Όσο περισσότεροι εμβολιάζονται τόσο περισσότεροι αρρωσταίνουν.


 Στέργιος Σμυρλής*


Το Ισραήλ το γνωρίζει αυτό πολύ καλά.


Τα εμβόλια είναι βιολογικά όπλα γεγονός που το γνώριζαν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων.


Οι ακίδες κάνουν την δουλειά.


Ασφαλείς πολίτες είναι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και είναι ασυμπτωτικοί. Αν έχουν περάσει δε τον Covid τότε αποτελούν τους πλέον ασφαλείς πολίτες, μέχρι βέβαια να τους κολλήσουν.


Μακρυά κάθε σκεψη για υποχρεωτικό εμβολιασμό στις Ένοπλες Δυνάμεις.


Σταματείστε την εγκατάσταση κεραιών για 5G


Οι πλέον επικίνδυνοι να κολλήσουν τον covid 19 είναι οι εμβολιασμένοι, οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ στις ΗΠΑ κι οι οπαδοί των Νεοταξικών Κομμάτων στη ΔΥΣΗ


Στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ η έρευνα που έγινε για το ποίοι είναι υπέρ του εμβολιασμού, απέδειξε ότι αυτοί που είχαν ελάχιστες γνώσεις για τον ιό ήσαν αυτοί που αμέσως εμβολιάσθηκαν. Οι σκεπτικιστές που είχαν γνώση του εμβολίου δεν το έκαναν.


Η ηγεσία της εκκλησίας, έχοντας διαβρωθεί, δεν ντράπηκε να κάνει το placebo. O κορμός της εκκλησίας έχει απορρίψει τον εμβολιασμό και αυτό έχει ως συνέπεια ο χριστιανικός κόσμος να είναι ανεμβολίαστος


Υπόψη ότι ορισμένες μάσκες και ορισμένα τεστ που γίνονται μέσω ρινικής κοιλότητος  είναι μολυσμένες και μεταδίδουν τον ιό.


Σε περίπτωση που κάποιοι σας πιέσουν να κάνετε το εμβόλιο, σας επισυνάπτουμε σχετική  Δήλωση που σας καλύπτει νομικώς πλήρως.


Ο Πρωθυπουργός αργά η γρήγορα θα οδηγηθεί σε Δικαστήριο για έγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.


Η Μέρκελ φεύγει, ο Soros παραπαίει και η Εθνική Επιτροπή που θα αναλάβει τα Εθνικά μας Θέματα και τη νομική αξιολόγηση των πεπραγμένων, ετοιμάζεται.


Μια επιτροπή από Ιατρούς που τηρούν τις αξίες του Ιπποκράτους ασχολείται για να αμβλύνει τα μελλοντικά προβλήματα των εμβολιασμένων.


·        ΤΕΡΜΑ οι εμβολιασμοί


·        ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ G5


·        ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


·        ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


·        ΑΝΕΞΑΡΤΗΡΤΟΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ  σε αντικατάσταση του ΠΟΥ


·        ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


·        Λεπτομερής καταγραφή των εμβολιασθέντων με σκοπό την αποθεραπεία τους


·        Ακύρωση των προσωπικών δεδομένων υγείας (ΑΜΚΑ) που τηρούνται από Ιδιωτικούς Οργανισμούς


 

Στέργιος Σμυρλής


ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Η/Ο υπογράφουσα/ων ______________________________________________ του _______________

κάτοικος _______________ οδός ___________________αριθμός__________________

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

*****************

Μετά λόγου γνώσεως, σας γνωστοποιώ-δηλώνω την σαφή και απαρέγκλιτη εναντίωσή μου σε ιατρικές πράξεις, χωρίς την έγκυρη και την σαφή συγκατάθεσή μου επικαλούμενη/ος με την παρούσα τα δικαιώματά μου ως πολίτης, λήπτης υπηρεσιών υγείας και υποκείμενο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, απορρέοντα εκ των:

1ον Άρθρου 2 παράγρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το 1ο άρθρο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του 1ου άρθρου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του 5ου άρθρου αυτής.

2ον Άρθρου 4 παράγραφο 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το 20ο άρθρο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το 14ο άρθρο της ΕΣΔΑ.

3ον Άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το Άρθρο 5ο παράγραφο 1 και το 6ο Άρθρο της ΕΣΔΑ.

4ον Άρθρου 22ου παράγραφο 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το 15ο άρθρο της ΕΣΔΑ.

5ον Άρθρου 1ου του Νόμου 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΚΙΔ).

6ον Άρθρου 12 του Νόμου 3418/2005 (ΚΙΔ), σε συνδυασμό με το 338ο άρθρο του Νόμου 4512/2018 και του 5ου άρθρου του Νόμου 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής».

7ον Άρθρου 6 επόμενα, της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO, για την βιοηθική και τα δικαιώματα του Ανθρώπου.

8ον Άρθρου 25 του Συντάγματος.

9ον Του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR).

10ον Των Άρθρων 1 και 5 επόμενα της Σύμβασης Οβιέδο 1997.

11ον Του Κώδικα της Νυρεμβέργης

12ον Άρθρου 24 του Νόμου 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας».

13ον Τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 και την Ευρωπαϊκή Σύσταση CM/Rec (2019) 2 για την προστασία των δεδομένων υγείας.

14ον Την Διακήρυξη του WMA (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) της Λισαβόνας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς όπου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, σύμφωνα με το προοίμιο της οποίας «Οι γιατροί και άλλα άτομα ή φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, έχουν κοινή ευθύνη να αναγνωρίζουν και να διατηρούν αυτά τα δικαιώματα. Κάθε φορά που η νομοθεσία, η κυβερνητική δράση ή οποιαδήποτε άλλη διοίκηση ή ίδρυμα αρνείται αυτά τα δικαιώματα στους ασθενείς οι γιατροί πρέπει να αναζητήσουν τα κατάλληλα μέσα για να τους εξασφαλίσουν ή να τα αποκαταστήσουν».

15ον Τον Διεθνή Κώδικα Ιατρικής Ηθικής ταυ WMA (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) και τα περιγραφόμενα σε αυτόν καθήκοντα του ιατρού.

16ον Την απόφαση C/09/604963/KGZA/20-1256/31 Δεκεμβρίου 2020 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (Υπόθεση Jeroen Poels κατά Ολλανδίας), με βασικό επιχείρημα, την έλλειψη συναίνεσης και την άρνηση παρουσίασης ή υποβολής δήλωσης σχετικά με το test PCR.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι, οι διατάξεις της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντλούν την θέσπισή τους από το 539 π.χ εμπεριεχόμενες στον Κύλινδρο του βασιλιά της Περσίας Κύρου και μεταφρασθείσες υπό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προσιδιάζουν στα τέσσερα πρώτα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τηρουμένων των ανωτέρω κανόνων και για λόγους που άπτονται της προστασίας της ατομικής μου υγείας ως και για λόγους κοινωνικής συνειδήσεως, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, αλλά και σε μέλλουσα τοιαύτη, εξαναγκαζόμενη/ος να υποβληθώ, παρά την θέλησή μου, σε οποιοδήποτε αυτοδιαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 ή εμβόλιο, ως ΔΗΘΕΝ προληπτικό μέσο αντιμετώπισης της ίωσης COVID-19, για τους κάτωθι ουσιώδεις και νόμιμους λόγους, ενστάσεις και αιτίες τις οποίες εκθέτω, υπεραμυνόμενη/ος των Συνταγματικών μου δικαιωμάτων αφού:

1ον Δεν διασφαλίζεται το απόρρητο των αποτελεσμάτων των τεστ, ζήτημα που άπτεται της προσωπικής μου υγείας και αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό μου δεδομένο, προστατευόμενο ρητώς από την κείμενη νομοθεσία ενώ περαιτέρω επιχειρείται αθέμιτη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της δήλωσης του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2ον Στους επιστημονικούς κύκλους επικρατεί έντονη αμφισβήτηση και διχογνωμία για την επιστημονική εγκυρότητα και τεχνική αρτιότητα τόσον των τεστ ανίχνευσης SARS-CoV-2 όσον και του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, δεδομένου ότι, επί των τέστ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υγιών ανθρώπων που καταγράφονται ως ψευδώς θετικοί, επί των εμβολίων δε, έχουμε κρούσματα θανάτου εκ των εμβολιασθέντων.

Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε μπροστά σ’ έναν διχασμό του ιατρικού κόσμου, ως προς την διαχείριση της ιώσεως, που αποκαλύπτει στοιχειώδες δημοκρατικό έλλειμμα στην αναζήτηση της αλήθειας.

3ον Όσον αφορά τα τέστ, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), την 20η Ιανουαρίου 2021, τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική ερμηνεία των «αδύναμων» θετικών αποτελεσμάτων δεδομένου ότι ο αριθμός των κύκλων μεγέθυνσης που απαιτείται για τον εντοπισμό του ιού είναι αντιστρόφως ανάλογος του ιϊκού φορτίου του ασθενούς. (σχετικώς: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-202005?fbclid=IwAR3oTJjzLfwUru4v3WXS)

Επιπλέον, ο Π.Ο.Υ επισημαίνει ότι τα τεστ αντιγόνου δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε άτομα χωρίς συμπτώματα, εκτός αν υπάρχει ιστορικό επαφής και σε χαμηλή επίπτωση της νόσου, διότι στην περίπτωση αυτή ΔΕΝ είναι αξιόπιστα (σχετικώς: https://www.ethnos.gr/ellada/132437_koronoios-kathigitria-apthpote-einai-anaxiopista-ta-rapid-test)

4ον Χωρίς την ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή μου (informed consent), που αποτελεί την θεμελιώδη αρχή του Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας, είναι αθέμιτη η συλλογή, επεξεργασία και καταχώριση του DNA μου σε βάση βιομετρικών δεδομένων (σχετικώς:https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/278890_o-eody-synelexe-paranoma-prosopikadedomena)

5ον Ειδικότερα, η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟ «Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική» που κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον Νόμο 2619/1998 και έχει, κατά το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, στο 5ο άρθρο αυτής προβλέπει ότι: «Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

Τα αυτά προβλέπει και το άρθρο 12 § 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005) το οποίο ορίζει ότι: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς».

Κατόπιν των ανωτέρω, προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται, μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

γ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφ’ όσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής.

δ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη, να καλύπτει δε πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά τον χρόνο της εκτέλεσής της.

ε) Κατά το άρθρο 1§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/28-11-2005), που ως ιατρική πράξη ορίζει «εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου», η υποχρεωτική υποβολή μου τόσο σε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, όσο και στον εμβολιασμό μου, για την αντιμετώπιση της ίωσης COVID-19, ως ιατρική πράξη, συνιστά βιοϊατρική παρέμβαση και κατά τις διατάξεις του 338ο άρθρου του Νόμου 4512/2018: «οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του N. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες».

στ) Σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, που έχει ενσωματωθεί στο 7ο άρθρο του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, έχει κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία με τον Νόμο 2462/1997 και έχει, κατά το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, ως πρώτος κανόνας αναγνωρίζεται ρητά ότι: «η εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης» (Τhe voluntary informed consent of the Human Subject is absolutely essential)

ζ) Τις, κατά την 21η Μαΐου 2021 στην εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ του διαύλου ΟΡΕΝ, δηλώσεις της Ανωτάτης Δικαστικού και πρώην Πρωθυπουργού κυρίας Βασιλικής Θάνου, κατά την οποία, όσον αφορά τον εμβολιασμό: «…σε καμία περίπτωση, ούτε υπό την επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας, μπορεί να παραβιαστεί η Συνταγματική βάση της προστασίας της προσωπικότητας η οποία αποτελεί την βάση και για όλα τα λοιπά θεμελιώδη δικαιώματα…».

η) Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην συνεδρίασή του της 21ης Ιανουαρίου 2021, κατά το οποίο: «Οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πρέπει να υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα, προκειμένου να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί. Κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία του ή διότι δεν θέλει να εμβολιαστεί».

