Τα Κόκκινα δάνεια, το Σχέδιο «Ηρακλής» και το μάρμαρο που πληρώνει πάντα ο Ελληνικός Λαός !!!

Η Τράπεζα Πειραιώς λέει ότι πούλησε ενυπόθηκα δάνεια αξίας 4,9 δισ. ευρώ. Τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες. Καλά, μεσαία, άχρηστα. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δάνεια είναι ενυπόθηκα. Ακόμα και αυτά που χαρακτήρισε ως άχρηστα. Η Πειραιώς θα κρατήσει η ίδια τα καλά δάνεια ύψους 1,4 δισ. και για αυτά τα δάνεια ζητάει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και, βεβαίως θα την πάρει. Δηλαδή η Πειραιώς θα διατηρήσει δάνεια που είχε, αλλά τώρα γι’ αυτά θα έχει και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ότι θα εισπραχθούν. Αν δεν εισπραχθούν θα την πληρώσει ο εγγυητής, το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς!!!
Η Πειραιώς λοιπόν ανακοίνωσε ότι όλα τα δάνεια θα πουληθούν στο 31% της αξίας τους. Δηλαδή τα 4,9 δισ. ενυπόθηκα δάνεια, πουλήθηκαν για 1,52 δισ. Από αυτά λοιπόν αν αφαιρέσουμε το 1,4 δισ. που είναι τα καλά δάνεια και που βάστηξε η Πειραιώς για τον εαυτό της, για τα οποία επιπλέον εγγυόμαστε εμείς όλοι, μένει υπόλοιπο 0,12 δισ. ή 120 εκατ. Ευρώ. Για να το δούμε πιο αναλυτικά, γιατί μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα από ότι φαίνεται να είναι. Η Πειραιώς κρατά 1,4 δισ. από τα δάνεια που είχε ήδη. Δηλαδή όλα της κατηγορίας καλά. Συμπεριλαμβάνοντας όμως αυτά τα δάνεια στο πακέτο της τιτλοποίησης, τα κρατάει για τον εαυτό της και κερδίζει την εγγύηση του Δημοσίου, εκτός από τις υποθήκες που έχει. Ό,τι και να γίνει θα τα εισπράξει και με τους τόκους τους.
Τα υπόλοιπα δάνεια, των κατηγοριών μεσαία και άχρηστα, ενυπόθηκα και αυτά και ένας Θεός ξέρει γιατί δάνεια με υποθήκη χαρακτηρίζονται ως άχρηστα, έχουν αξία 3,5 δισ. ευρώ.
Αυτά λοιπόν τα 3,5 δισ. ενυπόθηκων δανείων αποτιμώνται και πωλούνται 120 εκατ. δηλαδή στο 3,43% της αξίας τους. Τόσο ώστε να δημιουργηθούν τεράστιες περιουσίες ολίγων από την τεράστια δυστυχία των πολλών!
Κάποιος, λοιπόν, που έχει την δυνατότητα να παρέμβει και να επηρεάσει την κατηγοριοποίηση των δανείων σε καλά, μεσαία και άχρηστα, θα μπορούσε να σκεφτεί ως εξής: Να χαρακτηρίσει τα πραγματικά καλά δάνεια ως άχρηστα και τα πραγματικά άχρηστα ως καλά. Αν το έκανε θα έπαιρνε για τα άχρηστα δάνεια την εγγύηση του Δημοσίου, γιατί ο ΗΡΑΚΛΗΣ αυτό λέει, το Δημόσιο εγγυάται στο 100% συν τους τόκους, μόνον τα καλά δάνεια. Τα δε υπόλοιπα δάνεια θα τα πουλούσε στο 3,43%.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2021/03/news-09032021.html
ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://ypervasitv.gr/blog/

Δεν υπάρχουν σχόλια :