Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ


ΤΑ ΦΑΥΛΟΚΑΝΑΛΑ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΕΚΑΜΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕ ΕΛΛΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΙΚΗ.


Ὁ Μίκης Θεοδωράκης τήν 04/02/2018 ἀπευθυνόμενος εἰς ἕναν ἀπέραντο γαλάζιο Ὠκεανόν Ἑλλήνων πού εἶχον πλημμυρίσει τήν Ἀθήνα βροντοφώναζεν:

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Ἀδέρφια μου φασίστες, ρατσιστές, ἀναρχικοί, τρομοκράτες, τραμπούκοι. Οἱ (πατριῶτες) πού μᾶς κυβερνοῦν καί τά βαποράκια τους οἱ ἀριστεριστές ἔριξαν μπογιές γιά νά μέ ἐμποδίσουν νά μιλήσω μπροστά σέ ἐσένα κυρίαρχε λαέ. Γιά νά μήν σοῦ μιλήσω μέ λόγια σταράτα, πατριωτικά καί ἀσυμβίβαστα ὅπως ἔμαθα νά μιλῶ σέ ὅλη μου τήν ζωή. Ἀφιερώνω τήν ὀμιλία μου στόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δἐν ντρέπομαι ὅπως οἱ ἐθνομηδενιστές πού μᾶς κυβερνοῦν νά παραμένω πιστός στίς ἰερές σκιές τῶν προγόνων μας πού μᾶς δίδαξαν τήν ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα καί τό Ἔθνος».

Ἀξιότιμοι συνέλληνες μία σύντομος φράσις ἀλλά καί με μέγιστον περιεχόμενον εἶναι αὐτή τοῦ διδασκάλου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀριστοτέλους πού λέγει:

«Ἡδεῖα δέ ἐστί τοῦ μέν παρόντος ἡ ἐνέργεια τοῦ δέ μέλλοντος ἡ ἐλπίς τοῦ δέ γεγενημένου ἡ μνήμη.» ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1168b. Δηλ. εὐχάριστον εἶναι εἰς τό παρόν νά ἐνεργοῦμεν, διά τό μέλον νά ἐλπίζωμεν καί νά ἐνθυμούμεθα ὅσα ἔχουν συντελεσθεῖ. Καί ὀφείλομεν νά ἐνθυμούμεθα αὐτάς τάς μεγαλειώδης συγκεντρώσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ πού δέν ἤσαν μόνον εἰς την Ἀθήνα, ἀλλά εἶχεν προηγηθεῖ ἡ μεγαλειώδης συγκέντρωσις εἰς τήν Θεσσαλονίκην, ἀλλά καί εἰς πολλάς Ἑλληνικάς πόλεις καί ἰδίως δέ οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔκαμαν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις μέ ὑψωμένην τήν γαλανόλευκον εἰς ὅλον τόν Πλανήτην Γῆ, ἐναντίον τοῦ ξεπουλήματος τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας. Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι τήν Κυριακήν τῆς 17/06/2018 ὁ Τσίπρας μέ τόν Κοτζιά εἰς τό χωρίον Ψαράδες τῆς λίμνης τῶν Πρεσπῶν, μέ τυμπανοκρουσίες, ὑψωμένα χέρια, ἀλαλάζοντες καί πανευτυχεῖς ξεπουλούσαν το ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας. Καί ἐπειδή ὁ ἐγκληματίας ἐπιστρέφει εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος, οἱ σύντροφοι Τσίπρας, καί Κοτζιάς ἔκαναν πραγματικότητα τήν ἐπιθυμίαν τοῦ προγόνου τους Ζαχαριάδη, ἀρχηγοῦ τότε τοῦ Κ.Κ.Ε, ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25 καί 26 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1949 ἐκεῖ εἰς τό χωριό Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν σέ συνέδριο πού ἔκαναν 700 Βουλγαροκουμουνιστές μέσα στήν Ἑκκλησία τοῦ χωριοῦ, δηλ. εἶχον μετατρέψει τήν Ἑκκλησίαν σέ τεκέ, παρέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Μακεδονία μας. Νά ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ὅλους αὐτούς τούς Ἕλληνας, πού διεμαρτύροντο διά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας, ὁ Τσίπρας τους ἀπεκάλεσεν μέ τό πλέον ταπεινωτικόν καί προσβλητικόν ὑβρεολόγιον: ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟ ΟΧΛΟ.

Ἡ 25/01/2019 εἶναι μία μαύρη, μία σκοτεινή ἡμερομηνία εἰς τήν Ἔνδοξον Ἑλληνικήν Ἱστορίαν. Την ἡμερομηνίαν αὐτήν ἐγένετο ἕνα ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἀπό 153 βουλευτάς τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Ξεπουλήκε καί παρεδόθη τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, εἰς κλέπτας ἀλλοεθνεῖς. Καί τό ξεπούλημα ἔγινεν ἀπό 145 μή Ἕλληνας βουλευτάς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί αὐτούς ἀποκαλεῖ ὁ Μεγάλος Θεοδωράκης Ἐθνομηδενιστάς, καί τήν προδοσίαν 8 Ἑλλήνων βουλευτῶν τοῦ κόμματος ΑΝΕΛ τοῦ Καμμένου. Αὐτοί οἱ 8 (ἕλληνες) χρωστούσαν εἰς τάς τράπεζας πολλάς χιλιάδας ΕΥΡΩ καί ὡς λέγεται ἐξαγοράσθηκαν διά να ψηφίσουν ΝΑΙ, εἰς την προδοσίαν.

Υ.Σ. Διατρέχοντας ὅλον τον πλανήτην Γῆ, θά συναντήσης μόνον φιλέλληνας. Ἐθνομηδενιστάς και ἀνθέλληνας θα συναντήσεις μόνον εἰς τήν Ἑλλάδα, καί αὐτοί κατά τούς γενετιστάς εἶναι λιγότεροι τοῦ 0,5% διότι δέν κυκλοφορεῖ καθαρόν Ἑλληνικό αἷμα, εἴχαμεν και Τουρκοκρατία. Τό 99.5% εἴμεθα οἱ διάδοχοι καί κληρονόμοι τῶν Σοφῶν, Ἀνδρείων καί Μεγαλοπρεπῶν προγόνων μας.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια :