υπάρχουν σχόλια :