Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΙΑ


Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ!



Γράφει ο Κυανούς Ουρανός

Όσα γράφω είναι κατόπιν της προσκλήσεως του κ.Νικήτα Αποστόλου. Τον κ.Αποστόλου τον τιμώ διότι δείχνει καλοπροαίρετος και γνώστης πολλών

ιστορικών στοιχείων, όμως θεωρώ ότι στα απτόμενα Ορθοδοξίας και Ρωμανίας θέματα υπερέχει η κοσμική του αντίληψις.

Στέκομαι ειδικά στο θέμα των "θεόστεπτων" βασιλέων Κωνσταντίνου κι Ελένης. ΘΕΟΣΤΕΠΤΟΙ! Δεν το λέει τυχαία η Εκκλησία, έτσι είναι. 

Όχι μόνον διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος "χρίσθηκε" με το «in hoc signo vinces» (Τούτω νίκα) ως εκλεκτός να ιδρύσει την επίγειαν αντανάκλασιν του Ουράνιου βασιλείου (~Ρωμανία) αλλά κι επειδή ο εκάστοτε Αυτοκράτωρ της Ρωμανίας εστέφετο μυστηριακώς από τον ίδιον τον Χριστόν, όπως ομολογεί και το Άγιον Όρος.

 Ήταν ένα από τα πολλά μυστήρια της Πίστεως, πέραν των επτά συστηματικώς τελουμένων (video άρθρου ).

Θα αναρωτηθεί κάποιος, πως ο χρισμένος από τον Χριστόν, μπορεί να δείχνει ανάξιος, όπως πολλοί αυτοκράτορες της Ρωμανίας εδείχθησαν. 

Μα όλοι οι σύζυγοι μυστηριακώς ενώνονται με το μυστήριον του γάμου αλλά πόσοι τιμούν το μυστήριον; Έτσι και οι αυτοκράτορες! Έτσι και οι Ιεράρχες! Να μην πλατυάσουμε, συζητώντας το θέμα της αμαρτωλής φύσεως του ανθρώπου, την οποίαν οφείλουμε να πολεμήσουμε κατά την διάρκειαν της βιοτής μας.

Σημειώνω ότι ο Αυτοκράτωρ της Ρωμανίας θεωρείτο ο διάκονος του Χριστού επί γης για τα πολιτικά θέματα άρα ήταν επιβεβλημένη η ανάμιξίς του σε θέματα ερίδων Πίστεως (όταν διακυβευόταν η ασφάλεια του κράτους), όπως κι έπραξεν επανειλλημένως κι ορθώς. 

Του καταλογίζεται λοιπόν κακώς κοσμική ανάμειξις σε θέματα Πίστεως, ειδικώς αυτού και μάλιστα εξομοιούμενου με τους αναξίους διαδόχους του.

Το ότι είναι Άγιος, δεν το οφείλει στην κοσμικήν απονομήν αλλά στον Ουρανόν, απλά διότι ο Χριστός δεν επιτρέπει σε κανένα να ονομαστεί άγιος επί γης και να απολαμβάνει τιμές Αγίου αναξίως. 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :