Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ  Οι ΗΠΑ   προσπαθούν  να παραμείνουν   παγκόσμια  υπερδύναμη .  

Η  Ρωσία  προσπαθεί  να  ξεπεράσει  τις  ΗΠΑ . 

Η  Κίνα  ,  η  Ινδία  ,  Η  Βραζιλία  ,  το  Πακιστάν  ,  η  Τουρκία  προσπαθούν  να  γίνουν  ηγέτιδες  υπερδυνάμεις  .  

Αυτός  ο  ανταγωνισμός  μόνο    μία  κατάληξη  μπορεί  να  έχει  :  Τον  αμοιβαίο  ΑΦΑΝΙΣΜΟ   ! 

Φαντασθείτε    στο  σώμα  μας    εάν   τα  νεφρά  προσπαθούσαν  να   κατακρατήσουν  όλη  την  διαθέσιμη  τροφή  και  να μην  δώσουν  στα  άλλα  όργανα  τίποτα .  Φαντασθείτε  εάν  το  κάθε  όργανο  προσπαθούσε  το  ίδιο  !  Καταστροφή  ! 

Το  σώμα μας  κατορθώνει  να  λειτουργεί  επειδή  ΟΛΑ   τα  όργανα  έχουν  έναν   ΚΟΙΝΟ  ΣΤΟΧΟ   :  Να  παράγουν  απόγονο  όσο  γίνεται  καλύτερης  ποιότητας  .  

Η  ανθρωπότητα  ,  εάν  θέλει  να  επιβιώσει  ,   θα  πρέπει  να   αποδεχτεί  έναν  ΜΕΓΑΛΟ  ΣΤΟΧΟ    κοινό  για  όλα  τα  έθνη  και  τις  φυλές  .  Αυτός  θα  είναι  και  ο  λόγος  ύπαρξης  της  ανθρωπότητας  .  Θα  πρέπει  να  αποδεχτεί    οτι  ΔΕΝ  είναι  το  αφεντικό  της  Φύσης  αλλά  ΥΠΗΡΕΤΗΣ  .  Και  κάθε  υπηρέτης   έχει  μια συγκεκριμένη  αποστολή  (  ένα  καθήκον  ,  έναν  στόχο)  .   

Οι  σημερινοί  ηγέτες   ουδόλως  διαφέρουν  απο   αυτούς  που  είναι  κλεισμένοι  στα  διάφορα  ψυχιατρεία  .  Δεν  μπορούν  ούτε  να  διανοηθούν  ούτε  να   συμφωνήσουν   σε  έναν  κοινό  στόχο   .   Αυτό  μόνον   μια  Παγκόσμια  Κυβέρνηση   Φιλοσόφων  θα  μπορούσε  να   το  κάνει .  

Η  Παγκόσμια  Κυβέρνηση   Φιλοσόφων  (  ΠΚΦ )    λοιπόν   δηλώνει   :  

Ο   ΜΕΓΑΛΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ   της  ανθρωπότητας   πρέπει  να  είναι   να  ΞΕΒΡΩΜΙΣΟΥΜΕ    ΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ  . 

Ο  καπιταλισμός    (  1777  μέχρι  σήμερα )   γέμισε  τον  πλανήτη  βρωμιά  :

-  Εκατομμύρια   τόνοι  θαμμένα  σκουπίδια  και  ραδιενεργά  απόβλητα  .

-  Δεκάδες   είδη  δηλητηρίων   σε  ατμόσφαιρα  και  νερά  .

-  Δάση  κατεστραμμένα  

-  Είδη  ζώων    και  φυτών   εξαφανισμένα  ή  στο  χείλος  της  εξαφάνισης  .

Όλα  αυτά   πρέπει  να  διορθωθούν  .   Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ξηράς   πρέπει  να  επανέλθει    στο  σημείο  που  ήταν    ΠΡΙΝ  την  εμφάνιση  του  ανθρώπου  .  Τα   σκουπίδια    πρέπει  να  ανακυκλωθούν  .  Τα  ραδιενεργά  απόβλητα   να   αποθηκευτούν  εκεί  όπου  δεν  θα  μπορούν  να  βλάψουν  τις  επόμενες  γενιές  .  Η  ατμόσφαιρα  και  τα  νερά  πρέπει   να  καθαριστούν  .   Τα  δάση  πρέπει   να  αποκατασταθούν  .  Τα  ζώα  και  τα  φυτά  πρέπει  να  έχουν τις  δικές  τους  περιοχές  όπου  δεν  θα  τα  ενοχλεί  κανείς  .  

Μόλις   η  ΠΚΦ    αναλάβει  την  εξουσία  του  πλανήτη   θα   βάλει  όλη  την  ανθρωπότητα  να  εργάζεται    για   αυτόν  τον  Μεγάλο  Στόχο  .  Παράλληλα  θα   αρχίσει   να   σχεδιάζει    τον  επόμενο    Μεγάλο   Στόχο  ( διότι  η  απορρύπανση  του  πλανήτη  κάποια  στιγμή  θα  τελειώσει )  

.
Παγκοσμια Κυβερνηση Φιλοσοφων

Δεν υπάρχουν σχόλια :