Μια τρομερη συνεντευξη - Μακροκοσμικές Προκλήσεις with K.Poulas, P.Vevilos, V.Theodoroulakis & A. McGill on the pandemic 2021

Ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα

Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρετεί περισσότερα από 15 έτη.

Διδάσκει σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (Βιοχημεία Ι και ΙΙ,

Ανοσολογία, Μικροβιολογία, Ανάλυση Βιομορίων, Βιοπληροφορική κ.λπ). 

 Δεν υπάρχουν σχόλια :