Τό σύστημά τους μᾶς θέλει ἀκέφαλους ...


 Σύμφωνα μέ τήν τακτική τους, ὃποιο κεφάλι ξεχωριζει ἐπειδἠ παίρνει πρωτοβουλίες , πρέπει να ταφεῖ μέσα στα προϊόντα τοῦ ὀχετοῦ  των τά οποία διοχετεύουν μέσα ἀπό τό βρώμικο σύστημα πού ἒχουν στήσει  ...

καί πού ἀποτελεῖται ἀπό τήν πληρωμένη κάστα τῶν ἐπαγγελματιῶν τής πληροφορήσεως, μαζί με τά ἓρποντα κομματικά σκουλήκια πού κάνουν  ὑπερωρίες τρολάροντας κάθε τι πού ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς των...


Γιά μᾶς ὃμως, ὃλοι ὃσοι ἁγωνιζονται δίνοντας χρόνο καί μέρος τῆς ζωῆς των εἶναι πρόσωπα σεβαστά καί τό μόνο μας ἀδιαπραγμάτευτο αἲτημα εἶναι νά μήν ὑπάρχουν ἐσωτερικές ἀντιπαλότητες ...


Βρισκόμαστε κάτω ἀπό τήν πιό ἰδιότυπη κατοχή πού ἒχει καταγραφεῖ στήν παγκόσμια ἱστορία...


Δηλαδή, νά μᾶς κυβερνοῦν στιγνά δικτατορικά Ἑλληνόφωνες μειοψηφίες...


 πού σκοτώνουν τήν κοινωνία σε ἐπίπεδα οἰκονομίας, ἠθικῆς, ἑνότητας, συνοχῆς, ἐπιβιώσεως, διαιωνήσεως, 


ἐνῶ παράλληλα, ἒχουν ἀνοίξει τά σύνορα σε κάθε μορφῆς ὀλέθρια ἀπειλή τήν ὁποία ἐνισχύουν μέ τρόπο σκανδαλώδη καί φωτογραφικό ἀποδεικνύοντας ἀκόμη καί σε πολιτικά τυφλούς ὃτι ἒχει προγραμματιστεῖ  ἡ ἀντικατάστασις μας με ξένους ὑπηκόους ...


ὂχι φυσικά σέ αὐτούς που θα ὑπακοῦνε στίς ἀξίες μας, ἀλλά σε ἀξίες σκοταδισμοῦ τίς ὁποῖες ἒχουν προγραμματίσει οἱ διαστραμένοι διαστροφεῖς τοῦ πλανήτη...


Αὐτοί δηλαδή πού ἐλέγχουν τίς "δημοκρατικές" μειοψηφίες οἱ ὁποῖες σήμερα "ἀποφασιζουν και διατάσσουν" πάνω στό σῶμα μας καί στήν ψυχή μας!!!....


καί οἱ ὁποίοι, πέρα ἀκέφαλους, μᾶς θέλουν καί ἀνεγκέφαλους...

https://dermatas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :