Γυμνη διαμαρτυρία αριστερών με τους πισινούς σε κοινή θέα

 Αντιπολίτευση του κ….και με βούλα!

Ζουν ανάμεσά μας οι ψυχοπαθείς! Υπομονή.

Πόσο ακόμη θα γελοιοποιείσθε; Σκεφθείτε και λιγάκι; Δεν είναι όλοι ηλίθιοι και βλάμμενοι σαν εσάς. 

πάντως ισχύει το ρητό: Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι