Πολίτες για μάσκα: Εγώ θα συνεχίσω να την φοράω μέχρι να μου πούνε, vid


 
Χωρίς λόγια:


Δεν υπάρχουν σχόλια :