Κάποιος να τους πει ότι οι πειραματικές ενέσεις με εκτρωμένα μωρά μέσα ούτε εμβόλια είναι ούτε δώρο Θεού είναι.


 Ανάξιοι υποταγμένοι δούλοι του νεοταξιτη σατανά.πουλησαν την πίστη τους στο βωμό του χρήματος.ρε ανάξιοι δεν βλέπετε τα καθημερινά παραδείγματα παρενεργειών και θανατων από το μπολι;;εγώ προσωπικά γνωρίζω πάνω από πέντε περιπτώσεις θανάτων και βαρέων παρενεργειών από το καταραμένο εμβόλιο..βρε σας έχουν κάνει πειραματόζωα δεν το καταλαβαίνετε;;; ξυπνάτε προβαταααα.. ανάξιοι

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, γνω­ρί­ζον­τας πώς ὁ ἐμ­βο­λια­σμός ἀ­πο­τε­λεῖ μέ­γι­στη πρά­ξη εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στόν συ­νάν­θρω­πο, συ­νι­στᾶ σέ ὅ­λους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τό δῶ­ρο αὐ­τό πού μᾶς χά­ρι­σε ὁ Θε­ός, προ­κει­μέ­νου νά προ­στα­τεύ­σου­με τούς ἑ­αυ­τούς μας, ἀλ­λά καί κά­θε ἄν­θρω­πο «ὑ­πέρ οὗ Χρι­στός ἀ­πέ­θα­νε

«οὐ χρεί­αν ἔ­χου­σιν οἱ ἰ­σχύ­ον­τες ἰα­τροῦ, ἀλ­λ’ οἱ κα­κῶς ἔ­χον­τες» (Ματθ. 9, 12)

αλλοίμονο αν πρέπει εγώ η αμαρτωλή και κοσμική να υπενθυμίσω ότι τα παραπάνω λόγια αφορούν την θεραπεία της αμαρτίας απ' τον Χριστό μας κι όχι της ασθενείας του σώματος απ' τον γιατρό... Δεν διαβάζουμε οι Χριστιανοί την Καινή Διαθήκη και κατέληξαν οι λυκοποιμένες να κάνουν ερμηνείες κατά τα συμφέροντά τους και το ποίμνιο να μην αντιδρά...


τί σχέση μπορεί ποτέ να έχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού που υπήρξαν Ιατροί σωμάτων και ψυχών με την βοήθεια του Θεού, και ήταν ακτήμονες κι ανάργυροι, μ' αυτούς τους "ιατρούς" του σήμερα, που δεν έχουν ούτε Θεό , ούτε αγάπη για τον αδελφό... παρά μόνο αγάπη για την περιουσία τους και τους τίτλους τους...Δεν υπάρχουν σχόλια :