ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ “ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ”

Ἐπειδή ἀνακοινώθηκε ἡ παραπομπή τῶν Κοσμᾶ “Αιτωλοακαρνανίας και Σεραφείμ “Κυθήρων” στη “Συνοδική Ἐπιτροπή” τῆς “I.Σ.Ε.Ε.”, https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9-%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%82/

πού εἰσηγεῖται, μεταξὺ ἄλλων,: «τὴν παραπομπὴ τους για καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἀπειθαρχία, θεολογικὴ πλάνη καθώς και ἠθική αὐτουργία για ἀπειθαρχεία τῶν πιστῶν σε σχέση πρὸς τὶς ὑποδείξεις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας σὲ θέματα ὑγείας», και ἐπειδή κινδυνεύουν να πλανηθοῦν πολλοί συγκοινωνοῦντες με την παναιρετική “κρατοῦσα ἐκκλησία”, ἀλλά και μερικοί “ἀποτειχισμένοι”, κληρικοί και λαϊκοί, που περιμένουν την (ἀργοπορημένη ἐπί 5 ὁλόκληρα χρόνια) τάχα μετάνοια μερικῶν λυκοποιμένων για να τους ἀκολουθήσουν, θέλοντες “μπροστάρηδες”, σώνει και καλά “ἐπισκόπους”, λές και δεν τους φτάνει το παράδειγμα τοῦ Μοναχοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὀμολογητοῦ, που ἀγωνίστηκε με τους δύο συμμοναστάς του Μοναχούς Ἀναστασίους (μόνοι παγκοσμίως ὀρθόδοξοι ρασοφόροι), κατά τῶν αἱρέσεων τοῦ Μονοθελητισμοῦ και Μονοενεργητισμοῦ και νίκησαν με την χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀνακοινώνουμε αὐτές τις δύο ὁμολογιακές ἐπιστολές και τονίζουμε τα παρακάτω:


Ἂς προσέξουμε φίλοι μου πολύ, γιατί «αἱ ἡμέρες πονηραί εἰσι».

Πολλοί θα τους χαρακτηρίσουν και ὀμολογητές. Αὐτή ἡ τακτική τῶν σκοτεινῶν νεοταξίτικων κέντρων, μασόνων κ.λ.π. που ἒχουν διεισδύσει στην ἰεραρχεία τῆς ἐκκλησίας ἀπό παλιά, (βλέπε παρακάτω 1) εἶναι γνωστή, δηλ. να παραπέμπουν μερικούς “δικούς” τους, για να δείξουν τάχα ὃτι εἶναι ἀντίπαλοί τους και διώκονται, για να ἐλπίζει ὁ ἀφελής και σε ἂγνεια εὐρισκόμενος πιστός, ὃτι ὑπάρχει δῆθεν Δημοκρατία στην κρατοῦσα “ἐκκλησία” και ὃτι ὑπάρχουν τάχα μερικοί ἐπίσκοποι, που ἀντιδροῦν και διώκονται, ἂρα αὐτοί εἶναι οἱ “μπροστάρηδες” αὐτοί θα πρέπει να βγάλουν “το φίδι ἀπό την τρύπα”, και ὂχι ὁ καθένας πιστός, που κάθεται στον καναπέ του. Ἀλλά ὃπως πολύ σωστά λέει και ἡ παροιμία: «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει»!!!
Βγῆκε τώρα (κατά σύμπτωση!) και ὁ πρώην “Αἰγειαλείας” Ἀμβρόσιος, και το παίζει τάχα ἀντιοικουμενιστής, στέλνοντας ὑπόμνημα στην “Ι.Σ.Ε.Ε.” και τους ἐγκαλεῖ για προδοσίες στη πίστη, ἐνῶ ὁ ἲδιος τους μνημονεύει κανονικά. “Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἀμβροσίου μὲ αἰχμὲς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο”
https://www.triklopodia.gr/%e1%bc%80%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%e1%bd%b4-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%e1%bd%b4-%e1%bc%80%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%e1%bd%b2-%ce%b1%e1%bc%b0%cf%87/ Αὐτός περίπου ἓνα χρόνο πρίν, (που παρανόμως εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό την θέση του), ἀφόρισε 3 πρόσωπα τῆς Κυβέρνησης λές και ὃλοι οἱ ἂλλοι κυβερνητικοί εἶναι ἀγγελούδια.

Ἀλλά τι ἀφόρισε ἓνας μνημονευτής τῶν οἰκουμενιστῶν, “ἐπίσκοπος”, μερικούς Ἐβραίους και μασόνους ἑλληνόγλωσσους κυβερνητικούς; Αὐτοί την δουλειά τους κάνουν, ἀφοῦ ἐκτελοῦν τις ἐντολές που παίρνουν ἀπό τις σκοτεινές στοές που τους τοποθέτησαν στην ἐξουσία, ἐξαπατῶντας τον Ἐλληνικό λαό για πολλοστή δυστυχῶς φορά. Αὐτός ὁ “ἱεράρχης” μόνο τους συγκεκριμένους πολιτικούς εἶδε ὃτι χρειάζονται ἀφορισμό; Ὃλους τους ἂλλους κυβερνητικούς και βο(υ)λευτές που ψήφισαν ἀντίχριστα και ἀνθελληνικά νομοσχέδια δεν τους εἶδε; Τους παναιρετικούς ἐπισκόπους που κατέλυσαν ὃλη την ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία στην ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης το 2016, δεν τους ἀντελήφθη; Οὒτε τους σχισματοαιρετικούς “ἐπισκόπους” που κοινωνοῦν με το λεγόμενο “πατριαρχεῖο Οὐκρανίας”; Δεν ἒπρεπε να ἀποτειχιστεῖ ἀπ’αὐτούς, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων;

Ποιούς κοροϊδεύουν (ὃπως με τον κοροϊδοϊό); Τον ἁπλό λαό, που ἒχει ἀγνοήματα; Πάντως ὂχι ὃλους. Οὓτε περισσότερο τον Θεό. Διότι ὁ Θεός “οὓ μυκτηρίζεται”.

Και ὁ πολύς δῆθεν “παραδοσιακός” Μόρφου, που τα παραδέχεται δημοσίως και λέει ὃτι για ὃσα συμβαίνουν σήμερα αἰτία εἶναι ἡ “Σύνοδος” τῆς Κρήτης ὃπου ἒκαναν λάθος οἱ ἀδελφοί του “ἐπίσκοποι”,

κατεβάζει σε ἓνα ἀπλό λάθος τις φοβερές προδοσίες τῆς πίστεως τῶν ψευδεπισκόπων στο Κολυμπάρι, ἀκολουθῶντας στις ἐκφράσεις του, τους πολιτικούς, (βλέπε Βελοπουλο, που εἶχε χαρακτηρίσει λάθος, την προδοσία τῶν τότε κυβερνητικῶν στίς Πρέσπες). Ἐπίσης ἀντελήφθη και τις προδοσίες τῶν δικῶν του συνεπισκόπων, που μνημονεύουν τον ψευδοπατριάρχη Ούκρανίας και ἀντέδρασε λεκτικά. Μέχρι ἐκεῖ !!!

Ἂ ὃλα κι’ὃλα, δεν θα γίνουμε και ἀντάρτες!!! ὃπως ὁ Ἃγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἃγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, ὁ Ἃγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, οἱ Ἅγιοι Θεόδωρος καί Θεοφάνης οἱ Γραπτοί, ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ἐπίσκοπος Συνάδων, ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἐπίσκοπος Σάρδεων, ὁ Ἅγιος Θεοφύλακτος ἐπίσκοπος Νικομήδειας, ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός ἐπίσκοπος Κυζίκου, ὁ Ἅγιος Στέφανος ἡγούμενος Τρίγλιας, ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἡγούμενος Καθαρῶν, ὁ Ὅσιος Νικήτας ἠγούμενος Μηδικίου, ὁ Ἅγιος Μακάριος ἡγούμενος Πελεκητῆς, ὁ Ὃσιος Πέτρος Ἀτρώας, ὁ Ὅσιος Νικόλαος ὁ Στουδίτης, ὁ Ὅσιος Θαδδαῖος ὁ Στουδίτης,ὁ Ὅσιος Ναυκράτιος ὁ Στουδίτης, ὁ Ὅσιος Πλάτων Στουδίτης, που εἶχαν διακόψει την ἐπικοινωνία τους με τους αἱρετικούς!!! Ὃπως ὁ Ὃσιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς που διέκοψε τήν μνημόνευση τοῦ πατριάρχου Σερβίας Γερμανοῦ καί ἔπαψε κάθε ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ αὐτόν, παραμένοντας ἔγκλειστος στό ἡσυχαστήριό του. Ὃπως τέλος και ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης που ἦταν ὁ πάτρων τῆς ἀποτειχίσεως εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅταν αὐτό διέκοψε τήν μνημόνευση τοῦ μεγάλου οἰκουμενιστή καί μασόνου πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Ὃπως και τόσοι ἂλλοι Ἃγιοι που εἶχαν ἀποτειχιστεῖ ἀπό τους αἱρετικούς «ὣν οὑκ ἐστιν ἀριθμός».

-Ἂ ἐμεῖς δεν κάνουμε τέτοια, αὐτά εἶναι για τους Ἁγίους. Ἐμεῖς δεν εἲμαστε ἃγιοι. Τι κι’ἂν μᾶς προσφωνοῦν “πανιερότατε” Μόρφου, ἢ “ἃγιε” Καλαβρύττων, αὐτοί εἶναι ἁπλοί τίτλοι.

-Δηλαδή δεν ἒχουν περιεχόμενο;;;

Και πῶς ἐσεῖς στις Πανηγύρεις τῶν Ἁγίων που ἑορτάζετε διδάσκετε ὃτι «ἑορτή ἁγίου ἲσον μίμησις ἁγίου»; Μήπως ἐννοεῖτε οἱ πιστοί να μιμοῦνται τους ἁγίους, ὂχι ὁ ἑπίσκοπος; Αὐτός βέβαια, ἐξαιρεῖται!!! Αὐτός εἶναι ὑπεράνω!!! Δεν ἀφορᾶ αὐτόν το ρητό!!!

-Μήπως ἃγ(ρ)ιοι ψευδεπίσκοποι, ἀνήκετε σε ἃλλη “ἐκκλησία” και ὂχι στην Ὀρθόδοξη; Ναι και βέβαια, ἀφοῦ ἀπό το 2016 ἀνήκετε στην “Π.Σ.Ε.υδεκκλησία” τῶν πονηρευομένων, τοῦ Κολυμπαρίου.

-Τώρα μάλιστα! ἐξηγοῦνται ὃλα.

Αὐτός (ὁ “Μόρφου”), μνημονεύει τους οἰκουμενιστές “συνεπισκόπους” του τῆς Κύπρου, κανονικά, ἀλλά παρ’ὃλα αὐτά, πολλοί τον θεωροῦν ἀγωνιστή γιατί ἀντιστάθηκε στο μέτρο τῆς “Ἱερᾶς” ψευδοσυνόδου τῆς Κύπρου να ἑορτάσουν το Πάσχα στις 9.00 το βράδυ τοῦ Μ.Σαββάτου, και στην ἐπιβολή τῆς μάσκας-φίμωτρου στους ναούς!!!

Ἀλλά για το σφράγισμα τῶν ἐμβολιασθέντων, (με την νανοτεχνολογία τοῦ Μπίλ Γκέϊτς με ἀρ. πατέντας “WO 2020 060606”) και τον ἐπερχόμενο σύντομα θάνατό τους, που καταγγέλλουν μεγάλοι καθηγητές ἰατροί και νομπελίστες, (Μοντανιέ, Μπαγκντί, κ.ἂ.) κουβέντα!!! Λέει μόνο ὃτι αὐτός δεν θα το κάνει, ἀλλά οἱ πιστοί να διαλέξουν μόνοι τους εἲτε να το κάνουν, εἲτε ὂχι, και δέχεται σε “κοινωνία” και τους σφραγισμένους με το μπόλι τοῦ ἀντιχρίστου, και τους ἀμπόλιαστους,

Βγαίνει σήμερα ἀληθινός ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος που σε κήρυγμά του ὃταν ἦταν Ἱεροκήρυκας στην Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, εἶχε ἀποκαλύψει ὃτι «για να γίνει κανείς σήμερα (για τότε, κατά την δεκαετία τοῦ 1960) ἐπίσκοπος, δεν μπορεῖ να γίνει, παρά μόνο ἂν περάσει τα σκαλοπάτια τῆς μασονικῆς στοᾶς ἢ ἂν σιωπᾶ και δεν τους πολεμεῖ (τους μασόνους)».(1)

Και ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀποκαλύπτει το τέλος τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων Βλέπε το σχετικό Video: ”Τό φρικτό τέλος τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων (ἀποκαλυψη τοῦ Ἁγ. Παϊσίου - μασόνοι ἀρχιερεῖς (Αὐγ.Καντιώτου)” (π.Σάββα Ἁγιορείτου).

https://www.youtube.com/watch?v=iWVOc0PtV-s

Ξεσκεπάζονται λοιπόν σήμερα ὁ ἓνας μετά τον ἂλλον, οἱ λεγόμενοι “παραδοσιακοί” ψευδεπίσκοποι ἀπό μόνοι τους κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, ὃπως ξεσκεπάστηκε και ὁ “Πειραιῶς” με την ὀσφυοκαμψία του στον παναιρεσιάρχη “Κων/πόλεως” και με το πεσκέσι (την εἰκόνα του) που τοῦ εἶχε στείλει λίγους μῆνες πρίν στο Φανάρι, καθώς και οἱ “Κονίτσης” και “Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως” με την ὑπακοή τους στα μέτρα τῆς ψευδο“Ἱ.Σ.Ε.Ε.” και για την μασκοφορία που την χαρακτήρισε ὁ τελευταῖος, ἂκουσον!!! ἂκουσον!!! σαν το ἐπανοφόρι που φορᾶ ὁ πιστός μέσα στον ναό!!!

Ὃλοι τους ἐλέγχονται πρωτίστως βέβαια για την συμπόρευσή τους με τους οἰκουμενιστές, και την μνημόνευσή τους, παρά τους Ἱερούς Κανόνες που διατάσσουν την ἀποτείχιση (βλέπε και μελέτη σε 4 μέρη με τίτλο “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή και οἱ Ἃγιοι Πατέρες για την ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τους αἱρετικούς” στην ἰστοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Ἐπειδή και ὁ Ἀπόστολος διατάσσει να ἐλέγχουμε: «μή γίνεσθε λοιπόν σαν και αὐτούς (τους υἱούς τῆς ἀπειθείας) … καί να μην ἒχετε σχέση με τα ἂκαρπα ἒργα τοῦ σκότους, ἀλλά μᾶλλον και να τα ἐλέγχετε» (Ἐφ. Ε’6-7 , 11), πρέπει να ξεσκεπαστεῖ και ὁ ἂλλος λύκος με ἒνδυμα προβάτου, ὁ “Αἰτωλίας” που τάχα παραπέμπεται ὃπως προείπαμε. Αὐτός με εἶχε διώξει ἀπό το Μοναστῆρι ὃπου ἐμόναζα, ἐπειδή ἀποτειχίστηκα ἀπό την “ἀφεντιά” του, για λόγους πίστεως.

Ὁ διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων, παρουσιάζεται τώρα ὡς διωκόμενος!!! Ὧ τῆς ἁπάτης!!! Φοβερή νεοταξίτικη διαστροφή τῆς πραγματικότητας!!!

Ἂς πᾶμε λοιπόν 4 περίπου χρόνια πίσω για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα μέσα ἀπό τις 2 ὀμολογιακές μου ἐπίστολές που με την βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐπέδωσα στον “παραδοσιακό” μετέπειτα διώκτη μου, που τις εἶχε ἀναρτήσει τότε το ἰστολόγιο “ὁ παιδαγωγός”:

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ‘‘Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’’

Οι δύο ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ του ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον μητροπολίιτη ΑΙΤΩΛΙΑΣ κ. Κοσμά

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΙΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ


Στις 12 του μηνός (Σεπτεμβρίου 2017) ο επίτροπος Δημήτριος Κ. με δύο λαϊκούς ζήτησε πάλι από τον μοναχό Νεκτάριο να φύγει από τον τόπο της Ἱερᾶς Μονῆς (απ’ όπου ο ίδιος ο επίσκοπος κ. Κοσμάς χάρη φιλοξενίας τον τοποθέτησε πριν τρία χρόνια).


Στην ειρηνική πρόταση του μοναχού «περιμένω χαρτί του δεσπότη» ο επίτροπος βεβαίωσε πως ο επίσκοπος «χαρτί» δεν δίνει!


Στην συνέχεια -παρόντος του λαϊκού Χρήστου Ελευθεριάδη που φιλοξενείται στο χώρο της Αγίας Παρασκευής- ο μοναχός Νεκτάριος ζήτησε από τον επίτροπο να του δώσουν αυτοί "χαρτί" (ενν. η επιτροπή του Ι. Ναού) που να βεβαιώνει γραπτώς αυτά που άκουσαν από το στόμα του ηγουμένου της Ι.Μονής Μυρτιάς Τριχωνίδος π.Ιωσήφ, ότι δηλαδή ο λόγος που ζητά ο δεσπότης την απομάκρυνσή του είναι η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ του και ουδείς άλλος! Φυσικά ο επίτροπος –σε πρώτη φάση- αρνήθηκε!


Επιστολή 1η:"1η ‘Ιουλίου 2017Κλείνω τὴν ἐπιστολή μου αὐτήν Σεβ/τατε, μὲ μία ἀκόμη υἱκὴ θερμὴ παράκληση: Σταθεῖτε ὀρθὸς στὴν ἱστορικὴ ἀποστολή σας καὶ διατρανῶστε μὲ πυγμὴ καὶ ἀλήθεια τὴν ἀπόρριψη τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. "

Επιστολή 2η:"17η ‘Ιουλίου 2017Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω στὸν κατήφορο ποῦ πήρατε καὶ σᾶς δηλώνω ὅτι ἀπὸ σήμερα 17/7/2017 ἀνήμερα τῆς Ἄγ.Μεγαλομ.Μαρίνης,

ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σας

καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμμία κοινωνία μαζί σας βάσει τῶν Ἱ.Κανόνων ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν α’ ἐπισυναπτόμενη, διότι:……
Ακολουθούν οι πραγματικά απόλυτα τεκμηριωμένες 2 ομολογιακές επιστολές.


Ἐπιστολή 1η

πρός τόν μητροπολίτη Αἰτωλίας Κοσμά


π.Νεκτάριος Μοναχὸς

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μάνδρας

Τ.Κ. : 300 08 Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας

Δ/νση ἠλεκτρον ταχυδρ. e-mail:

pnektariosmon@gmail.com‘Εν Ἱερᾶ Μονῆ τῆ 1η ‘Ιουλίου 2017


Πρὸς :

τὸν Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

π.Κοσμᾶ. Εἰς Ἱερὰν πόλιν Μεσολογγίου


Σεβασμιώτατε


μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ βαθὺ πόνο ψυχῆς, ἀπευθύνω υἱκῶς αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴν εἰς τὴν πατρικήν σας καρδίαν. Γνωρίζω Σεβασμιώτατε ὅτι προέρχεσθε ἀπὸ εὐσεβῆ καὶ μαρτυρικὴ οἰκογένεια. Ἐπίσης γνωρίζω τὰὀρθόδοξα φρονήματά σας, ἀπὸ λόγους ἢ πράξεις ὁμολογίας σας, ποὺ κατὰ καιροὺς ἐκάνατε, καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ. Ἐσχάτως ὅμως συνέβησαν πολὺ δυσάρεστα γεγονότα, τὰὁποῖα ἀφοροῦν τὴν Ὀρθόδοξον πίστη μας.


1) Ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔχει γίνει ἐδῶ καὶ ἕνα ἀκριβῶς ἔτος καὶ οὐδεὶς Ἐπίσκοπος τὴν καταδίκασε δημοσίως ὡς ληστρική, οὔτε καὶ σεῖς παρ’ὅλο ὅτι ἰδιωτικῶς ὁμολογεῖτε ὅτι ἦταν τέτοια. Μάλιστα καὶ ἐπιτρέψατε νὰ διανεμηθεῖ αὐτὴ ἡ ψευδέστατη ‘‘ἀνακοίνωση πρὸς τὸν λαὸ’’ τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. σὲ πολλοὺς Ἱ.Ναοὺς τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τὴν ψευδοσύνοδο αὐτὴ καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ κηρύξατε αἵρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ στὴν Μητρόπολή μας.


Σχόλιο ο Παιδαγωγός: Το επίσημο Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου (Νοεμβρίου 2016).
"Ομόφωνα αποδεκτή" η εισήγηση του μητροπολίτη Σερρών
(αναφορικά με την ψευδο(Σύνοδο) της Κρήτης).
Οι "παραδοσιακοί" ιεράρχες με την σιωπή τους ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ την ψευδοσύνοδο και τις αιρέσεις ως εκκλησίες2)Ἐφαρμόζονται στὴν πράξη οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου (ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνονται) ἀφοῦ οἱ οἰκουμενισταὶ ψευδεπίσκοποι, βάζουν στοὺς Ὀρθοδόξους Ἱ.Ναοὺς ὄχι μόνον τοὺς αἱρετικοὺς σὲ συμπροσευχή, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους (βλέπε ἐπισυναπτόμενες φωτογραφίες).

Τὸ ποίμνιο δὲν μολύνεται Σὲβ/τατε; Ἀφορισμὸς λέγουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι στὸν 45ον Κανόνα γιὰ ὅποιον συμπροσευχηθεῖ μὲ αἱρετικόν, ἀκόμα καὶ μέσα σὲ σπίτι (βλ.Πηδάλιον σελ.51).


Σχόλιο ο Παιδαγωγός:Δράμα, Δεκέμβριος 2016. Εορτή της Αγίας Βαρβάρας. Συμπροσευχή με προτεστάντη (ψευδο) επίσκοπο και την ιέρεια γυναίκα του! Δείτε εδώ.


Μόνον ἕνας Ἀρχιμανδρίτης τόλμησε, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου καὶ ὑπέβαλλε κανονικὴ μήνυση κατὰ τοῦ αἱρεσιάρχου Βαρθολομαίου πρὶν λίγους μῆνες [σέβομαι τὸν θεσμό, ὄχι ὅμως καὶ τὶς παναιρετικὲς δοξασίες καὶ βλασφημίες τοῦ “Πατριάρχη”, κατὰ Τοῦ Ἄγίου Πνεύματος, Τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας (παραθέττω ὑπόμνημα μὲ φωτογραφίες καὶ κείμενο ὅπου ἀπαριθμοῦνται οἱ αἱρετικὲς δοξασίες καὶ πράξεις του)].

3) Ἐσεῖς Σὲβ/τατε δὲν μοῦ εἴπατε πρὶν λίγους μῆνες ὅτι: ‘‘ποτὲ δὲν θὰ συμπροσευχηθῶ μὲ τοὺς παπικοὺς, οὔτε θὰ ἐπιτρέψω νὰ μποῦν στοὺς Ἱ.Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως’’; Καὶ πῶς δώσατε εὐλογία στὸν Ἀρχιερατ.Ἐπίτροπον Θέρμου Ἀρχιμ.π.Θεοκλητὸ Ράπτη νὰ μεταβεῖ στὸ Φανὰρι, (μετὰ ἀπὸ προκληση Ἱερομονάχου, ὁ ὁποῖος ἔμελλε νὰ χειροτονηθεῖ “ἐπίσκοπος” ἐκεῖ), τὴν Κυριακὴν μάλιστα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀσπασθεῖ τὸν αἱρεσιάρχη “Πατριάρχη”, ὁ ὁποῖος ἔχει ὅλα τὰ ἀναθέματα τῆς Ζ’ Οἰκουμ. Συνόδου ἐπάνω του, ἡ ὁποία ἀπεφάνθη: ‘‘εἰς πάντας τοὺς αἱρετικοὺς ἀνάθεμα.’’; καὶ‘‘τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει (τοῖς αἱρετικοῖς) ἀνάθεμα’’;
Ἐκεῖ, συμπροσευχήθηκε ὁ π.Θεόκλητος ἐντός του Ἱ. Ναοῦ, μὲ τρεῖς αἱρετικοὺς καρδινάλιους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ.Λειτουργίας. Ἀνέφερα προηγουμένως τὸν 45ον Κανόνα τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων ποὺ ἐπιτάσσει ἀφορισμό.

Σᾶς ὑπενθυμίζω ἐπίσης ὅτι ὁ Β’ Κανὼν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (ἐχούσης οἰκουμενικὸν κύρος), διατάσσει ὅπως: ‘‘...ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ, ἀκοινώνητος ἔσται’’ (Πηδάλιον σελ.407).


δείτε σχετικά ντοκουμέντα, εδώἩ ἀπάντηση στὴν ἐρώτησή μου ὅταν ἐπέστρεψε ὁ ἐν λόγῳ ἀπὸ τὸ Φανάρι ἦταν (τοῦ ἀμέσου περιβάλλοντός του, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ διαψεύσει ὁ παρών π.Θεόκλητος), ὅτι ‘‘τὸ Πηδάλιο σήμερα δὲν ἐφαρμόζεται’’. Ἄραγε ἀσπάζεσθε καὶ σεῖς αὐτὴν τὴν βλασφημία καὶ αἵρεση;

Καὶ πῶς τὸν δικαιολογήσατε τὸν π.Θεόκλητο λεγοντάς μου ἐσεῖς ὁ ἴδιος, ὅτι ‘‘δὲν μποροῦσε νὰ φύγει ἀπὸ τὸν Ἱ.Ναὸ γιατί ἦταν ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης!!!’’; Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν τὸν καταδικάζετε σὲ αἰώνια ἀμετανοησία;Καὶ μένα μὲ παρακινήσατε νὰ ἀθετήσω τοὺς Ἱ.Κανόνες ποὺ προστάζουν νὰ τὸν ἔχω ἀκοινώνητο, ‘‘νὰ τὸν ἔχεις μοῦ εἴπατε πνευματικό πατέρα ὅπως πρῶτα, καὶ νὰ κοινωνεῖς μαζί του, νὰ παίρνεις εὐλογία!!!’’. Δηλαδὴ, προτιμᾶτε σεῖς και οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, νὰ ὑπακούετε στὸν αἱρετικὸ καὶ βλάσφημο “Πατριάρχη” Κων/πόλεως, ἀπὸ φόβο ἢ σεβασμό, καὶ δὲν φοβεῖσθε καὶ δὲν τρέμετε Τὸν Θεὸ ὁ ὁποῖος ὑβρίζεται καὶ καταλύεται κάθε Ἱερὸς Κανόνας μὲ τὴν παρουσία τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων τῶν ἀναθεματισμένων μέσα στὴν Θ.Λειτουργία καὶ μάλιστα τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας;


Μοῦ εἴπατε ὅτι ὁ π.Θεόκλητος δὲν εἶναι αἱρετικός. Ὅμως Σεβ/τατε ὁ κανὼν τῶν Ἄγ. Ἀποστόλῶν δὲν ἐξετάζει τὸ φρόνημα τοῦ συμπροσευχομένου, ἀλλὰ ἐὰν συμπροσευχήθηκε καὶ μόνον, τὸν ἀφορίζει. Σεβ/τατε, ‘‘ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται’’ καὶ τὸ θέλημά Του τὸ διατρανώνει μέσῳ τῶν Θεοπνεύστων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Του.


4)Ὅταν σᾶς ζήτησα ἄδεια γιὰ τρεῖς ἡμέρες νὰ ἐπισκευθῶ τοὺς ἀγωνιστὲς πατέρες τῆς Ἱ.Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαῖδος, ἀρνηθήκατε, ‘‘γιατί αὐτοὶ ἔχουν κάνει ἀποτείχιση’’ ὅπως εἴπατε. Ἀλήθεια πιστεύετε στοὺς κανόνες τῶν Ἱ.Συνόδων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Πηδάλιον; Νὰ σᾶς θυμήσω τὸν 15ον Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμεν.Συνόδου, (σελ.358 Πηδαλίου-Ἑρμηνεία Ἄγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου): ‘‘…ἐὰν δὲ οἱ ρηθέντες πρόεδροι ἦναι αἱρετικοί, καὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῶν κηρύττουσι παρρησία, καὶ διὰ τοῦτο χωρίζονται οἱ εἰς αὐτοὺς ὑποκείμενοι, καὶ προτοῦ νὰ γένη ἀκόμη συνοδικὴ κρίσις περὶ τῆς αἱρέσεως ταύτης, οἱ χωριζόμενοι αὐτοὶὄχι μόνον διὰ τὸν χωρισμὸν δὲν καταδικάζονται, ἀλλὰ καὶ τιμῆς τῆς πρεπούσης ὡς ὀρθόδοξοι, εἶναι ἄξιοι, ἐπειδὴ ὄχι σχίσμα ἐπροξένησαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὸν χωρισμὸν αὐτόν, ἀλλὰ μᾶλλον ἠλευθέρωσαν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ψευδοεπισκόπων αὐτῶν (Ὅρα καὶ τὸν λα’ Ἀποστολικόν)’’.


Βέβαια βγάζετε λόγους καὶ ἐγκυκλίους κατὰ τοῦ παπισμοῦ καὶ κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ συγχρόνως καλεῖτε τοὺς παναιρετικοὺς οἰκουμενιστάς (τοὺς ἀναθεματισμένους ἀπὸ ὅλες τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους) στὴν Ἱ.Μητρόπολη ἢ πηγαίνετε ἐσεῖς ὅταν σᾶς καλοῦν αὐτοί, καὶ συλλειτουργεῖτε μαζί τους, μὲ τοὺς ὁποίους ὑποτίθεται ὃτι δὲν ἔχετε τὴν ἴδια πίστη.Ἡ Χάρις Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν σᾶς ἐγκαταλείπει ὅταν ἀνταλλάσετε τὸν Λειτουργικὸ Ἀσπασμὸ μὲ τοὺς οἰκουμενιστές;

Κηρύξατε προσφάτως σὲ Κυριακάτικο Λειτουργικό Κήρυγμά σας, τὸ λόγιον τοῦ Κυρίου μας, ὅτι «δὲν μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ δουλεύει σὲ δύο Κυρίους». (Ματθ.ΣΤ’24).


Ἡ κάθε μία αἵρεση καὶ οἱ θρησκεῖες εἶναι καταδικασμένες ἀπὸ Οἰκουμεν. Συνόδους μὲ ἀφορισμούς, καθαιρέσεις καὶ ἀναθέματα (καὶ γιὰ ὅσους συντάσονται μὲ τὶς αἱρέσεις αὐτές), ἄρα καὶ ἡ παναὶρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία περιέχει καὶ ἀποδέχεται ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς θρησκεῖες, ὡς ὁδοὺς σωτηρίας, (ἡ ὁποία ἔχει καταδικασθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς ὡς αἱρετική). Οἱ Ἃγ. Ἀπόστολοι στὶς διαταγές τους, δὲν διατάσουν νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ φθοροποιούς ποιμένες; Καὶ ὁ Ἀπόστολος: ‘‘Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. Τὶς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνη καὶ ἀνομία;…..Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἃπτεσθε, κἀγῶ εἰσδέξομαι ὑμᾶς.…’’ (Β’Κόρ.ΣΤ’14-18).


Ἐσεῖς ὁ ἴδιος μου εἴπατε ὅτι τὸ φρόνημα τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων τῆς ἐποχῆς μας ἔχει ἀμβλυνθεῖ. Εὐτυχῶς ὄχι ὅλων Σὲβ/τατε. Ὑπάρχει τὸ μικρὸν λεῖμμα, τὸ μικρὸν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ, Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, πού εἶναι ἕτοιμοι ὄχι μόνο νὰ χάσουν τὸν μισθό τους, τὰ Μοναστήρια τους, καὶ ὅτι ἄλλο θὰ τοὺς στοιχήσει, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ νὰ χύσουν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη τους.


Συντάσσεσθε λοιπὸν Σεβ/τατε μὲ τοὺς ἐχθρούς της Παναγίας καὶ τοῦ Υἱοῦ της (1) μὲ τοὺς παναιρετικοὺς οἰκουμενιστές καὶ ἀποκηρύσσετε τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς καὶ ἀγωνιστές; Ἄραγε θὰ δοῦμε καὶ διωγμοὺς ἀπὸ σᾶς Σὲβ/τατε κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων; Ἀλλὰ ‘‘σκληρὸν πρὸς κέντρα λακτίζειν’’. Μὴν γίνεσθε Θεομάχος Σεβ/τατε. Ἀνακρούσατε πρύμναν. Μὴν πλανᾶσθε στὰ δύσβατα μονοπάτια τῆς φυγομαχίας, τῆς ἐνόχου σιωπῆς (ἡ ὁποία εἶναι τὸ τρίτον εἶδος τῆς ἀθείας κατὰ τὸν Ἃγ.Γρηγόριο Παλαμᾶ) καὶ τῆς συγκαταθέσεως στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Οἱ βαρεῖς λύκοι (οἱ αἱρετικοὶ) ἔχουν μπεῖ πάνω ἀπὸ ἓναν αἰῶνα μέσα στὴν Μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ καταβροχθίζουν τὰ πρόβατα (ἀλλοιώνοντας τὸ φρόνημα τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων).

Ἀγωνισθεῖτε μαζὶ μὲ Τὸν Χριστὸ ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ σταματῆστε τὴ διγλωσία, τῆς τάχα διακρίσεως (ὅπως ὀνομάζουν τὴν προδοσία τῆς πίστεως σήμερα μερικοί πλανεμένοι πνευματικοὶ μὲ φήμη ἁγίου καὶ παρασύρρουν πολλούς, ἀκόμα καὶ ἐπισκόπους) καὶ τῆς πολιτικῆς (ὅπως μου εἴπατε κατ’ ἰδίαν). Κάνουμε πολιτικὴ στὰ θέματα τῆς πίστεως Σεβ/τατε; Καὶ μάλιστα τώρα πού ἡ αἵρεση ψηφίσθηκε Συνοδικῶς; Λέγει ὁ Ἃγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: ‘‘Ἀφοῦ ὅμως ἐκδηλώθηκε φανερὰ ἡ αἱρετικὴ ἀσέβεια μὲ τὴ σύνοδο, πρέπει τώρα καὶ ἡ εὐλάβειά σου, μαζὶ μὲ ὅλους τους ὀρθοδόξους, οὔτε νὰ μνημονεύει κανένα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ μοιχοσύνοδο (ψευδοσύνοδο θὰ λέγαμε σήμερα), ἢ συμφωνοῦν μὲ αὐτήν….Γιατί ὁ Χρυσόστομος μὲ μεγάλη φωνή, ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ χαρακτήρισε ὄχι μόνο τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ κοινωνοῦν μαζὶ μὲ αὐτούς…’’(2).

Καὶ ὁ Μ.Βασίλειος ὁμοίως: ‘‘Αὐτοὺς ποὺ προσποιοῦνται ὅτι κρατοῦν καὶ ὁμολογοῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅμως γίνονται συγκοινωνοὶ μὲ τοὺς ἐτερόφρονες αἱρετικούς, ἐὰν δεχθοῦν παραγγελία ν’ ἀπομακρυνθοῦν καὶ δὲν τὸ κάνουν, (αὐτούς), ὄχι μόνο νὰ μὴ τοὺς δεχόμαστε στὴ Θεία Κοινωνία, ἀλλὰ οὔτε ἀδελφοὺς νὰ τοὺς ὀνομάζουμε’’ (3).

Καὶ ὁ Ἄγ.Μ.Ἀθανάσιος: ‘‘….Γιατί αὐτῶν ποὺ τὸ φρόνημα ἀρνούμαστε, πρέπει καὶ τῆς κοινωνίας νὰ ἀπέχουμε. Καὶ ἐὰν κάποιος ὁμολογεῖ τὴν ὀρθὴ πίστη, ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ αὐτούς, νὰ τὸν προτρέπετε νὰ σταματήσει νὰ τὸ κάνει` κι ἂν δεχθεῖ τὴν σύστασή σας νὰ τὸν ἔχετε σὰν ἀδελφό. Ἂν δὲ ἐπιμένει νὰ τὸν ἐγκαταλείπετε. Ἔτσι θὰ διατηρήσετε τὴν καθαρὴ πίστη καὶ ἐκεῖνοι βλέποντάς σας θὰ ὠφεληθοῦν’’.(4)

Καὶ τί θὰ ποῦμε, μὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης ἢ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἢ ὁ Μητροπολίτης; Ἡ Ὀρθοδοξία κελεύει: ‘‘καὶ ἐὰν ἠμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζῃται ὑμὶν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω’’. (Γαλ.Α’8) Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέγει: ‘‘…καὶ ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι τὸ νὰ μὴν ἀνέχεται νὰ ἀλλάξει τὸ παραμικρὸ στὸ Εὐαγγέλιο, ὥστε νὰ μὴν συμβεῖ, δίνοντας στοὺς λαϊκοὺς παράδειγμα αἱρέσεως καὶ ἐπικοινωνίας μὲ αἱρετικούς, νὰ δώσει λόγο γιὰ τὴν ἀπώλειά τους.’’(5)


Κλείνω τὴν ἐπιστολή μου αὐτήν Σεβ/τατε, μὲ μία ἀκόμη υἱκὴ θερμὴ παράκληση:

Σταθεῖτε ὀρθὸς στὴν ἱστορικὴ ἀποστολή σας καὶ διατρανῶστε μὲ πυγμὴ καὶ ἀλήθεια τὴν ἀπόρριψη τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Μὴν παρασύρεσθε οὔτε ἀπὸ τὶς ἀπειλές, οὔτε ἀπὸ τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῶν οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν. Ἄλλωστε ὁ Ὀρθόδοξος θεωρεῖ τιμή του καὶ μεγάλο στέφανο, νὰ διωχθεῖ, νὰ καθαιρεθεῖ ἢ καὶ νὰ πάθει για την πίστη του. Ὁ Ἅγ.Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἦταν μόνος, καθὼς καὶ ὁ Ἄγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἡ ἀλήθεια ἀπὸ μόνη της εἶναι πλειοψηφική καὶ δὲν ἰσχύει πάντοτε τὸ ἀντίθετο.

Μὴν φοβᾶσθε Σὲβ/τατε. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ὁποίους ἐορτάζωμε πανηγυρικῶς, δὲν φοβήθηκαν αὐτοὺς ποὺ ἀποκτείνουν τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὸν Παντοδύναμο Θεό. Ἄλλωστε ὁ ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος δὲν φοβᾶται. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία στοὺς θρόνους τῶν Ἐπισκόπων ἐπάνω ἀπεικονίζει ἀετοὺς ὑψιπέτας, καὶ κάτω λεοντάρια. Καὶ ὁ Ἀπόστολος λέγει: ‘‘Ἀλλ’ ἡμεῖς δὲν εἴμεθα ἄνθρωποι δειλίας καὶ ὑποχωρήσεως γιὰ νὰ χαθοῦμε, ἀλλὰ πίστεως γιὰ νὰ σωθοῦμε.’’ (Ἑβρ.Ι’39) (βλ.και Ρωμ.Η’15).


Δὲν δύναμαι πλέον Σὲβ/τατε νὰ ἀκούω νὰ μνημονεύεται ἀπὸ σᾶς ἡ Ι.Σ.Ε.Ε ὡς ‘‘…τῆς ὀρθοτομούσης τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας’’, μετὰ τὸ Κολυμπάρι, ἡ ὁποία μνημονεύει τὸν μεγαλύτερο αἱρετικό ὃλων τῶν ἐποχῶν (ὃπως χαρακτήρισε τον Βαρθολομαῖο ὁ μακαριστός Νικ.Σωτηρόπουλος) ὡς ‘‘…ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγο τῆς Σῆς ἀληθείας’’. Τοῦτο θεωρῶ ὡς τὸν μεγαλύτερον ἐμπαιγμὸ κατὰ τοῦ Θεοῦ.


ΔΗΜΟΣΙΩΣ λοιπόν ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΤΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΣΑΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ καὶ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙΤΕ (βάσει τοῦ 15ου Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμεν.Συνόδου), ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ, (οἱ ὁποῖοι ψήφισαν αἱρέσεις στὴν Κρήτη καὶ ἄλλοι εἴτε τὶς ἀποδέχθηκαν με δηλώσεις των, εἴτε δια τῆς σιωπῆς). Μὲ μία τέτοια ἡρωϊκὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ ἐνέργεια, θὰ ὁμοιάσετε τοῦ Ἁγ.Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων Ὁμολογητῶν. Κάντε το ἅγιε Δέσποτα καὶ θὰ προστρέξει ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος καὶ λαὸς νὰ ἀσπαστεῖ τὰ ἁγιασμένα ποδαράκια σας. Τότε θὰ ἰδοῦμε τοὺς πολυέλαιους τῶν Ἱ.Ναῶν μας νὰ σειοῦνται πανηγυρικὰ καὶ θὰ ἀκούσωμε τοὺς Ἁγ.Ἀγγέλους ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ νὰ ψάλλουν: ‘‘τὸν δεσπότη καὶ ἀρχιερέα ἠμῶν’’.


Στὴν ἀντίθετη ὅμως περίπτωση ἐσεῖς προσωπικὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἱεράρχες θὰ εἶστε ἡ αἰτία τῶν ἐπερχομένων δεινῶν (ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἱστορία (6) και οἱ Προφήτες) καὶ τῆς βαριᾶς ἁλυσίδας ποὺ θὰ δέσει τὴν Ὀρθοδοξία. Τότε θὰ σκοτεινιάσει ὁ οὐρανός. Οἱ καμπάνες τῶν Ἱ.Ναῶν θὰ κτυποῦν λυπητερὰ καὶ ἡ ‘‘ὀργὴ τοῦ Θεοῦ’’ θὰ πέσει πάνω σ’ὅλους μας. Τότε γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς στὴν Πατερικὴ Παράδοση, δὲν θὰ μένει παρὰ ἡ μόνη δυνατότης εὐλογημένης ἀντίδρασης, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ἀπὸ ὅσους Ἱεράρχες ἔχουν ἤδη δεχθεῖ ἢ θὰ δεχθοῦν τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Σᾶς ἱκετεύω, μὴν ἐπιτρέψετε τὸ μεγάλο κακὸ στὸν τόπο μας.

Μετ’ ὰγάπης Χριστοῦ και τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ


π.Νεκτάριος Μοναχὸς


Ὑ/γρ.: 1) Σχίσμα στὴν Ἐκκλησία ἔχουν ἤδη κάνει οἱ παναιρετικοὶ οἰκουμενιστὲς καὶ ὄχι οἱ ἀποτειχιζόμενοι ἀπὸ αὐτοὺς (βλ. ὡς ἄνω 15ον Κανόνα Πρωτοδευτέρας Οἰκ.Συνόδου).--------------

(1)ἐμφάνιση τῆς Παναγίας στὸν ἀσκητὴ τῆς Ἱ.Μονῆς Ζωγράφου Ἁγ.Ὅρους Γέροντα Γαβριήλ, ποὺ τοῦ εἶπε: ‘‘ Ἂπελθε ταχέως εἰς την Μονήν, ἀνάγγειλον εἰς τους Μοναχούς και τον Καθηγούμενον ὃτι οἱ ἐχθροί ἐμοῦ και τοῦ Υἱοῦ μου ἐπλησίασαν. Ὃστις ἀσθενεῖ τῶ πνεύματι και φοβηθῆ ἂς κρυφθῆ ἒως ἂν παρέλθῃ ὁ πειρασμός. Οἱ δε ἐπιθυμοῦντες τους μαρτυρικούς στεφάνους ἂς παραμείνουν ἐν τῆ Ἱ.Μονῆ’’. Οἱ ἐχθροὶ ἤσαν οἱ στρατιῶτες τῶν λατινοφρόνων αὐτοκράτορα Κων/πόλεως καὶ τοῦ αἱρετικοῦ ψευδοπατριάρχη Ἰ.Βέκκου, (ὁ ὁποῖος ἐμπρὸς στοὺς σημερινοὺς οἰκουμενιστές εἶναι μαθητούδι).

(2) Φιλοκαλία, Ἄγ. Θεοδώρου Στουδίτου Βιβλ.Α’Ἐπιστολὴ39η.

(3) (Ν.Βασιλειάδη, Ἄγ.Μάρκος Εὐγενικὸς καὶἡἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν.Ἔκδ.«ὁ Σωτὴρ»Ἀθῆναι 1972 σέλ.95).

(4) Ἄγ.Ἀθανασίου, Τοῖς τὸν μονήρη βίον ἀσκούσι PG 26,1188 BC.

(5) Φιλοκαλία, Ἄγ.Θεοδώρου Στουδίτου Βιβλ.Α’ Ἐπιστολὴ39η.

(6) π.χ. α)Ἡ ἄλλωση Κῶν/πόλεως, λόγω τοῦ συλλείτουργου μὲ τοὺς παπικοὺς στὴν Ἄγ.Σοφία στὶς12/12/1452 ἤτοι 6 μῆνες πρὸ τῆς ἁλώσεως (ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἁγιασμένος μακαριστὸς Γέροντας π.Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης). β) Ἡ μικρασιατικὴ καταστροφή, λόγω τῆς παναιρετικῆς οἰκουμενιστικῆς Πατριαρχικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1920 (εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ ἄλλες δύο παρόμοιες αἱρετικὲς ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ 1904) καὶ τῆς ἁλώσεως τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστάς (ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἤδη τοῦ 20οῦ αἰώνα). Τότε μὲ τὸν πόλεμο, ὁ Κύριος ἔβγαλε ἀπὸ τὴν δικαιοδοσία τῶν αἱρετικῶν Πατριαρχικῶν, ὅλον τὸν λαὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν προσφυγιά, σώζοντάς τους ἀπὸ τὴν αἵρεση. γ) Τὰ λεγόμενα Σεπτεμβριανά: εἶχαν μείνει 150.000 Ἑλληνορθόδοξοι στὴν Κῶν/πόλη, ὅταν ὁ μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας τὸ 1955, ἄρχισε τοὺς ἐναγγαλισμοὺς μὲ τὸν αἱρεσιάρχη πάπα Ρώμης καὶ Κοινωνοῦσε τοὺς παπικοὺς στὴν Κων/πολη καὶ προέτρεπε τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ἰταλίας, νὰ πηγαίνουν νὰ Κοινωνοῦν στὸν‘‘ καλὸ’’ (λύκο) πάπα. Τότε, ἐπὶ Μεντερὲς πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, οἱ ἡμιάγριοι Λαζοὶ φανατικοὶ μωαμεθανοὶ (ἀφοῦ τοὺς μετέφεραν μὲ πούλμαν μισθωμένα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Τούρκων) ἔσπασαν καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα τῶν Ἑλλήνων, καταστήματα, σπίτια, Ἐκκλησίες, ἐφόνευσαν τοὺς περισσοτέρους Ἱερεῖς καὶ πολὺ λαὸ καὶ ἐβίασαν τὶς γυναῖκες τῶν Ὀρθοδόξων, ἀναγκάζοντάς τους νὰ φύγουν πρόσφυγες καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Πόλη. Ἔτσι ἐσώθηκαν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν αἵρεση τῶν λατινοφρόνων καὶ τον οἰκουμενισμό πού ἄρχισε νὰ καλπάζει στὴ Κων/πολη. Καὶ δ) Ὁ σημερινὸς πόλεμος στὴν Συρία, λόγω τῆς ἑνώσεως ποὺ ὑπέγραψε ὁ τότε «ὀρθόδοξος» οἰκουμενιστὴς Πατριάρχης Ἀντιοχείας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μονοφυσίτες τῆ ςΣυρίας, πρὸ ὀλίγων ἐτῶν. Τὰ 2 ἑκατομμύρια Ἑλληνορθοδόξων τῆς Συρίας ἐκδιώχθηκαν, μαρτύρησαν ἢ ἔφυγαν πρόσφυγες στὴνἙλλάδα, καὶ ἀλλοῦ, σωζόμενοι ἀπὸ τὴν ψευδένωση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μονοφυσίτες.

[Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει στὶς περιπτώσεις ποὺ κινδυνεύει ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπιτρέποντας ἕναν πόλεμο, καὶ τοὺς μετατοπίζει μὲ τὴν προσφυγιά, γιὰ νὰ μὴν πέσουν οἱ Ὀρθόδ. Χριστιανοὶ στὴν ὀλέθρια αἵρεση καὶ χαθοῦν. Καὶ τότε ἤσαν στὸ προσκήνιο οἱ αἱρέσεις καὶ εἴδαμε τι μεγάλες καταστροφὲς ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ γίνουν. Τώρα πού ἀναπτὺσσεται καὶ ἐπεκτείνεται ἡ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ἡ ὁποία ψηφίσθηκε μάλιστα μὲ σύνοδο, καταλαβαὶνουμε (ὅπως προφητεύουν καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιοὶ καὶ νεώτεροι), τι καταστροφὴ θὰ ἔρθη; Καὶ αὐτὴ ἡ πολὺ μεγάλη καταστροφὴ θὰ προέλθει ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, τῶν ἀρχιερέων, τοῦ Ἱερατείου καὶ τῶν Μοναχῶν κατὰ πρῶτο λόγο, πού δὲν ἀντιδροῦν ὅπως πρέπει γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν πνευματικὴ ἀλλοίωση τῶν πιστῶν καὶ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν παναίρεση, ἀλλὰ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ, καθὼς καὶ τῆς ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ κλήρου καὶ λαοῦ].


[Σήμερα, ὅποιος δὲν εἶναι ἀποτειχισμένος, ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, εἶναι ἀποτυχημένος στὴν πίστη].Ἐπιστολή 2η

πρός τόν “μητροπολίτη Αἰτωλίας” Κοσμά

π.Νεκτάριος Μοναχὸς

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μάνδρας

Τ.Κ. : 300 08 Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας

…… Δ/νση ἠλεκτρον ταχυδρ. e-mail:

pnektariosmon@gmail.com

. .

‘Εν Ἱερᾶ Μονῆ τῆ17η ‘Ιουλίου 2017


Πρὸς:

τὸν “ Μητροπολίτην Αἰτωλίας

καὶ Ἀκαρνανίας” Κοσμᾶ.

Εἰς Ἱερὰν πόλιν Μεσολογγίου
Β’ Ἐπιστολή“Σεβασμιώτατε”


στὶς 07/07/2017 ἐνῶ εἶχε ἤδη γραφεῖ ἡ α’ἐπισυναπτόμενη ἐπιστολή μου, ἔγινε ἡ πρώτη Πανηγυρικὴ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐν Σκλαβένοις.

Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ προσκαλέσατε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ τοὺς Μητροπολ. Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιο καὶ Πρεβέζης Χρυσόστομο, (σκανδαλίζοντας τὸν “κλῆρο” καὶ τὸν λαὸ), οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴν ληστρικὴ σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ὑπέγραψαν προδίδοντες τὸν Χριστό, τοὺς ὁποίους προσφωνήσατε, εὐχαριστήσατε καὶ συλλειτουργήσατε μαζί τους, ἀνταλλάσσοντας τὸν Λειτουργικὸ ἀσπασμό, σὰν νὰ μὴν ἔκαναν τίποτε τὸ ἐπιλήψιμο.

Ἐπίσης εὐχαριστήσατε ἰδιαιτέρως τὸν ‘‘Παναγιώτατον οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ.Βαρθολομαῖον καὶ τὴν Πατριαρχικὴν Σύνοδον’’, γιὰ ταὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου τα, καθὼς καὶ ‘‘τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Δ.Ι.Σ. γιὰ ὅλες ταὶς ἀπαιτούμενες ἐνέργειες’’ ὅπως ἀναφέρετε στὸ ἐπίσημο Ἰστολόγιο τῆς. Ι.Μητροπόλεως.

Καὶ τὸ περασμένο ἔτος, στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγ.Κοσμᾶ προσκαλέσατε τὸν “Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης” Εἰρηναῖο πρωτεργάτη καὶ διοργανωτὴ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καὶ δεινὸ ἐπαινετὴ τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεών τoυ, οἰκουμενιστή, ὁ ὁποῖος δέχεται τὸν “πάπα” ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε ‘‘τὸν πάπα νὰ καταρᾱσθε γιατί αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία’’. Αὐτὸν λοιπὸν φέρατε τάχα νὰ λαμπρύνει τὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγίου Κοσμᾶ;


η φωτογραφία (αμέσως μετά την ψευδοΣύνοδο τα Κρήτης) από περσινή ανάρτηση τα, εδώ.


Καὶ μήπως ὁ Ἅγιος νουθετώντας σας, ἐπέτρεψε ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες νὰ παταχθεῖ ὁ αὐχένας σας καὶ νὰ μὴν μπορεῖτε νὰ σηκώσετε τὸ κεφάλι σας, (παρὰ μόνο κρατῶντας το μὲ τὸ χέρι), θέλοντας νὰ σᾶς κάνει νὰ καταλάβετε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅτι σὰν κεφαλὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Αἰτολοακαρνανίας, πέσατε, λόγω τῆς συμμείξεώς σας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς προδότες τῆς πίστεως οἰκουμενιστές, τοὺς ὁποίους προσκαλέσατε ὡς μὴ ὀφείλατε στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου, ἀμαυρώνοντάς την;

Συντάσεσθε λοιπὸν μὲ τοὺς προδότες τῆς Ἀμωμήτου Πίστεώς μας;

Ἐφ’ ὅσον τοὺς προσφωνεῖτε, τοὺς ἀσπάζεσθε, τοὺς εὐχαριστεῖτε, ταυτίζεσθε μὲ αὐτοὺς τοὺς βαρεῖς λύκους (δὲν εἶναι δικός μου ὁ χαρακτηρισμὸς ἀλλὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πράξ.Κ’29) καὶ τοὺς προβάλλετε στὸν λαό, δὲν προωθεῖτε καὶ σεῖς τὴ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Ἀλλά ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων δὲν θὰ καταστραφεῖ, ‘‘οὐδὲ πύλαι ἅδου κατισχύσουσιν αὐτῆς’’. Τὸ ποίμνιο κινδυνεύει σήμερα ὂχι κυρίως ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς, ἀλλά δυστυχῶς ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες ἰδίους ποιμένες του.


Ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ μερικοὶ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ στὶς ‘‘προδοτικὲς’’ ἡμέρες μας (ὅπως ὁ ἴδιος εἴπατε στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγίου Βλασίου), ποὺ ἀντιστέκονται μὲ τὴν βοήθεια Τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θὰ προδώσουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, οὔτε θὰ τὴν παραδώσουν στοὺς ἀνόμους αἱρετικούς. Θὰ πολεμήσουν μέχρις ρανίδος αἵματός τους, ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι καὶ μὲ τὴν βοήθεια Τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσουν (γιατί ‘‘ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήση’’). Ἀλίμονο σ’αὐτοὺς ποὺ θὰ βρεθοῦν ἀπέναντί Του. Θὰ τοὺς λικμήσει σὰν τὸ ἄχυρο καὶ θὰ τοὺς ἐξαφανίσει. Καὶ σεῖς, μετὰ τὴ ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου δὲν στραφήκατε ἐναντίον Του, ἐφόσον συντάσεσθε μὲ τοὺς ἐχθρούς Του;

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω στὸν κατήφορο ποῦ πήρατε καὶ σᾶς δηλώνω ὅτι ἀπὸ σήμερα 17/7/2017 ἀνήμερα τῆς Ἄγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,


ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σᾶς


καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμμία κοινωνία μαζί σας βάσει τῶν Ἱ.Κανόνων ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν α’ ἐπισυναπτόμενη, διότι:


Α) Δὲν καταγγείλατε δημοσίως τὴ ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης παρ’ὅλο ὅτι ἔχει περάσει ἕνας ὁλόκληρος χρόνος ἀπὸ τὴν σύγκλησή της,

Β) Ἀποδεχθήκατε στὴν πράξη τὴν ψευδοσύνοδο, μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέψετε τὴν διανομὴ τῆς ψευδοανακοινώσεως πρὸς τὸν λαό, τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. στοὺς “Ἱ.Ναοὺς” τῆς Μητροπόλεως καὶ ἔτσι κηρύξατε αἵρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ.

Γ) Προσκαλεῖτε καὶ προβάλλετε τοὺς οἰκουμενιστές (ἤτοι κακῶς συναναστρέφεσθε*) στὸ ποίμνιο, ἀντὶ νὰ τοὺς πολεμᾶτε μὲ τὰ ὄπλα τῆς Πατερικῆς Ἀληθείας καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνετε ἀπὸ τὸ ποίμνιο.

Δ) Δεν καταγγείλατε τον Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν και τους Μητροπολίτες που ἐκάλεσαν τους αἱρετικούς και ἀλλοθρήσκους σε συμπροσευχή ἐντός τῶν Ἱ.Ὀρθοδόξων Ναῶν, με ἀποτέλεσμα να μολύνεται το ποίμνιο και να εἶναι δυνάμει ἀφορισμένο ἀπο τούς Ἱ.Κανόνες.

Ε) Δικαιολογεῖτε τὶς συμπροσευχὲς Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεως μὲ τοὺς αἱρετικοὺς χωρὶς κἂν νὰ τὸν ἐπιτιμᾶτε παρὰ τοὺς Ἱ.Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὴν αἳρεση, ὅτι ‘‘τὸ Πηδάλιο σήμερα δὲν ἐφαρμόζεται’’.

ΣΤ) Κοινωνεῖτε μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ψευδοσύνοδο, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχήθηκαν Συνοδικῶς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καρδινάλιους καὶ πρωτεστάντες ἐντός τοῦ “Ἱ.Ναοῦ” τοῦ Ἄγ.Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, κατὰ τὴν περίοδο διεξαγωγῆς τῆς ψευδοσυνόδου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν β’ Ἀντιοχείας εἶναι ἀκοινώνητοι.


Δια τῆς παρούσης δηλώνω ὃτι ἀνήκω στη μία Ἁγία καθολική και Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (την πρό Κολυμπαρίου), χωρίς να ἒχω προσχωρήσει σε ὁποιαδήποτε παράταξη παλαιοημερολογητῶν ἢ ἂλλων ὀμάδων ἐκτός Ἐκκλησίας. Περιμένω και σᾶς και ὃσους ἐξέπεσαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, συντασσόμενοι με τούς παναιρετικούς οἱκουμενιστές, να ἐπιστρέψετε στην Ἐκκλησία Τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπάρχει ἐκεῖ, ὃπου εἶναι και ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως (1) και τότε θα με βρῆτε ἐκεῖ και θα ἀσπασθοῦμε ἀλλήλους. Ἀμήν γένοιτο.Μετά βαθυτάτης θλίψεως για το κατάντημα τῶν

σημερινῶν “κληρικῶν”, “μοναχῶν” και λαϊκῶν.π.Νεκτάριος Μοναχὸς--------------

(1) Ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὃτι οἱ αἱρετικοί ‘‘οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί, ὡς μη τῆς ἀληθείας ὁντες’’ (Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἃπαντα β’627.Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου 2-4)Μερικά ἀποφθέγματα Ἁγ.Πατέρων περί τῶν αἱρέσεων-αἱρετικῶν:

1) Ὁ Εὐγγελιστής Ἰωάννης : ‘‘εἲ τις ἒρχεται προς ἡμᾶς και ταύτην την διδαχήν μη φέρει, χαίρειν αὐτῶ μη λέγετε και εἰς οἰκίαν μη λαμβάνητε’’ (β’Ἰωάννου 10)

2) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: ‘‘ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος οἱ ὂντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρῆ αὐτούς ἐκβάλλετε. Συμφέρον γάρ ἂνευ αὐτῶν συναθροίζεσθε εἰς εὐκτήριον οἲκον, ἢ μετ’αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἂννα και Καϊάφα εἰς την γέεννα τοῦ πυρός (ΒΕΠΕΣ 33, 199).

3) Ὁ Ἃγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος : ‘‘κάθε κληρικό τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι και τα ἒργα, δεν συμφωνοῦν με τις διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, να τον ἀποστρεφόμεθα και να τον μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἒστω κι ἂν ἀνασταίνει νεκρούς και κάνει ἂλλα μύρια θαύματα’’.

4) Οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι: ‘‘πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις’’ (Πράξ.5,39)

5) Ὁ Μέγας Φώτιος: ‘‘αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί. Φεῦγε την κοινωνίαν αὐτοῦ ὡς ἰόν ὃφεως’’.

6) Ἐπίσης: ‘‘Ἐν τοῖς περί πίστεως και το παρεκκλῖναι μικρόν, ἁμαρτεῖν ἐστιν ἁμαρτίαν την πρός θάνατον’’ (Μ.Φώτιος P.G. 102, 604C)

7) Ὁ Ἃγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός: ‘‘ὁ λατινοφρονῶν, μετά τῶν λατίνων κριθήσεται και ὡς παραβάτης τῆς πἰστεως λογισθήσεται’’ (Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἐπιστολή προς Θεοφάνην, P.G. 160, 1097D, 1100A).

8) Ὁ Ἃγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων/πόλεως: ‘‘Ὃσοι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστέ τέκνα γνήσια, φεύγειν ὃλῳ ποδί τῆ λατινικῆ ὑποταγῆ και μηδέ εὐλογίαν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν λαμβάνειν την τυχοῦσαν.Κρεῖσσον γαρ ἐστιν ἐν τοῖς οἲκοις ὑμῶν τῶ Θεῶ προσεύχεσθε κατά μόνας, ἢ ἐπ’ἐκκλησίαις συνάγεσθε μετά λατινοφρόνων’’.Δεν υπάρχουν σχόλια :