ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ


ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥΜέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Θεὸς ὁ Τρισυπόστατος, Μέγας Δημιουργός,
 ἀπευθύνω τὸν Λόγον Μου τὸν Θεϊκὸν
στὰ Δικά Μου τὰ Παιδία, αὐτὰ ποὺ ἀγαπῶ καὶ γι’ αὐτὰ πάρα

πολὺ Πονῶ.

Αὐτὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονται,

 αὐτὰ τὰ πικρὰ ποὺ ἔχει ἐξαπολύσει

 ὁ παμμίαρος αὐτὸς στὰ Δικά Μου τὰ Παιδιὰ 

ἀλλὰ τὰ Ἐπιτρέπω Ἐγὼ ὁ Πάνσοφος καὶ Δημιουργὸς

 γιὰ νὰ ἐργαστοῦνε καὶ νὰ ἰσχυροποιηθοῦνε 

ἀλλὰ καὶ ἐξετάσεις νὰ δώσουνε ἐνώπιόν Μου 

γιὰ νὰ τοὺς τοποθετήσω ξεχωριστά, σὲ ἰδιαίτερη μεριά.


Νὰ τοὺς κατατάξω ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἁρμόζει 

καὶ νὰ τοὺς δώσω Δῶρα πολλὰ

 καὶ εὐλαμπῶς νὰ ὑπηρετήσουνε 

Ἐμένα τὸν Θεὸ στὸν Ἐπανευαγγελισμό, 

στὴν Ἀναδημιουργία ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν καλὴ ἀλλαγὴ

 ποὺ θὰ ἐπέλθει ἐπὶ Γῆς.


Γι’ αὐτὸ λοιπὸν Ἐγὼ ὁ Πατέρας ὁ Καλὸς 

ἐπιτρέπω σὲ ἐσᾶς τὰ Δικά Μου τὰ Παιδία 

νὰ περάσετε καὶ ἐσεῖς μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν δυσκολία, 

ἡ ὁποία δὲν θὰ εἶναι Μία ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες

 γιὰ νὰ σᾶς ἀξιολογήσω ἀκριβῶς καὶ δικαίως,

 τὸν καθένα χωριστά, 

γιὰ νὰ ἀναλάβετε ὁ καθεὶς αὐτὸ ποὺ τοῦ ἁρμόζει 

καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει σωστὰ νὰ ἐργαστεῖ 

ἀφοῦ αὐτὸ θὰ ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν Δίκαιο Κριτή.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :