Μειώνονται οι λαθρομετανάστες στα hotspot των Ε.Δ. Μην τους κρατάτε εδώ. Αφήστε τους να φύγουν, να πάνε στην ευχή του αλλαχ τους αρκεί να μη μείνουν εδώ.Η Αθήνα κατήντησε αποθήκη. Ολόκληρες περιοχές έχουν απαξιωθεί επειδή εποικίσθηκαν από αυτούς.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων πλέον διαμένουν σε 24 δομές διαχείρισης ΕΔ, 18.080 άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας 31.766


Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ  ανέλαβαν το έργο της παροχής 6.855 μερίδων φαγητού, λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών).


Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :