Η στιγμή της αποκάλυψης του αγάλματος της Ιουλίας Φρουγιανής Αλεξάνδρας. - Α Ν Α Τ Ρ Ι Χ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο !


 Επέζησε όρθιο πάνω στο βάθρο του από τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις επιχώσεις σχεδόν είκοσι αιώνες - Ιερό Ίσιδας στο Δίον..Δεν υπάρχουν σχόλια :