Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, δηλώνει ρητά: Είμαι απολύτως εναντίον στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
 Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές. Αυτό έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του καθενός, και όλοι μας πρέπει να κρίνουμε τι είναι καλύτερο με προσωπική ευθύνη. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ξεπερνάει όρια που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παραβούμε.
Έχουμε πολλές πηγές στην Πολωνία και στο μέλλον θα εξακριβώσουμε εάν τα παραπάνω είναι απλά, 'λόγια' του αέρα, ή όντως δέσμευση. Εάν είναι όντως αληθινός, μάλλον θα τον 'αυτοκτονήσουν', όπως και άλλους προέδρους που πήγαν εναντίον των εμβολίων..

Δεν υπάρχουν σχόλια :