Ψάχνουμε αύτόν πού θα ἡγηθεῖ..
....ὃλων αὐτῶν πού σήκωσαν ἀνάστημα ἀλλά δέν κατάφεραν νά πιάσουν τούς στόχους διότι κυρίως ὑπονομεύτηκαν μέσα στό ψέμα...
Δέν ἐλέγχουν ὃλοι αὐτοί τά ΜΜΕ τα ὁποία πληρώνουμε ἐμεῖς ἐξαναγκαστικά γιά να θάβουν τήν ἀλήθεια καί να πετοῦν κοπριές σέ ὃσους προσπαθοῦν να ἀμφισβιτήσουν τήν κυριαρχία τῆς ἐξουσίας...
Ἃλλωστε δέν παράγει αὐτή καί κάτι ἂλλο...
Μέσα ἀπό τήν μέθοδο τῆς κοπριᾶς, λέει ... Νά, εἶναι βρώμικοι οἱ ἀμφισβητίες ....
Βρώμικοι ἐμεῖς, βρώμικοι και αὐτοί... Γιατί λοιπόν να μᾶς ἀλλάξετε καί νά πᾶτε σέ δρόμους ἀπάτητους ;...
Μιά χαρά εἲσαστε μαζί μου ...
Ἃλλωστε ὁ καθημερινός βιασμός, καταντᾶ συνήθεια... Καί αὐτήν, δύσκολα θέλουν να ξεφορτωθοῦν κάποιοι κολλημένοι...
Ἀλλά ὁ τίμιος καί ἐπαρκής δικαστής, δέν λειτουργεῖ ὃπως ὁ πυροβολημένος ἀνθρωπίσκος ...
Δέν πέρνει ἀνταλλάγματα κάτω ἀπό τό τραπέζι, δέν ἀποκλείει καμία μαρτυρία ἢ πηγή πληροφοριῶν πού θά συμβάλει στό δίκαιο συμπέρασμα .
Οἱ ἀρχές τῆς ἒντιμης δημοσιογραφίας ἐπίσης, εἶναι να μην ἀποκρύπτουν στοιχεῖα, νά μην κάνουν προπαγάνδα και να διευκολύνουν τόν πολίτη μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν πληροφοριῶν να βγάζει τά συμπεράσματά του .
Εἶδαμε κάτι τέτοιο σε δημόσια καί ἰδιωτικά ΜΜΕ ;...
Εἲδαμε κάτι σοβαρό μέσα στό σύστημα "ἐθνικῆς παιδείας" ὃ,που ἐκεῖ σκοτεινές ἐξουσίες πειραματίζονται ἐπί δεκαετίες γιά να βγάλουν μαζικά ὑβριδικά θύματα, ἀδύναμα να ἀρθρώσουν λόγο, σκέψι, πολιτική συμπεριφορά, ἀντιστάσεις, ἰσοπεδωμένα ὑποζύγια στήν ὑπηρεσία αὐτῶν πού ἐξουσιάζουν τήν κοινωνία ;
Τό θλιβερό τῆς "παιδείας" μας, εἶναι να βλέπεις μαθητές πού δέν ξέρουν οὒτε τί εἶναι οἱ ἐθνικές ἑορτές τήν ἲδια στιγμή πού σε γειτονικές χῶρες ἡ παιδεία τους λειτουργεῖ ὡς μαύρη ἐπεκτατική προπαγάνδα !!!
Ὁ μέσος Ἓλληνας πού ἒχει τελειώσει τό σημερινό λύκειο, δέν μπορεῖ εὒκολα να ἀντιμετωπίσει τά ἱστορικά καί πολιτικά ἐπιχειρήματα ἑνός ἀπό τούς γείτονες πού ἐργάζονται στήν χώρα μας καί τά ὁποία τοῦ ἒδωσε ἡ χώρα του ἀπό τήν κούνια γιά νά στρέφεται ἐναντίον μας καί νά διεκδικεῖ ...Ἒτσι μέ ἀναίδεια ἀπέναντι στούς ἡλίθιους πού τόν φιλοξενοῦν καί τοῦ στέλνουν ἀκόμη καί ἐπίδομα ἀνεργίας στήν χώρα του.
Δίνει ἀπαντήσεις σ'αὐτά τά ζωτικά προβλήματα ὁ Δημήτρης Γιαννακόπουλος...
Ἀπαντᾶ στό θέμα τῆς κάλπικης Εὐρώπης, στις τακτικές της πού ἀκολούθησε ἐναντίον μας γιά νά μᾶς ὑποδουλώσει, στά μνημόνια, στίς φορομπηχτικές της στρατηγικές πού διαλύουν ἂτομα, οἰκογένειες, κοινωνίες, κάθε παραγωγική δραστηριότητα ὑπέρ τῶν ἀχόρταγων ξένων ἁρπακτικῶν...
Ὃλοι λοιπόν, ὃσοι δράσαμε μέσα ἀπό κάθε ὁμάδα, πρέπει νά τον ἐπιστρατεύσουμε ὡς γενικό συντονιστή τῶν ἑνωμένων Ἑλλήνων πολιτῶν γιά να ἀπαντήσουμε δραστικά στίς δῆθεν πολιτικές "ἀντιπαλότητες" τῶν ἑνωμένων βιαστῶν μας...

dermatas.blogspot.com/2021/08/blog-post_16.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :