Γραφένιο και ακτινοβολία 5G σε θανατηφόρα "συνεργασία" - ΒΙΝΤΕΟ


 Αυτό που γνωρίζουμε ως COVID-19 δεν είναι νέο νόσημα.

Έχει περιγραφεί παλιότερα ως Οξύ Σύνδρομο Ακτινοβολίας (ARS).


Ωστόσο, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που το διαφοροποιεί από το κλασικό ARS που ξέρουμε:

η παρουσία αμφίπλευρης ή μονόπλευρης πνευμονίας σε ασθενείς που έχουν επηρεαστει απ'αυτό.


Ο λόγος πίσω από αυτη τη διαφορά?


Σύμφωνα με τον Δρα. José Luis Sevillano, το οξείδιο γραφενίου στα εμβόλια θέλει μέχρι τρεις μήνες για να πάει και να κατακάτσει στον πνεύμονα, να υποβαθμιστεί και να εξαλειφθεί από αυτόν.


Όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, αρκεί να ακτινοβοληθεί ο έχων δεχτεί το τοξικό υλικό με συγκεκριμένες ηλεκτροσυχνότητες, για να αρχίσουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα

ARS και πνεύμονα ΚΌΒΙΝΤ. Αυτό το όργανο επηρεάζεται περισσότερο από τα υπόλοιπα, διότι

έχει προσλάβει νανο-υλικό ικανό να λάβει και να πολλαπλασιάσει μη-ιονισμένα κύματα,

σε επίπεδα πολύ βλβαπτικά για την υγεία.


Όπως είπε η La Quinta Columna σε 3 λεπτά, με όλα αυτά τα συμπεράσματα, μπορεί κανείς να πει

ότι το SARS είναι Εντονο Οξύ Σύνδρομο Ακτινοβολίας (Severe Acute Radiation Syndrome).

Ειναι το πραγματικό ακρωνύμιο της νοσου.


Σε αυτή την ιστορία, πολλά ακρωνύμια μπορούν να αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη,

όπως το COVID-19.


COVID: Certificate of Vaccination, (Πιστοποιητικο Εμβολιασμού) 19: AI ( όπου A το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου=άρα 1, και Ι το ένατο, δηλαδή =9)

Και τι σημαίνει ΑΙ ελληνιστί? Ακριβώς. Τεχνητή νοημοσύνη.


Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι μετά από όλα τα νανο-υλικά και ηλεκτρονικά στοιχεία

που βρίσκονται στα (κακώς ονομαζόμενα) εμβόλια, βλέπουμε ήδη ότι μέρος του πληθυσμού

γίνονται μετάνθρωποι (transhumans) και στη διαδικασία αυτή, πεθαίνουν.

Η Ευγονική στα ...καλύτερά της.


Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς προκύπτει αυτή η κατάσταση, δείχνει το βίντεο

που το Orwell City υποτίτλισε στα αγγλικά. (και η υποφαινόμενη στα ελληνικά)Δεν υπάρχουν σχόλια :