Συμπερασματικώς κάθε κρατική επιδίωξη για την άμεση ή έμμεση επιβολή του εξαναγκασμού μου σε διαγνωστικά τεστ ή σε εμβολιασμό μου για την αντιμετώπιση της ίωσης που προκαλεί ο κορωναϊός SARS-CoV-2, παραβιάζει απροκάλυπτα τις αρχές και το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Ιατρικής Δεοντολογίας, των Διεθνών Συμβάσεων και Συμφώνων, του Κώδικα της Νυρεμβέργης, ως απάνθρωπη μεταχείριση και ψυχικός βασανισμός μου, το Συμβούλιο δε της Ευρώπης με το ψήφισμά του 2361/2021, πέραν των άλλων οδηγιών που δίνει σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, ζητά από τα Ευρωπαϊκά Κράτη:

7.3.1. να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν θα υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα για να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί,

7.3.2. να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή για το γεγονός ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί. Το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος είναι διαθέσιμο εδώ

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Για το δε «Πιστοποιητικό Εμβολιασμού» αναφέρεται:

7.5.2. Χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού μόνο για τους εξής καθορισμένους σκοπούς: α) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, β) των πιθανών παρενεργειών και γ) των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θέτοντας προς υμάς, διά της παρούσης ΔΗΛΩΣΕΩΣ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ μου, η οποία έχει τα στοιχεία δημοσίου εγγράφου βεβαίας χρονολογίας, τα κατωτέρω ερωτήματα, προκειμένου να σταθμίσω τις αποφάσεις μου περί των υφ’ υμών αιτουμένων, αναμένω εγγράφως τις απαντήσεις σας επ’ αυτών, εντός (15) ημερολογιακών ημερών:

1ον ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΟΣ;

Είναι προϊόν της φύσης, είναι δηλαδή ένας ζωντανός οργανισμός ή ένα παρασκευασμένο ανόργανο δημιούργημα εργαστηρίου;

2ον ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΤΕ:

* Ποιά είναι η ακριβής χημική του σύσταση;

* Ποιά είναι η μοριακή του σύσταση;

* Πώς μεταφέρεται;

* Ποιό είναι το περιβάλλον που αναπαράγεται και πώς διασπάται;

* Γιατί, ως ιός, δεν αντιμετωπίζεται με την δοκιμασμένη φαρμακευτική αγωγή;

Γνωρίζετε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σχετικά με τις κατωτέρω προκαλούμενες, από τον εμβολιασμό, παθήσεις;

* Σύνδρομο Guillain- Barré

* Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα

* Εγκάρσια μυελίτιδα

* Εγκεφαλίτιδα –μυελίτιδα- μηνιγγοεγεφαλίτιδα- μηνιγγίτιδα- εγκεφαλοπάθεια

* Σπασμοί-επιληπτικές κρίσεις

* Εγκεφαλικό

* Ναρκοληψία και καταπληξία

* Αναφυλαξία

* Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

* Μυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα

* Αυτοάνοση ασθένεια

* Θάνατο

* Επιπλοκές εγκυμοσύνης και γέννησης

* Άλλες οξείες απομυελινωτικές ασθένειες

* Μη αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις

* Θρομβοπενία

* Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

* Φλεβικό θρομβοεμβολισμό

* Αρθρίτιδα και αρθραλγία-πόνο στις αρθρώσεις

* Νόσος Kawasaki

* Φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων στα παιδιά

* Ενίσχυση νόσου λόγω εμβολίου

https://www.fda.gov/media/143557/download\

Στο σημείο αυτό, οφείλω να διευκρινίσω ότι η άρνησή μου να συμμετέχω τόσο στην αυτοδιάγνωσή μου όσο και στην εμβολιαστική διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρούσα κρίση της δημόσιας υγείας που έχει προκληθεί από την επιδημία της COVID-19 και δεν διακατέχομαι γενικά από αντιεμβολιαστικές πεποιθήσεις επί δοκιμασμένων εμβολίων, αφού αναγνωρίζω ότι ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντική κατάκτηση της ιατρικής επιστήμης, συνιστά καίρια προληπτική ιατρική πράξη που συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπων από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, αποτελεί το αποτελεσματικό μέσο διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και το κυριότερο παρεμβατικό μέτρο για την πρωτογενή πρόληψη των μεταδοτικών και θανατηφόρων ασθενειών και τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, που όσον αφορά εν προκειμένω τους ελληνικούς τοιούτους, τονίζω συνοπτικά τα ακόλουθα:

α) Η εγκριτική απόφαση των αρμοδίων φορέων δεν αναφέρεται στην έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου, αλλά μόνο στην χορήγηση άδειας κατεπείγουσας χρήσης έκτακτης ανάγκης.

β) Εκ της 22μελούς επιτροπής των εμπειρογνωμόνων της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, τέσσερα μέλη της τοποθετήθηκαν αρνητικά στην χορήγηση άδειας χρήσης του εμβολίου καθώς επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ασκήθηκαν από τις κυβερνήσεις προς τους ως άνω οργανισμούς ασφυκτικές πιέσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεως.

γ) Οι φαρμακευτικές εταιρείες αξιώνουν από τις κυβερνήσεις των κρατών να υπάρχει νομική ρήτρα απαλλαγής αδικοπρακτικής ευθύνης τους, αναφορικά με την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, σε περίπτωση προσβολής και βλάβης της υγείας των πολιτών εξ αιτίας των παρενεργειών από το εμβόλιο.

δ) Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), ζητά, από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, την υιοθέτηση μέτρων απαλλαγής ή περιορισμού της ιατρικής ευθύνης κατά την διαχείριση της επιδημίας: (σχετικώς: https://www.skai.gr/news/greece/anagki-asylias-apo-iatriki-eythyni-stin-pandimia-epistoli-giatron-se-kyvernisi) και

ε) Εμποδίζουν τα εμβόλια την μετάδοση του κορωνοϊού και την εξάπλωση της Covid-19;

Όσον αφορά το ανωτέρω, προς υμάς, ερώτημά μου, επικαλούμαι τις δηλώσει του Καθηγητού Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics (LSE) κυρίου Ηλία Μόσιαλου: «Τα εμβόλια προστατεύουν εμάς, δεν γνωρίζουμε αν εμποδίζουν την διασπορά της νόσου»….. «Ενώ έχουμε προστατευτεί, μπορεί να μεταδίδουμε τον κορωνοϊό στους διπλανούς μας, οι οποίοι είναι στις ευπαθείς ομάδες». (σχετικώς: https://www.pronews.gr/ygeia/944878_imosialos-paramenei-agnosto-ean-emvolio-empodizei-tin-diaspora-toy-ioy)

Ο ανοσολόγος J. Bart Classen, διερευνώντας τις επιπτώσεις του εμβολιασμού, αποφαίνεται πως ο εμβολιασμός μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 όχι αμέσως, αλλά σε τρία ή τέσσερα χρόνια αργότερα.

στ) Η ασάφεια στις ιατρικές οδηγίες, από την αρχή της εμφάνισης της ιώσεως sars-cov-2 και οι αντιφατικές δηλώσεις των ίδιων των μελών της επιτροπής, πού συνέστησε η Πολιτεία.

ζ) Η έλλειψη δημοσίου διαλόγου και η ατολμία των μελών της κρατικής Επιτροπής να αντιπαραταχθούν επιστημονικά και να διαφωτίσουν τον λαό, σε δημόσιο διάλογο, με ομολόγους συναδέλφους τους, οι οποίοι προτείνουν διαφορετικές στρατηγικές από τις εφαρμοσθείσες μέχρι σήμερα.

η) Τα αναγραφόμενα στο φυλλάδιο αυτοδιάγνωσης είναι ψευδή ως προς την μετάφρασή τους. ΔΕΝ υπάρχει, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους ισχύοντες με αυτό νόμους, νόμιμη τεκμηρίωση και ΔΕΝ διευκρινίζεται ρητώς ότι, συμπτώματα ρινίτιδας, καταρροής, συναχιού, πονοκεφάλου, πονόλαιμου, καταβολής δυνάμεων, μυαλγίας, ΔΕΝ πληρούν από μόνα τους κριτήρια για διενέργεια διαγνωστικού τέστ εάν δεν συνυπάρχει πυρετός άνω των 37,5 βαθμών ή κάποιο άλλο κλινικό κριτήριο για ύποπτο κρούσμα. Όπως αναγράφεται δε ειδικότερα στο Κεφάλαιο που αφορά την «Ερμηνεία των αποτελεσμάτων», «ακόμη κι αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη», ενώ περαιτέρω μνημονεύεται ότι «… ο κορωνοϊός δεν μπορεί να ανιχνευθεί ακριβώς σε όλες τις φάσεις της λοίμωξης». Τούτο σημαίνει ότι, ακόμη κι αν το τεστ έχει αρνητικό αποτέλεσμα, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη και να διασπαρεί ο ιός, στις δε προφυλάξεις, αναγράφεται ότι περιέχονται ουσίες τοξικές και καρκινογόνες, ιδιαίτερα για την αναπαραγωγή.

Σημειωτέον, στα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ αναγράφεται ότι τούτο προορίζεται για χρήση σε εργαστήριο ή για αυτοδιάγνωση υπό την επίβλεψη όμως επαγγελματία υγείας. Η ανωτέρω κρίσιμη αναφορά έχει παραλειφθεί εντελώς στο φύλλο οδηγιών χρήσης που είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα, αν και αυτό περιλαμβάνεται στην ίδια συσκευασία με τα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών, αναγραφομένου μόνο ότι «Το τεστ προορίζεται για αυτοδιάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή». Συνεπώς, παραλείπεται εντελώς η μνεία περί προορισμού του τεστ για χρήση από εργαστήριο ή υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, πράγμα που καθιστά ελεγκτέα από ποινικής απόψεως την επίμαχη συμπεριφορά, αφού το παρεχόμενο προϊόν, αν και προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας (ή υπό την επίβλεψη αυτών), παρουσιάζεται ως προοριζόμενο για χρήση από πολίτες, γεγονός που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες υπέρ της επικινδυνότητας της χρήσης του από τους τελευταίους.

Περαιτέρω, υπό τις διαγραφόμενες κοινωνικές συνθήκες της έντονης ψυχολογικής τρομοκρατίας, της διαρκούς τηλεοπτικής προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και της έλλειψης αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης, του εκφοβισμού μου με τον αποκλεισμό μου από την κοινωνικοοικονομική ζωή, στην περίπτωση που αρνηθώ να υποβληθώ τόσο σε τεστ ανίχνευσης όσο και σε εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, έχει ως συνέπεια, βάσιμα και δικαιολογημένα να υποστηρίζω ότι, με την άσκηση ψυχολογικής πίεσης και τον διαρκή εργασιακό εκφοβισμό μου, επιδιώκεται η συστηματική καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειάς μου. Τέτοιος αποκλεισμός καθίσταται έτι περαιτέρω ανεπίτρεπτος όταν το μέτρο που επιλέγεται είναι αμφίβολης αξιοπιστίας και απρόσφορο να επιφέρει τον επιδιωκόμενο σκοπό, εν προκειμένω την αναχαίτιση της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, παραβιαζομένης έτσι ευθέως της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της αναλογικότητος του 25ου του άρθρου του Συντάγματος, αποσκοπώντας στην κάμψη του αυτοπροαιρέτου της βουλήσεώς μου, τακτικές που με βρίσκουν απολύτως αντίθετη/ον.

Συνεπώς, για τους ως άνω λόγους και αιτίες και για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να εκθέσω στο μέλλον, εάν δεν μου διασφαλίσετε εγγράφως ότι αφ’ ενός μεν ΔΕΝ θα υποστώ τις ανωτέρω βλάβες στον οργανισμό μου που θα καθιστούν επισφαλή την υγεία μου, αφ’ ετέρου δε ότι αναλαμβάνετε ακεραία την ευθύνη οιασδήποτε επιγενόμενης οργανικής μου βλάβης, ΔΗΛΩΝΩ ρητώς, μετά λόγου γνώσεως, προς κάθε αρμόδια Αρχή ότι: ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ και ΑΡΝΟΥΜΑΙ να υποβληθώ στην διαδικασία τόσον της οιασδήποτε φύσεως τέστ αυτοδιαγνώσεώς μου SARS–CoV-2 όσον και της του εμβολιασμού μου τοιαύτης κατά του κορωνοϊού Covid-19, διεργασίες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου και αναιρούν το υπέρτατο αξίωμα «η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος» (voluntas aegroti suprema lex»), που ως ηθική επιταγή χαρακτηρίζει το σύνολο των ιατρικών πράξεων και καθορίζει τα θεμιτά όρια της ιατρικής παρέμβασης στην ζωή και στην υγεία του ανθρώπου, ΖΗΤΩ δε την εξαίρεσή μου από κάθε πιθανή εξαναγκαστική διενέργεια εκ των ανωτέρω, κατά την άποψή μου, παρανόμων πράξεων.

Α…………2021

H/O δηλούσα/ών
Δεν υπάρχουν σχόλια :