ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΤΕΚΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


ΘΕΙΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ


✝ ✝ ✝


Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπημένα Μου Τεκνία βαδίζετε τὸν δρόμο τὸν Δικό Μου ἐν πάσῃ Ἐλευθερία μέσα στὴν Καρδία. Ἐλευθερία Δική Μου ποὺ θὰ σᾶς τὴν ὑπαγορεύω

 Ἐγώ, ὁ Τρισυπόστατος Θεός, μέσα στὸ δικό σας ψυχικό.


Προχωρεῖτε Μαζί Μας καὶ ἔτσι θὰ εἴσαστε σίγουροι 

ὅτι πορεύεστε ὀρθά, καλὰ 

καὶ μὲ σιγουριὰ μέσα στὴν καρδιά σας 

ἀφοῦ θὰ ἔχετε Ἐμένα τὸν Βασιλιά σας.


Μὴν ἀμφιταλαντεύεστε, μὴν ἀμφιβάλετε, 

ἔχετε Πίστη ἀκλόνητη σὲ Ἐμᾶς, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 

καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν σιγουριὰ ἀλλὰ καὶ τὴν σταθερότητα ἐντός σας ὅτι Ἐγὼ ὁ Θεός σας καὶ Δημιουργός σας 

θὰ σᾶς προστατεύω ὁλοκληρωτικὰ ἔναντι κάθε κακοῦ

 ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν πονηρὸ 

καὶ ὁ ὁποῖος πάντοτε ἐπιθυμεῖ νὰ σᾶς ζημιώσει

 καὶ τὴν ψυχή σας νὰ πληγώσει.


Γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη πρὸς Ἐμᾶς 

καὶ τότε θὰ ἠρεμεῖτε ἀφοῦ μαζί Μας θὰ περπατῆτε. 

Ἀγαπητά Μας Τεκνία, Μιλῶ σὲ ἐσᾶς, τὰ Δικά Μας Τεκνία, 

ποὺ ἔχετε Ἐμᾶς, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 

ἀπόλυτα μέσα στὴν δική σας τὴν Καρδία,

 προετοιμαστεῖτε γιὰ νὰ ἐργαστεῖτε.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :