Τό είχαμε πεί θά σβύσουν τά πάντα… η επιθυμία τού σατανά γιά τούς καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν Θεού… που μεταλλάσσει σέ καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν τού…


 Τό είχαμε πεί θά σβύσουν τά πάντα… η επιθυμία τού σατανά γιά τούς καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν Θεού… που μεταλλάσσει σέ καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν τού…


Τά γράψαμε πολλές φορές, θά σβύσουν κάθε μνήμη, κάθε Ιστορία, κάθε κτήριον που θυμίζει Ελλάδα καί Ορθοδοξία, μέσω πολέμων καί ειδικών πολέμων κατά Χριστιανισμού…


Όλα ηλεκτρονικά… σβύνουν τά βιβλία, τά γραφώμενα, τές αναρτήσεις, σβύνουν εσένα, σβύνουν έν τώ μεταξύ καί τές καταθέσεις χρημάτων, θά τό δείς καί αυτόν πρίν τό τελικόν σβύσιμον τών ανθρώπων μέ γενοκτονίες, μεταλλαγές…


Θέλουν νά πάρουν έναν παγκόσμιον τρόπαιον καί νά μήν διεξαχθεί άλλη διοργάνωση ποδοσφαιρίτιδος πόλεμος, τό κατανοείς;…


Όλες οί διοργανώσεις τού πολιτισμού κατευθύνθηκαν ώστε νά τούς εξυπηρετούν, νά μεθάει η Παμπυλώνα η μεγάλη επ’ ώμους θηρίων όπως προδίδει η Αποκάλυψη, διά νά νικήσουν τά θηρία…


Ήσουν παίχτης «τούς»; Άν ναί μήν τό ξανά κάνεις καί μήν γίνεις θύμα παίχτης «τούς», μήν εμβολιαστείς, μήν γίνεις ηλεκτρίνιον μέσά στά δίκτυα διαδίκτυα σύρματα ασύρματα «τούς»…


Εάν σβύσουν τά πάντα καί σβύσουν καί πώς επιτεύχθηκε ό επαναστατημένος μεταλλαγμένος ή ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ οπού επέζησε καί επανακυριάρχησε τού μέλλοντος θά απορεί πώς έγινε, αλλά θά εκβάλει ενσφαλμένα συμπεράσματα όπως καί τώρα εκβάλλει γιά άλλα παλαιά γεγονότα…


Διότι η Ιστορία που δέν καταγράφεται είναι αληθινότερη καί απροσμετρήτως περισσότερη από τήν Ιστορία που δέν καταγράφεται…


Μήν ξεχάσεις τήν Ιστορία γιά νά μήν επαναλάβεις τές ήττες σού, νά επαναλάβεις τές νίκες σού, νά αποφύγεις τές ήττες σού καί εί δυνατόν όσες ήττες μπορείς νά τές μεταβάλεις σέ ακενόδοξες νίκες…


Ό σατανάς γνωρίζει ότι πρέπει νά εξαπατήσει εκείνους που θά τόν υπερασπίσουν, μέ δώρα, μέ δώρα μετά θάνατον κενά καί συνάμα επιβαρυντικά, μέ ανταμοιβή που μετά θάνατον θά είναι αβάστακτον αείποτε εξεχρεωμένον χρέος…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :