ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ


Εἰς τάς 27/01/2019 ὁ Ἄδωνις διά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν Τσίπρα εἶπεν: «Ο κ. Τσίπρας και οι 153 πρόθυμοι που βρήκε στη Βουλή έκαναν ένα εθνικό έγκλημα».

Εἰς τάς 09/03/202 ὁ Ἄδωνις γράφει: Άδωνις Γεωργιάδης @AdonisGeorgiadi

Οι φίλοι του @atsipras βεβηλώνουν και σκίζουν μία εικόνα με την Παναγία και τον Χριστό μας. Και το 3% πολύ τους πέφτει τελικά, μισούν την Ελλάδα και κάθε τι Ελληνικό. Ντροπή τους!

Εἰς τάς 07/04/2021 ὁ Ἄδωνις εἶπεν ἀπό τηλεοράσεως ΣΚΑΪ: « Ο Τσίπρας δεν είναι προδότης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι προδότης, ποτέ δεν το είπα. Το ξεκαθαρίζω ότι δεν θεωρώ προδότη κανέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ».


Ὀφείλομεν νά ὀμολογήσωμεν ὅτι ὁ Γεωργιάδης Ἄδωνις ἔχει διαβάσει Ἱστορίαν, μόνον πού τήν ἀναπαραγάγει ὡς σκουριασμένον γραμμόφωνον, διότι δέν τήν τιμᾶ, δέν τήν σέβεται καί ὡς ἐκ τούτου δέν τήν ἐφαρμόζει. Νά προσθέσωμεν δέ ὅτι προσέφερεν μίαν καλήν ὑπηρεσίαν εἰςτούς Ἕλληνας, ὅταν εἰς ἐξαιρετικάς τιμάς πωλοῦσεν βιβλία καί νομίσματα ἀπό τάς τηλεοπτικάς ἐκπομπάς, καί οὕτως αἱ βιβλιοθῆκαι τῶν Ἑλλήνων ἐφοδιάσθηκαν μέ τήν Ἑλληνικήν γραμματείαν. Τό κακόν εἶναι Ἄδωνη ὅτι μόνον πωλοῦσες ἤ καί ἐάν τά διάβασες δέν τά κατανόησες. Ἐπί πλέον ποτέ δέν ἔκαμες χρήσιν τῶν Ἰστορικῶν γνώσεων σου ὑπέρ Ἑλλάδος.

Ἄδωνη (ὀρθῶς) λέγεις ὅτι ὁ Τσίπρας δέν εἶναι προδότης. Καί τοῦτο εἶναι αὐτονόητον νά τό λέγης διότι και ἐσύ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ εἰς τό διαπραχθέν ἔγκλημα ἀπό τόν Τσίπρα. Ὁ Τσίπρας πράγματι δέν εἶναι προδότης, διά ἕνα ἀπλούστατον λόγον, διά νά εἶσαι προδότης πρέπει νά εἶσαι Ἕλλην. Ὁ Τσίπρας ποτέ δέν ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι Ἕλλην. Ἕλληνες δέν εἶναι ἑπτά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων, ἀλλά πού ὅλοι αὐτοί ἀγαποῦν καί λατρεύουν τήν Ἑλλάδα μας. Καί ἐσύ Ἄδωνη λέγεις ὅτι: «Οι φίλοι του @atsipras μισούν την Ελλάδα και κάθε τι Ελληνικό». Καί πρός ἐπιβεβαίωσιν τούτου ὅταν ἑκατομμύρια Ἑλλήνων, μεταξύ αὐτῶν καί ἐσύ, πλημμύριζαν τάς πλατείας καί τούς δρόμους τοῦ Πλανήτη Γῆ ἀντιδρόντας καί ἀρνούμενοι εἰς τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας, ὁ Τσίπρας ἀποκάλεσεν τούς ΕΛΛΗΝΑΣ- ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟ ΟΧΛΟ

Ἀπό τά βιβλία πού πωλοῦσες ἀλλά δέν ἐφαρμόζεις, ὁ Ἀντισθένης μᾶς λέγει: ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις. Καί πράγματι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού κάθε της λέξη ἔχει περιεχόμενον καί νόημα. Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὑπάρχει καί μία λέξις ἕνα ρῆμα, τό προδίδωμι. Ἀπό τό ἐπίτομον λεξικόν τοῦ Π.Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ πού πωλοῦσες, διαβάζομεν τήν ἐτυμολογίαν του:

Προ-δίδωμι: δίδω ἐκ τῶν προτέρων, παραδίδω, προπληρώνω, παραδίδω εἰς τόν ἐχθρόν, προδίδω, ἐγκαταλείπω εἰς τήν τύχην του, ἐγκαταλείπω, ἀφίνω, φανερώνω ἀτόπως, προδίδω μυστικόν, ἀποδεικνύομαι ἄπιστος, φέρομαι προδοτικῶς.

Ἄδωνη ἐσύ πού εἶσαι Ἕλλην εἶσαι προδότης, διότι συνυπογράφεις εἰς τό ἔγκλημα τοῦ Τσίπρα. Καί δήλωνες ὅτι εἶσαι καί Ἀλεξανδρινός! Παραχωρεῖς τό Ἱερόν ὄνομα τοῦ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σέ ἀλλοεθνεῖς.

Ἄδωνη εἰς τήν ἀνωτέρῳ ἀφίσα ὡς καλός Ἕλλην πού ἤσουν κατά τό πάλαι, ἐκφράζεις καί γράφεις αὐτονοήτους σκέψεις, μόνον πού ὡς ὑπουργός ἐγκαινίασες καί ἐσύ τό ΤΖΑΜΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ.

Καί ὅταν ἀρχίσει ὁ ψυχικός κατήφορος σταματιμόν δέν ἔχει, μέχρι καί μέ προοδευτικούς πρεζάκιδες ἐναγκαλίζεσαι.

Βεβαίως διά αὐτάς τάς μεταμορφώσεις σου ὑπάρχει κάποιο κίνητρον, καί αὐτό εἰς τήν περίπτωσιν σου μᾶλλον εἶναι τό πάθος τῆς ἀρχομανίας. Αὐτό σέ κάμει νά κάμης ἀναισχύντως, αἰσχρά πράγματα, καί νά γίνεσαι κολοτούμπας καί φαῦλος ὡς ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τά <Ἠθικὰ Νικομάχεια> 1128a γράφει: « φαύλου δὲ καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν.... εἰ δ᾽ ἡ ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ πράττειν. Δηλ. χαρακτηριστικόν τοῦ φαύλου εἶναι νά πράττη αἰσχρά πράγματα...ἡ δέ ἀναισχυντία(ἡ ἀπουσία αἰσχύνης) εἶναι φαύλη κατάστασις, ἀλλά καί τό νά μήν ἔχεις αἰδώ(νά μήν ντρέπεσαι) ὅταν πράττεις αἰσχρῶς. Ὁ δέ Πλούταρχος διά στόματος Ἐπαμεινώνδα μᾶς λέγει: «οὐ μόνον ἀρχή ἄνδρα δείκνυσιν, ἀλλά καί ἀρχήν ἀνήρ», δηλ. ὄχι μόνον ἡ ἀρχή (ἐξουσία) δεικνύει τήν ποιότητα τοῦ ἀνδρός, ἀλλά καί ἠ ἀρχή τόν ἄνδρα. Δηλ. εἰς γενικάς γραμμάς ἡ ἐξουσία μετατρέπει μερικούς εἰς ἀνδρείκελα.
ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥἌδωνη μόνον μέ αὐτό τό νόμισμα πού πωλοῦσες, ἐάν τό ἔστελλες εἰς τόν ἀντίστοιχον σου Σκοπιανόν ὑπουργόν, λέγοντας του νά τό παρουσιάση εἰς τό ἐκεῖ κοινοβούλιον, ἀλλά καί νά τό σχολιάσουν, τό θέμα τῆς ὀνομασίας ἐλύετο αὐτομάτως.

Λυπούμεθα διότι ἡ Ἐλλάς ἀπώλεσεν ἕναν καλόν Ἕλληνα.

Εἰς δέ εἰς αὐτούς πού διέπραξαν τό ἔγκλημα, ξεπουλόντας τήν Ἐθνικήν μας ταυτότητα, διότι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι ἡ Ἐθνική μας ταυτότητα, νά ἐφαρμοσθῆ ὁ νόμος 4229/1929 τοῦ Ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὁ ἐπονομαζόμενος ἰδιώνυμον δηλ. ἐκτοπισμός, διότι εἶναι οἱ «ἀπροκάλυπτοι ἐχθροί» τῆς Ἑλλάδος ὡς ὁ Ἐθνάρχης ἔλεγεν διά τούς ὁμοειδεάτες τοῦ Τσίπρα. Ὁ τσίπρας καί ὁ Κοτζιάς ἔκαμαν πραγματικότητα τήν ἐπιθυμία τοῦ Ζαχαριάδη, ἀρχηγοῦ τότε τοῦ Κ.Κ.Ε, ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25 καί 26 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1949 ἐκεῖ εἰς τό χωριό Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν σέ συνέδριο πού ἔκαναν 700 Βουλγαροκουμουνιστές μέσα στήν Ἑκκλησία τοῦ χωριοῦ, δηλ εἶχον μετατρέψει τήν Ἑκκλησίαν σέ τεκέ, παρέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Μακεδονία μας. Ἡ τωρινή(συμφωνία τῶν Πρεσπῶν) δέν ἐγένετο μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί Σκοπιανῶν, ἀλλά μεταξύ (ἑλλήνων) ἀνταρτῶν, τῶν Τσίπρα, Κοτζιά ἀπό τήν μιά πλευρἀ, καί τῶν(ἑλλήνων) ἀνταρτῶν ἀπό τήν ἄλλη, Никола Димитров‎ = ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(Παπαδημητρίου) καί Никола Груевски= ΝΙΚΟΛΑ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ.
Δεν υπάρχουν σχόλια :