Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SMS Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


 Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ!


Του Κ.Βαθιώτη Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ.


ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εφόσον για να βγούμε από τα σπίτια μας, πρέπει να στέλνουμε SMS ή να συμπληρώνουμε αυτοβεβαιώσεις (επιπλέον δε, να φοράμε μάσκα παντού) και εφόσον απαγορεύεται πλήρως η

κυκλοφορία επί τόσες ώρες από τις 18.00, τις 19.00 ή τις 21.00 μέχρι τις 05.00 (το εν λόγω ωράριο πλήρους αιχμαλωσίας του πολίτη είναι παντελώς αυθαίρετο, προϊόν δικτατορικής εμπνεύσεως), αυτό σημαίνει ότι έχει τρωθεί ο π υ ρ ή ν α ς του δικαιώματος της ελεύθερης κίνησης-κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας και ότι έχει προ πολλού παραβιασθεί το άρ. 5 παρ. 3 εδάφ. α΄ του Συντάγματος, όπου ρητώς προβλέπεται ότι «Η προσωπική ελευθερία είναι α π α ρ α β ί α σ τ η».

Η ελεύθερη κίνηση-κυκλοφορία δ ε ν είναι, δηλαδή, ο κ α ν ό ν α ς από τον οποίο προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις-περιορισμοί, αλλ’ αντιστρόφως: ο κανόνας είναι η α π α γ ό ρ ε υ σ η της κίνησης-κυκλοφορίας, η οποία κάμπτεται μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κοντολογίς, οι Έλληνες είμαστε κατ’ ε ξ α ί ρ ε σ ι ν ελεύθεροι, ζώντας καθημερινά υπό κατ’ οίκον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό θυμίζοντας επικίνδυνους ε γ κ λ η μ α τ ί ε ς.

Υπάρχουν, όμως, και τόποι-λόγοι που δεν προβλέπονται στις περιοριστικώς αναφερόμενες εξαιρέσεις, εφόσον μιλάμε ιδίως για περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου· εδώ ανήκει π.χ. η περίπτωση της μετάβασης σε Ιερό Ναό για ατομική προσευχή.

 Κι ενώ κατά τα λοιπά προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης για σίτιση α δ έ σ π ο τ ο υ ζώου ή ακόμη και η μετακίνηση για τη θήρα α γ ρ ι ό χ ο ι ρ ο υ προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής π α ν ώ λ η ς των χοίρων (sic) –και μόνο εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπη, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης–, δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν μετακίνησης για συνάντηση του πολίτη με τον επιστήθιο φίλο του!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :