Η τρισάθλια ελληνική κυβέρνηση καταπατεί αυτό που ψήφισε.


 «Κάθε εμβολιασμός που διεξάγεται παρά τη θέληση του ατόμου  στοιχειοθετεί την αξιόποινη πράξη της ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ πρόκλησης επικίνδυνης ή σοβαρής σωματικής βλάβης έως και της προμελετημένης και με ύπουλο, δόλιο τρόπο διαπραγμένης απόπειρας ανθρωποκτονίας.»

Ακόμα και η προσπάθεια που επιχειρείται, δια της απειλής, για να παρέχουμε τη συγκατάθεση μας στον εμβολιασμό συνιστά αξιόποινη πράξη και τιμωρείται ως παράνομη βία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :