ΜΕΒΓΑΛ: Πουλήθηκε το 43,2% της εταιρείας στην οικογένεια Χατζάκου


 Το τίμημα για τη μεταβίβαση

Η ΔΕΛΤΑ ΑΕ γνωστοποίησε την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της οικογένειας Χατζάκου.


Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25,863 εκατ. ευρώ. Η αξία πώλησης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (book value) που είχε η εταιρία ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.


Σημειώνεται ότι η πώληση θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΕΛΤΑ και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :