Δέν αντέχεται η ηλιθιότητα ότι τό BITCOIN γ@μάει τίς Τράπεζες χωρίς νά αρέσει σ’ αμφότερες…


 Τό νά προτιμάεις Τράπεζα μέ παντός είδους χρήματα ή μπήτ κκόϊν που είναι ηλεκτρονικόν χρήμα, είναι τό ίδιον μέ τήν ηλιθιότητα ότι η Δεξιά καί η Αριστερά δέν ανήκουν είς τούς σατανοσιωνιστές νεοταξίτες…


Όσον έξυπνοι είναι οί μέν είναι καί οί δέ σ’ αντίληψη, ασχέτως υστεροβουλίας, συμφερόντων, προσδοκιών, πλεονεξίας, προοπτικών!…


Ένας πλούσιος δέν είναι έξυπνος είς τά πάντα, ούτε κάποιος που αγόρασε μπήτ κκόϊν έξ’ αρχής έτσι γιά χάζι καί τώρα έχει μία τεράστια περιουσία…


Ό «καλός» ό καφετζιής πάντοτε έχει δύο καφενέδες, έναν γιά τούς βλάκες καί έναν γιά τούς ηλίθιους, χωρίς νά εξεχωρίζει ποίοι είναι ποίοι!…


Εάν είχα όλες τίς ποδοσφαιρικές ομάδες θά ήμουν ό ικανότερος στοιχηματζιής, κάτι που κάνουν όσοι έχουν τίς ομάδες, που είναι πράκτορες παικτών, μέ τόν οίον τρόπον τούς…


Είς τίς πλείστες δίκες αμφότεροι οί δικηγόροι, συνήγοροι καί κατήγοροι, είναι σέ διάφορα ποσοστά μέ τόν έναν ένδικον, ή μέ αμφότερους ανά διάφορες ποικίλλες διατάξεις συμφέροντος τούς… Κατάλαβες;…


Τό μπήτ κκόϊν είναι η προέκταση τών Τραπεζών, η μεταξέλιξη καί η τελική μορφή τών Τραπεζών, καί ποίος είναι ό εφευρέτης τής ηλεκτρονικής Τράπεζας μέ τό ηλεκτρονικόν χρήμα; Οί Τράπεζες, ποίος άλλος; Ό ημεροκαματιάρης; Χρειάζεται πολύ μυαλόν διά νά κατανοήσεις τό Προαυτονόητον;…


Σέ θέλουν σέ μία καινούργια μορφή Τραπεζοειδής Φυλακής καί επειδή πολλοί μισούν τίς Τράπεζες παρουσίασαν τό μπήτ κκόϊν καί κάθε κρυπτονόμισμα ώς Αριστερά έναντι τής Δεξιάς Τράπεζας, μολονότι η τά ηλεκτρονικά νομίσματα είναι η Αριστερή Πλευρά τής Δεξιάς καί η Δεξιά η Αριστερή Πλευρά τής Αριστεράς, έτσι ήταν πάντοτε καί μέ τά κόμμματα… καί σύ πιστό χαϊβάνι!…


Ποίος είναι ό ιδιοκτήτης τού μπήτ κκόϊν; Ή ένας απ’ αυτούς; Ό Έλον Μάσκ; Καί αυτός κάνει παρέα μέ τόν Ρόκεφελλερ καί Ρόθτσιηλντ ή μάζύν σού στήν ταβέρνα τής γωνιάς; Απλά μαθηματικά!…


Εσύ νομίζεις ότι ό Ρόθτσιηλντ ό Τραπεζίτης είναι εκτός μπήτ κκόϊν σέ μετοχές ή ίδρυση κρυφή ή φανερή καί σέ κάθ’ άλλον ηλεκτρονικό χρήμα καί ό Έλον Μάσκ δέν έχει μετοχές σέ Τράπεζες χαϊβάνι;…


Αυτά θά έπρεπε νά τά γνωρίζεις από τήν κούνια… σέ τέτοιους καιρούς που ζής!…


Βεβαίως ό πονηρούλης εξυπνόβλαξ διευθυντής τής τοπικής Τράπεζας ή καί μεγαλοδιευθυντής είναι ένας στρατιώτης που επειδή τού είπαν ότι ό γαείδαρος πετάει αυτός τό έχαψε, ότι τό μπήτ κκόϊν καί οί Τράπεζες είναι εχθροί καί όχι τό πρώτον αποφασισμένη επένδυση μετεξέλιξης τών δεύτερων!…


Ποίος θά μπορούσε νά κάνει τό μπήτ κκόϊν εάν δέν συμφωνούσαν οί Τράπεζες που οί ιδιοκτήτες τούς είναι οί ιδιοκτήτες τού διαδικτύου άμεσα ή άμμεσα καί πολυμερικώς…


Αγοράζω δύο τρελλούς καί τούς βάζω νά παλεύουν μέ χέρια καί μέ λόγια καί είμαι ό πάγκος στοιχημάτων, ποίοι έν τέλει είναι οί τρελλοί;… Όσοι στοιχηματίζουν, είτε αυτόν γίνεται μέ χρήματα, είτε μέ πιστεύω σέ παρατάξεις, είτε σέ πιστεύω σέ αιρέσεις που προκρύβοντε δεξιοτεχνικώς έκ τών προτέρων διά νά μήν φαίνοντε αιρέσεις καί ούτω καθεξής…


Εάν είσαι τέτοιον ζώον πώς θέλεις νά μήν σ’ αποκαλούν ζώον ή γκόεμ; Εντάξει θέλεις νά παίξεις παίξε αλλά όχι νά πιστεύεις πώς είναι ιδανικές αλήθειες τά ψευδοϊδεώδη τούς!… Αλλό τ’ όνα άλλο τ’ άλλο:…!


Τό σχήμα τού μπήτ κκόϊν είναι τό Βήτα, που είναι τό ίδιον γράμμα γιά τίς Banks… Bungs που έχει τήν ίδια προφορά μέ τό Banks σημαίνει μπουμπούκια, τρώνε τά μπουμπούκια ήτοι τά καλύτερα καί παχουλότερα χρήματα σέ κάθε μορφή περιουσίας… Bugs σημαίνει σφάλματα, τρώνε καί σέ τρώνε από τά σφάλματα σού καί Bug σημαίνει έντομον ήτοι είσαι δι’ αυτούς έναν ασήμαντον έντομον! Ποίος ενδιαφέρεται διά τήν ζωή τών εντόμων όταν περιπατάει ή γενικώς; Κανείς, ούτε οί ζωόφιλοι ενδιφέρον κανέναν!…


Ό δέ Bugs Bunny είναι ό Σφαλματοποιός Λαγουδάκης όπως λέμε τά παιδιά ζουζούνια ή ό Έντομος Λαγουδάκης!… Είναι ό Ανδρόχρωμας που μέ τίς ασύλληπτες απλοφανείς πονηριές καί μειλίχιες ωραιολογίες τού σού τά τρώγει καί σού τά ξανατρώγει, ώσπου νά σέ κάνει Ηλεκτρονικόν Κτήνος τού!…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :