ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙΟ κόσμος της Κυριαρχίας όπου η κυρίαρχη τάξη σκοπεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση και καθυπόταξη του φυσικού κόσμου και της ζωής. Σε αυτόν η αύξηση της δύναμης και της ισχύος είναι αυτοσκοπός.

Και ο κόσμος της συνεργασίας όπου οι άνθρωποι και ο φυσικός κόσμος συνυπάρχουν, όπου με σεβασμό κι ελευθερία καλλιεργούν τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους. Γι’ αυτόν τον κόσμο η αύξηση της δύναμης και της ισχύος είναι το ΜΕΣΟΝ υπεράσπισης της αλληλεγγύης και της ελεύθερης ζωής.

Δύο κόσμοι που βρίσκονται πάντα σε σύγκρουση. Ο πρώτος να προσπαθεί να οργανώσει και να καθυποτάξει τον δεύτερο, να τον θέσει στην υπηρεσία του. Και ο δεύτερος απλά να αμύνεται. Ο πρώτος έχει ανάγκη τον δεύτερο. Ο δεύτερος, όμως, όχι. 

Είμαστε εμείς που μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Είναι αυτοί που εξαρτώνται από εμάς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το συνειδητοποιήσουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να οργανώσουμε αυτή τη συνειδητοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια :