ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΙΚΤΙΚΗ ΛΕΞΙΜΑΧΙΑ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΓράφει ο Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης

Νοητικό προϊόν συσταθέν εξ υλικών ανασυρθέντων εκ της μνήμης, της εν τω εξαταξίω γυμνασίω διδασκομένης ύλης και μόνον.

Παρατίθεται ως απόδειξη της υπάρξεως της ισχύος της γλώσσης εν ζωή και της ικανότητος της να εξελιχθεί εις όπλον αείμαχον αέναου αντιστάσεως δια της γνώσεως της μεταδιδόμενης δια μυήσεως εις τους νεωτέρους,νυν και εν καιρώ.


ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ <ΟΙ-ΕΙ-Η-Ι -Υ->

ΟΛΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ Η ή Ι


ΟΙΟΝ ΕΙΔΟΣ ΗΛΘΕΝ, ΟΙΗΜΑΤΙΩΝ, 

ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ, ΗΛΙΘΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ,


ΕΙΚΑΖΟΝΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ,

ΥΠΕΡΚΕΡΑΣΑΙ ΥΛΙΚΩΣ ΕΙΜΑΡΜΈΝΗΝ


ΕΙΣ ΙΣΧΥΝ ΙΔΕΑΣ, ΙΟΒΟΛΟΥ ΙΟΥ ΙΩΣΕΩΣ, 

ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΕΣ ΥΙΟΥΣ ΗΟΥΣ,


ΟΊΟΥΣ ΟΙΔΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ,

 ΗΘΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΕΡ ΙΣΧΥΣΑΙ ΥΛΗΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :