LOTUS: Το πρώτο Ευρωπαϊκό drone επόμενης γενιάς από την INTRACOM DEFENSE (ναι, είναι Made in Greece!)


 Στα τέλη του 2020, η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης ύψους 9,7 εκ. € με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του προγράμματος LOTUS (Low Observable Tactical Unmanned System). Το αναπτυξιακό έργο LOTUS είναι ένα από τα 16 ευρωπαϊκά προγράμματα που επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, για χρηματοδότηση από την Eυρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Τα έργα αυτά εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (European Defense Industrial Development Programme – EDIDP), που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Το LOTUS θα υλοποιηθεί από Κοινοπραξία με επικεφαλής την IDE και εταίρους από την Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ALTUS, CFT, Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων του ΓΕΑ), την Κύπρο (SignalGenerix, Cyric, Geoimaging), την Ισπανία και την Ολλανδία.


Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του συστήματος LOTUS


Το σύστημα LOTUS θα είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό, αξιόπλοο και διαλειτουργικό Τακτικό Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (Τακτικό ΣΜηΕΑ), χαμηλής παρατηρησιμότητας, σχεδιασμένο για εφαρμογές επιτήρησης και αναγνώρισης.

Αποτελείται από ένα «μητρικό» σκάφος με πολλαπλούς αισθητήρες που έχει την δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και τέσσερα μικρότερα drones. Αυτά μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να εκτελούν σύνθετες αποστολές αναγνώρισης, ενώ το μητρικό σκάφος παραμένει σε απόσταση ασφαλείας.


Σχεδίαση και Αυξημένη Ασφάλεια


Λόγω της μεγάλης προόδου των τελευταίων ετών στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους, του βάρους και της κατανάλωσης των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων, το LOTUS διαθέτει τις δυνατότητες ενός συστήματος MALE σε μικρότερο μέγεθος και κόστος.


Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο πρότυπο NATO STANAG 4671, ιδιαίτερα απαιτητικό για τακτικά ΣΜηΕΑ. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του LOTUS συμπεριλαμβάνεται η εύκολη ενσωμάτωσή του σε πολιτικό εναέριο χώρο, κάτι που διευκολύνει την μελλοντική επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συστήματος.

Με την καινοτόμο σχεδίαση Blended Wing Body (BWB) του LOTUS επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της ενεργούς διατομής ραντάρ (Radar Cross Section – RCS) καθώς και το μειωμένο υπέρυθρο και ακουστικό ίχνος. Επιπρόσθετα, έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι επεκτάσιμο, τόσο ως προς την ενσωμάτωση ποικίλων φορτίων αποστολής, όπως συσκευές ηλεκτρονικού πολέμου, όσο και ως προς την τροποποίησή του σε combat ΣΜηΕΑ, με την μετατροπή των drones που μεταφέρει σε περιπλανώμενα πυρομαχικά (loitering munitions), με την προσθήκη αντίστοιχου εκρηκτικού μηχανισμού.


Η δυνατότητα του LOTUS να εκτελεί αποστολές εξ’ αποστάσεως (stand-off operations) με χρήση των ενσωματωμένων drones, βελτιώνει δραστικά την επιβιωσιμότητά του σε εχθρικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα στην χρήση του.

Ευελιξία και Διαλειτουργικότητα


Στο πλαίσιο ενός δικτυοκεντρικού πολέμου (net-centric warfare), η δυνατότητα μετάδοσης των πληροφοριών που συλλέγονται στη διάρκεια αποστολών επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), είναι θεμελιώδους σημασίας. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα συστήματα, τα οποία καθιστούν δύσκολη την έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία, το LOTUS είναι πλήρως διαλειτουργικό με τα εγκατεστημένα συστήματα επικοινωνιών της χώρας.


Τα μέχρι σήμερα τακτικά drones βασίζονται σε ζεύξεις από σημείο σε σημείο μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού εδάφους, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντοχή σε περίπτωση παρεμβολών και τον αυξημένο κίνδυνο εντοπισμού της θέσης του Σταθμού Εδάφους από τον αντίπαλο. Οι ζεύξεις δεδομένων του LOTUS αντίθετα επιτρέπουν τη δημιουργία δικτύου διασυνδεδεμένων πομποδεκτών στο έδαφος διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη επικοινωνία με το αερόχημα και τη μέγιστη ευελιξία στην τοποθέτηση και λειτουργία των σταθμών ελέγχου.


Τεχνητή Νοημοσύνη και Κυβερνοασφάλεια


Τόσο το μητρικό σκάφος όσο και τα drones χρησιμοποιούν τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντίληψη του περιβάλλοντος (situation awareness) και για την αυτόνομη εκτέλεση μέρους της αποστολής τους (autonomy).


Η μεθοδολογία ανάπτυξης του συστήματος LOTUS βασίζεται στην αρχή “security-by-design”, δηλαδή οι αρχές της κυβερνοασφάλειας ενσωματώνονται στη σχεδίαση, με αποτέλεσμα το LOTUS να αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παλαιότερων συστημάτων, στα οποία η μεταγενέστερη ενσωμάτωση της αντίστοιχης λειτουργικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολη, δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη.

Το σύστημα LOTUS αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει την ικανότητά της στην παραγωγή τεχνολογιών αιχμής, με τον συντονισμό εγχώριων και ξένων εταίρων από την ελληνική εταιρία INTRACOM DEFENSE, η οποία αξιοποιεί την συσσωρευμένη τεχνογνωσία της από την συμμετοχή της σε διεθνείς κοινοπραξίες για την κατασκευή ηλεκτρονικών υπομονάδων σε πυραυλικά και αεροπορικά συστήματα. Παράλληλα το ΥΠΕΘΑ, μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, αποκτά τη δυνατότητα να υλοποιήσει τις προδιαγραφείσες από τις υπηρεσίες του επιχειρησιακές απαιτήσεις και να αποκτήσει σύντομα ένα Ελληνικό σύστημα για την κάλυψη των επιβεβαιωμένων αναγκών του με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.https://www.ptisidiastima.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια :