ΘΕΙΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥΜέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

✝ ✝ ✝

Ἀγαπητά Μου Τεκνία νὰ Μὲ ἔχετε συνέχεια στὴν δική σας τὴν καρδία γιατί ΜΟΝΟ τότε θὰ ἔχετε τὴν σιγουριὰ συνεχῶς καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐνσπείρει τὴν ἀμφιβολία ὁ

παμμίαρος ἐχθρός.

Βαδίζετε λοιπὸν μὲ τὴν Ὀρθοπραξία μέσα στὴν Ὀρθοδοξία καὶ μὴν φοβεῖστε τίποτα, ἀπολύτως τίποτα, ἀφοῦ θὰ ἔχετε Ἐμένα μέγιστο βοηθὸ ἀλλὰ καὶ ἀλάθητο ὁδηγό σας κάθε στιγμὴ κάθε λεπτό, νὰ εἴσαστε σίγουροι γι’ αὐτό.

Μὴν φοβεῖστε τὶς πιέσεις ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἔρχεται ἀπὸ τὸν πονηρὸ ἀλλὰ ἀφιερωθεῖτε διακαῶς σὲ Ἐμένα τὸν Θεό σας καὶ Κύριό σας καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ὁδηγῶ, θὰ σᾶς προστατεύω κάθε στιγμὴ ἀλλὰ καὶ θὰ σᾶς φωτίζω τί νὰ ποιεῖτε καὶ ἔτσι ΟΡΘΑ θὰ περπατεῖτε.

Λάβετε θάρρος ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ποὺ σᾶς ἀγαπᾷ καὶ πολὺ πονᾷ γιὰ τὰ Τέκνα Της, τὰ δημιουργήματά Της ἐπὶ Γῆς ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ τεράστια ζημιὰ μέσα στὴν καρδιὰ καὶ ἡ ψυχή τους θὰ ἐκλιπαρεῖ Ἐμένα τὸν Κριτὴ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὅταν ἔρθει ἡ Ὥρα τῆς Κρίσεως ἡ Τρομερή.

Κάνετε προσευχή, πολλὴ προσευχή, ἀδιάλειπτη νὰ εἶναι αὐτὴ καὶ νὰ βγαίνει ἀπὸ βαθειὰ ἀπὸ τὴν δική σας τὴν καρδιά. Προσευχὴ ποὺ νὰ ἔχει πόνο γιὰ νὰ μετανοήσετε καὶ ἔτσι τὸν Παράδεισο νὰ κερδίσετε.

Μὴ φοβεῖστε ἐὰν λοξεύσατε ἀπὸ τὸν Δικό Μου δρόμο τὸν σωστό, μὴν πτοεῖστε ἀλλὰ ζητῆστε Μου νὰ σᾶς δώσω θάρρος ποὺ θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν Μετάνοια καὶ τὴν ἀλλαγὴ πορείας πρὸς Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :