"Στο ΣΤ3 είναι όλα τα παιδάκια ελληνόπουλα, από καλές οικογένειες και τα πάνε καλά στα μαθήματα. Αλλά στο Β1 έχει μόνο «ξένους»........... Στο Γ2 μαζεύτηκαν όλα τα «ηλίθια».

Στο Α2 κάνουμε γυμναστική μόνο για αγόρια.

Και στο Ε3 είναι μόνο τα φτωχά.

Σας ακούγεται δυστοπικό?

Επειδή είναι.

Και είναι και ένα σαφές σενάριο σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως, της πιο επικίνδυνης Υπουργού «Παιδείας», στην πιο επικίνδυνη κυβέρνηση γενικότερα

Μέχρι τώρα, η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γινόταν με μόνο κριτήριο την αλφαβητική σειρά.

Έτσι, δεν υπήρχε απολύτως κανένας διαχωρισμός και ως αποτέλεσμα οι τάξεις ήταν μικρογραφίες της κοινωνίας.

Κάθε τάξη είχε μέσα όλα τα παιδιά.

Τον άριστο και τον κακό μαθητή, τον γιο του γιατρού (όσους δεν έχει στείλει η Κεραμέως στα ιδιωτικά) αλλά και την κόρη του υπαλλήλου, τον ντόπιο και τον μετανάστη, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιά που τα «πιάνουν εύκολα», άτακτα παιδιά αλλά και τα φρόνιμα.

Συγκεκριμένα, με νομοσχέδιο της νεοφιλελεύθερης segregationist καντηλανάφτρας, νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση μέχρι τις 14 Ιουλίου, προβλέπονται τα εξής στο άρθρο 85:

1️⃣ Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δύνανται να καθορίζονται γενικά ή ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων κατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα. Τα κριτήρια κατανομής των μαθητών/τριών περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: (α) την ποσοτική αναλογία μαθητών/τριών, (β) τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και (γ) τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών. Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιείται η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα, η οποία πρέπει να είναι ισόρροπη.

2️⃣ Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται να αποφασίζει για τη μεταβολή της σύνθεσης των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι.

3️⃣ Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τις αποφάσεις των παρ. 1 και 2, αυτές λαμβάνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Και αν όλα αυτά σου φαίνονται αριστερές υπερβολές, σκέψου το εξής.

Πόσοι γονείς θα ασκήσουν πίεση για να μην πάει το παιδί τους σχολείο με τον μετανάστη;

Με το δυσλεκτικό, με το διαφορετικό, με το αλλιώτικο.

Πόσοι διορισμένοι διευθυντές και προϊστάμενοι θα έχουν την σοβαρότητα και την ηθική να μην κάνουν διακρίσεις έναντι των παιδιών, πλέον και με το νόμο;

Πόσα τμήματα παιδιών θα πάρουν αυτόματα μια ταμπέλα, τα «δύσκολα», τα «ξένα», πόσα παιδιά θα μπουν σε ένα μαθησιακό γκέτο;

Με τι σκτα ηθική και παιδαγωγική πυξίδα θα κατηγοριοποιούμε μικρά παιδιά και θα τα μαθαίνουμε στο πετσί τους τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό, στον ίδιο τον χώρο που θα έπρεπε να τα προετοιμάζει να ζουν όλη τους τη ζωή χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμό;

Αυτή η Υπουργός και αυτή η κυβέρνηση έχουν κάνει πολλά εγκλήματα και συνεχίζουν ακάθεκτη να κάνουν νέα.

Αλλά πραγματικά αυτό το έκτρωμα, μου προκαλεί τρόμο και αηδία."

Δεν υπάρχουν σχόλια :