Δέν μπορείς νά παραβγείς σέ ταχύτητα μέ τό φώς… τό ηλεκτρονικό….Άν περάσει η βούληση τής ηλεκτρονικής νέας τάξης πραγμάτων θά κάνει τά δικά τής. Άν περάσει η βούληση τών Τούρκων θά κάνει τά δικά τής… Άν περάσει η βούληση τών παλειάνθρωπων θά κάνουν τά δικά τούς… Οί σκέψεις σάς είναι στεγνές καί κοντές καί δέν μπορείτε νά φαντασθείτε ούτε νά νοιώσετε τί σημαίνει νά κάνουν τά ιδικά τούς…. Δυστυχώς!… Ή ευτυχώς επειδή δέν ζείτε τό Μαρτύριον πρίν έρθει ενώ άλλοι τό ζούμε αιώνες σέ κάθε λεπτομέρεια τού δευτερολέπτου… Τό θέμα είναι ότι δέν σταματάει εκεί τό θέμα… Δέν ηττείσαι καί τελειώσε, αλλά έχει συνέπειες προδοσίες έναντι Τού Θεού Πλάστη σού καί αυτόν πρέπει νά σέ προβληματίζει περισσότερο από κάθε τί άλλο, αλλά τό προαγνοείς επειδή είσαι αδύναμος όσον δυνατός καί άν είσαι ή φαίνεσαι ή είσαι σ’ άλλα καί δειλός, πάνδειλος. Μία δειλία που προκύπτει από τήν οκνηρία σού νά Πιστεύσεις. Μία δειλία που προέρχεται από τήν καύλα σού νά περιφρονείς τήν ψευδοαφάνεια Τού Θεού… Μία δειλία βούλησης καί θέλησης, ένα σύμπλεγμα υποδιαβόσκουσας ανομαλίας από τές αρεσκείες τού εγωισμού σού καί τές ταυτόχρονες λατρείες τού πρός τόν ισχυρόν τής ύλης καί τής νομοτέλειας…


Ανακαλύψετε τρόπους νά νικήσουμε τό ηλεκτρονικόν… Προσωπικά θά ήμουν ψεύτης εάν έλεγα ότι δέν αδυνατώ νά εύρω επαρκείς διηνηκείς λύσεις καί επιλύσεις καί αυτόν μέ κάνει νά είμαι τολμηρός καί όχι δειλός. Καταμματιάζω τήν πραγματικότητα τής δυνατότητος τού ηλεκτρονικού…


Τό νά αναμετρηθείς μέ τό ηλεκτρονικόν σημαίνει νά διαγωνιστείς σέ ταχύτητα δρόμου μέ τό φώς…


Είναι αδιανόητον δέν τό εννοείς;… Η μοναδική περίπτωση νά αναμετρηθείς μέ τό ηλεκτρονικόν είναι κάτι ανώτερον απ’ αυτόν καί προσωπικώς δέν διαβλέπω άλλον Τί εκτός από Τόν Θεόν…


Στηρίζω τές ελπίδες μού σ’ Αυτόν! Όσοι σωθούμε ό,τι ικανότητες καί άν έχουμε θά είναι από καθαρή τύχη κατά 99%… Αλλά δέν οίδα ποτέ τύχη η οποία νά διαρκεί διηνηκώς… Εκτός τού θά πρέπει νά απωλαίσεις τήν ησυχία σού καί νά είσαι ενδελεχώς σέ εγγρήγορση επί πρίζας θά πρέπει συνάμα νά είσαι καί τυχερός κωλοφαρδιάκας άνευ παύσεως…


Τολμώ νά σού τά ειπώ αυτά επειδή αυτά βλέπω, δέν βλέπω τίποτε άλλον εκτός απ’ αυτά καί Τόν Θεόν… Η ελπίδα ότι η ηλεκτρονοποίηση τών πολιτών ή ανθρώπων θά συμπορεύεται μέ ευσέβεια πρός αυτούς είναι αχαρακτήριστης εκνευριστικής καταραμένης βλακείας… Αναδρομώντας τί έχουν κάνει μέ βάσει τά όσα έχουν επιτύχει εναντίον ΜΑΣ καί όσα έχουν όταν πήραν σέ κάθε μάχη τήν νίκη καί τήν απόλυτη εξουσία, μπορούμε νά καταλάβουμε τί σημαίνει ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΚΑ «ΤΟΥΣ»…. Εάν δέν κοιττάξεις τό πρόβλημα ανόθευτα δέν θά οιδείς ποτέ τήν οία λαχόν πιθανή λύση καί επίλυση…


Έχεις κουραστεί, έχεις μαλακιστεί, έχεις γίνει κουρέλι, έχεις αλλοιωθεί, έχεις μεταλλαχθεί, έχεις ανηθικοποιηθεί, αλλά δέν έχεις άλλη επιλογή από τό νά αλλάξεις πρός τό καλύτερον πάση θυσία, γρήγορα καί μέ πείσμα προσπάθειας νά Ευμεταβληθείς σέ Θαυματάνθρωπον τέτοιον ώστε νά νενικήσεις τό ηλεκρονικόν μικρόβιον…. όν έχει γίνει Πολυπαμμικρόβιον παντός είδους καί αχαλίνωτης φαντασίας καί φαντασιώσεως πραγματικότητος…


Δέν γνωρίζω άλλη οδόν νά τρέξεις ταχύτερα από τό φώς, τό κοσμικόν τεχνητόν δημιουργημένον κτισμένον φώς από τό νά τρέξεις είς τό άψε σβύσε χρόνου πρός Τόν Θεόν…


Ηλεκτρονοποιούν τήν κοινωνία καί τήν σχέση τής μέ τήν Δημόσια Διοίκηση καί Πολυυπηρεσία, η Εκκλησία κοιμάται καί όχι μόνον κοιμάται αλλά κοιμάται καί νανουρίζεται είς τάς εγκάλας τού εχθρού… εκτός ολίγων ή όσων εξαιρέσεων…


Τοποθετούν ηλεκτρονικές μικροβάσεις σέ σώματα ανθρώπων μαζύν μέ δηλητήρια καί άλλα τεχνολογικά τερατουργήματα… Η τεχνολογία αποκοίμησε καί εκποταποποιήσε τούς ανθρώπους κάνωντας τούς υποχείρια τής τέχνης τούς…


Οί ίδιοι «αυτοί» διαθέτουν τό χρήμα, τά όπλα, τά υπερόπλα, τά οχήματα, τά κατασκοπευτικά, τήν οικονομία, τά τρόφιμα, τόν νόμον, τούς στρατιώτες καί αστυφύλακες, τούς υποστηρικτές, όλους τούς αποκοιμισμένους, κακούς καί συμφεροντολόγους, μαζύν μέ όλους τούς δυστυχισμένους οίτινες έξ’ ανάγκης σκύβουν υποτακτικοσκλαβωτικώς τές κεφαλές…. Από πού διαβλέπεις ελπίδα; Προσωπικώς δέν βλέπω ούτε φώς είς τό τούνελ ούτε φώς έναν εκατοστόμετρον μακρυά από τούς οφθαλμούς μού… Αλλά συνάμα βλέπω τό Φώς Τού Θεού. Αυτόν δέν μπορούν νά μού τό παύσουν νεκρός ή ζωντανός!….


Τό ηλεκτρονικόν προσπέρασε τόν άνθρωπον, κήρυξε τήν αξία τής απαξίας τού ευθαρσώς, διότι αυτόν υπόβοσκε πάντοτε αλλά λόγω πολιτικής αυτοσυγκράτησης ένεκα περιορισμένης ισχύος, κηρύσσετο ώς υποχώρηση φιλανθρωπίας ενώ πάντοτε ήταν υποχώρηση ανασυντάξεως τών δυνάμεων τών εχθρών από κάθε εσσωτερικόν καί εξωτερικόν Μέτωπον…


Ό Πολίτης πλέον είναι ό Μαλάκας καί πάντοτε ήταν ό ανόητος αδαής Μαλάκας τόν οποίον διά τής Πολιτικής τόν ονόμαζαν Πολίτη… Ό Πολίτης ήταν, είναι καί θά είναι έναν πράγμα κατοχής τής Πολιτικής… Αξία έχει όστις είναι Αρχιπολιτικός κανένας άλλος… Η Πολιτική είναι η βδελυγμώτερη λέξη επινοήσεως ποτέ… καί ό Πολίτης ό ασυνειδητοποιημένος Κοροϊδομαλάκας όλων τών εποχών τής Ύπαρξης…


Σέ αυτήν τήν περίπτωση όμως θά είσαι ολοκληρωτικώς ηλεκτρονικός Πολίτης ή Πρωτόγονος, αλλά πόσον ν’ αντέξεις μεταξύ ΜΑΣ; Η ελπίδα αποθαίνει είς τήν εσχατειά, διότι μπορεί νά προκύψουν κωλόφαρδα γεγονότα από τήν Φύση καί από στρατούς, ή απευθείας από Τόν Θεόν, ώστε νά νά κατανικήσει τό ηλεκτρονικόν οικοδόμημα… Εάν όχι μπορεί νά διαιωνισθείς εάν δέν κάψουν τά δάση διά νά μήν είσαι μέσα ή άλλα περιβάλλοντα…


Εάν κατανοείς όσα σού λέγω θά παρακαλείς ξημεροβραδυασμένος νά ισχύει η Απόκαλυψη, εάν δέν ισχύει Καληνύχθα…


Σού πήραν τά ηνία καί τά αυτοηνία, μόνον η Πίστη εάν έχεις σού έμεινε… Ψυχή καί Χριστόν κατά τόν Μέγα Άγιον Κοσμάν τόν Αιτωλόν… Εάν έχεις Πίστη θά πέσει ό ουρανός καί η γή διά νά σωθείς, τίποτε δέν έχει μεγαλύτερη αξία διά Τόν Θεόν από Τόν Πιστόν…. Τό Σύμπαν τών Απείρων Συμπάντων είναι μία μηδαμηνότητα καί μηδενικότητα έν σχέσει μέ έναν Ταπεινόν Πιστόν… Αυτόν κανένα φώς δέν τόν νικάει καί Τό Αληθινόν Φώς Τόν Προστατεύει…


Προσευχήσου η Τραγωδία νά κάνει Νέμεση Εκδίκηση τήν Έπαρση τού Ηλεκτρονικού…


Είσαι τό Δράμα καί εσύ θ’ αποφασίσεις διά τήν αυτοέκβαση… η οποία σέ κάθε περίπτωση θά είναι τραγική αλλά σωτήρια ή απωλαισθένουσα συμφορά…


Προκειμένου νά σ’ αγγίξω είς τήν καρδία μέ ψευδαισθήσεις προτιμώ νά σ’ αγγίξω είς τήν ψυχήν μέ πικρές αλήθειες…


Εάν δέν έρθει Ό Θεός δέν υπάρχει δύναμις νά δύναται νά «τούς» νικήσει… Ή Ό Θεός ή οί Αντικεραυνοί Τού…


Διά νά νικήσεις σέ ταχύτητα δρόμου τό φώς πρέπει πρίν ανάψει νά μετακινείσαι, πρίν ψάξει νά χώνεσαι… Πρίν αφυπνιστεί νά έχεις κάνει τό έργον σού… Πρίν καταδιώξει νά έχεις προνοήσει φρόνιμα… Πρίν σέ μεταβάλει σέ ηλεκτρονικόν αντικείμενον νά έχεις Προσευχηθεί… Πρέπει νά μελετήσεις τά πλεονεκτήματα τού καί τά μειονεκτήματα τού μέσα από τά πλεονεκτήματα τού εάν υπάρχουν τέτοια καί νά τά πολεμήσεις αδιανόητως… Όταν ό Πρωτόγονος οίδε τόν λέοντα, τόν όφι, τόν αητόν, τήν σκνίπα, ήξευρε ότι δέν μπορεί νά τά σταματήσει σέ διαγωνισμόν μέ τά ίδια τούς τά μέτρα καί σταθμά πλεονεκτημάτων καί επινόησε τόν Δόλον!… Μέ Δόλον θά νικήσεις τόν ΜΑΛΑΚΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑ ΑΡΧΙΠΟΛΙΤΗ ΣΑΤΑΝΑ… Ό ευφυής Δόλιος γνωρίζει ότι η ευθύτητα είναι η στυγνότερη μορφή Δόλου!…


«Τούς» συναρώγησες νά πάρουν όλη τήν τεχνολογία καί πάσα άλλη δύναμη είς τά χέρια «τούς» μέ τήν εργασία σού καί αυτοκάνωντας καί συγκάνωντας τόν εαυτόν σού πρωτόγονον καί τώρα αρνείσαι νά ζήσεις πρωτόγονος…. Νά η τεκμηρίωση ότι είσαι εξεγελασμένος καί μή αυτοσυνειδητοποιημένος λόγω Απιστίας άμα τό ψάξεις…


Ό Αγανακτησμένος μαζύν «σάς» μέ τό “Διχαστικόν” “ξεδιχαστικόν” μοιρολόγι τού είναι μία φωνή ειλικρίνειας καί σοφίας, εύγε είς τόν συγγραφέα! Ποτέ μήν θυσιάζετε τήν αλήθεια διά χάριν τής ανόσιας “ενότητος”, τά άδικα ούκ ευλογούντε καί βρυκολακιάζουν έτι χειρότερα, ουσιαστικά αυτά τού παρελθόντος ζούμε τώρα…


Τό πρόβλημα είναι ηλεκτρονικό καί είναι τό ηλεκτρονικό, τά λέγω δεκαετίες ότι θά έπρεπε νά θεσπιστεί νόμος απαγόρευσης τής τεχνολογίας πέραν αυτής τού 1980 ή ολίγον αργότερα διά νά τήν γλυτώσουμε. Πλέον Πολίτης σημαίνει Μαλάκας… σέ κάθε χώρα…


Η έννοια ελευθερία έχει χαθεί… έχει σκοτωθεί, η νέα ελευθερία είναι η δουλεία καί άς ήταν μόνον αυτή, είναι ό θάνατος, είναι η υπερκακομεταχείρηση, είναι ό βιασμός καί εκβιασμός ψυχής τέ καί σώματι… Είναι η μετάλλαξη σού ήτοι η απώλεια σού ώς ύπαρξη μέ τήν υπογραφή σού καί τήν νομοτελειακή μαλακισμενοπολιτική λατρειοαποδοχή σού…


Η ανθρώπινη Ιστορία ήταν η περιήγηση είς τήν έννοια αποτυχία από τήν κακία…


Οί κυνικοί Κινέζοι ή ένας είπε: «άν δέν μπορείς νά τό αποφύγεις απόλαυσε τό», είναι η απόλαυση τού που θά σέ κάνει νά χάσεις τήν ψυχήν σού… Είναι άν τό απολαύσεις που θά χάσεις τήν τιμήν σού! Ποίος Άγιος, Μάρτυρας καί Ήρωας τό απήλαυσε;… Ποίος προδότης καί αυτοπροδότης δέν τό απήλαυσε;… Είναι επειδή φοβάσαι τόν θάνατο που θά σέ βρεί ό θάνατος ό ψυχοθάνατος…


Τόν θάνατο τόν φοβάται ό δειλός τόν ψυχοθάνατο ό θαραλλαίος μυημένος Τής Αλήθειας…


Προκειμένου νά γλυτώσεις τόν θάνατο καί τήν δυστυχία πωλείς καί αυτοπωλείς τήν ψυχή σού, καί τί είσαι χωρίς ψυχή;…


Ό Θεός σέ δοκίμασε αιώνες καί δέν τό κατάλαβες, έκλεισες τά μάτια είς τά ανήθικά εγκλήματα τού ηλεκτρονικού διότι σού χάρισε ευκολία… καί μέ τήν ίδια καί τόση ευκολία σέ έπειασαν είς τά πράσα τά επ’ αυτοφόρω απώλειας αυταπώλειας ελευθερίας…. Θά λάβεις τές συνέπειες, θυμήθου τί λέγαμε ανωτέρω…. Έκανες ό,τι Μαλακία έκανε η Εύα καί Αδάμαντος… έν Παραδείσω… Έχασες τήν Ελευθερία διά τήν Ευκολία καί μέ τήν απώλεια τής γνώσης από τήν απώλεια τής Ελευθερίας καί τής Δυσκολίας δέν μπορείς νά ανταπεξέλθεις, είσαι προείσαι προπαραδομένος, απλά σού τό ανακοινώνουυν τώρα που δέν μπορούν ν’ Αντιδράσουν τά Παλλικάρια, αυτά λογάριαζαν καί φοβόντουσαν καί καθυστέρησε η Δυστυχία τής Πλήρους Ανελευθερίας σού… Τά Παλλικάρια όμως δέν φοβούνται θάνατον ούτε ψευδοευτυχίες λογαριάζουν δι’ Ελευθερίες, Αρετές καί Ευπρέπειες… Ψυχής!!!!


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :