Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ


ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


“Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.” (Ψαλ. 67,2)

Ἀγαπητά Μου Τεκνία μέγα Δῶρο καὶ Χαρὰ ἀπερίγραπτη σᾶς ἔδωσα μὲ τὴν Ἀνάστασή Μου, μετὰ ἀπὸ τὶς προσβολές, τὶς ἐπιβουλές, τὶς ἀπάνθρωπες ἐνέργειες καὶ τὸν πόνο ποὺ ὑπέστην γιὰ ἐσᾶς ἐκείνην τὴν ἐποχή. Ἀλλὰ μετὰ ᾖλθε τὸ Φῶς, ᾖλθε τὸ Φῶς στὴν Οἰκουμένη, καὶ ἡ ἡμέρα ἡ Λαμπρή, ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς ἀκολουθουμένη ἀπὸ μία ἄλλη ἐποχή.

Θαῦμα θαυμάτων ἡ Ἀνάστασή Μου ἀλλὰ ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς εἶναι ὁ Μέγας Θαυματουργὸς καὶ Δημιουργός, εἶναι Αὐτὸς ποὺ σᾶς δίνει πάντοτε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἐλεημοσύνη Του ἀλλὰ καὶ κάθε τί καλὸ μέσα εἰς τὴν ψυχή σας καὶ στὴν ἐπίγεια ζωή σας.

Μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτὸ ποτὲ ὅσο ζεῖτε, ὅτι ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ εἶναι ἡ Μόνη πραγματικὴ Ἀλήθεια, γι’ αὐτὸ νὰ Τὴν Ἀγαπᾶτε, νὰ Τὴν Πιστεύετε ἀκραδάντως ἀλλὰ καὶ νὰ Τὴν Ἐμπιστεύεστε γιὰ τὰ πάντα καὶ πάντοτε, καὶ τότε θὰ μεταμορφωθεῖτε καὶ θὰ γίνετε ἄξια Τέκνα Δικά Μας ἀλλὰ καὶ πολὺ Ἀγαπητὰ δωρίζοντας σὲ Ἐμᾶς κάτι τὸ ὕψιστο ποὺ μπορεῖ ἐσεῖς νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνετε ἐπαρκῶς ὅμως αὐτὸ εἶναι Δῶρο ἐξαίσιο γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Φῶς λοιπὸν Λαμπρὸν ἐδόθη κατ’ ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὴν Μοναδικὴ ποὺ συνέβη στὴν Ἱστορία τὴν Θεϊκὴ καὶ ὅλα ὁ Κύριος ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὰ ὑπέστη γιὰ ἐσᾶς γιὰ νὰ σᾶς σώσει καὶ στὸν Παράδεισο νὰ σᾶς παραδώσει, δηλαδὴ ἐκεῖ νὰ σᾶς ὁδηγήσει ἀφοῦ ἐσεῖς θὰ ἔχετε μεταλλαχτεῖ σύμφωνα μὲ τὴν Θεία Μου ἐπιθυμία καὶ τὴν δική σας Ἐργασία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :